Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

5 otázok pre Erika Štefanoviča o projektoch v BIM

O tom, prečo sa hovorí o BIM ako evolúcii v projektovej príprave a výstavbe budov, čo nového prináša BIM do projekcie, koordinácie výstavby, výberového konania či samotnej realizácie sme sa rozprávali s Erikom Štefanovičom, konateľom najväčšej projekčnej kancelárie na Vysočine - DELTA Projektconsult.


Akým spôsobom BIM uľahčuje výmenu informácií v rámci procesu návrhu, výstavby a používania budovy?

BIM uľahčuje výmenu informácií na projekte tým, že núti všetky zúčastnené strany k spolupráci. Od počiatočného návrhu architekta po technický dozor na stavbe. Všetci pracujú v jednom modeli. Doteraz sme boli zvyknutí pracovať každý v svojich plánoch, výkresoch, ktoré nie vždy obsahovali všetky potrebné detailné informácie, ktoré jednotlivé remeslá zapojené do realizácie projektu potrebujú. BIM umožňuje vkladať pri plánovaní do projektu už hotové konkrétne riešenia aj s podrobnými technickými informáciami, teda jednotlivé remeslá sa nemusia spätne vypytovať a upresňovať, aké budú mať napríklad vykurovacie telesá výkon a podobne. Všetko je zrozumiteľne stanovené a popísané. Všetci zadávajú informácie do rovnakého modelu. Je to veľmi silný a efektívny nástroj taktiež pre organizáciu výberového konania. Naviac, čo sa týka užívania budovy, facility management určite ocení tieto podrobné informácie o technickom riešení budovy. Dokumentácia budovy pripravená v BIM je v podstate rodným listom a najmä kvalitne vedeným zdravotným preukazom budovy.

Z akého dôvodu by sa na BIM nemalo pozerať len ako na software, ale ako na proces? Čo je jeho hlavnou prednosťou?

„Celú jednu tretinu z rozpočtu stavebného projektu premrháme vďaka zlej organizácií stavebného procesu. BIM nás všetkých posúva k inteligentne riadenému procesu založenému na užšej spolupráci, ktorá v dôsledku šetrí investorovi nemalé peniaze. Naviac nepopierateľne je nositeľom vyššej kvality stavby“, hovorí na adresu Building Information Modeling Erik Štefanovič, konateľ DELTA Projektconsult.
Celú jednu tretinu z rozpočtu stavebného projektu premrháme vďaka zlej organizácií stavebného procesu. BIM nás všetkých posúva k inteligentne riadenému procesu založenému na užšej spolupráci, ktorá v dôsledku šetrí investorovi nemalé peniaze. Naviac nepopierateľne je nositeľom vyššej kvality stavby“, hovorí na adresu Building Information Modeling Erik Štefanovič, konateľ DELTA Projektconsult.

Skúsenosti z okolitých štátov ukazujú, že celú jednu tretinu z rozpočtu stavebného projektu premrháme vďaka zlej organizácií stavebného procesu. To je predsa relevantný dôvod k zmene. Je potrebné proces vývoja, prípravy a projekcie posunúť od výkresov nielen k 3D modelom, ale predovšetkým k inteligentne riadenému procesu, ktorý svojou podstatou núti jednotlivých členov projekčného tímu lepšie spolupracovať. Proces preto, že tu nehovoríme len o kvalitnejšom softvéri v počítači, ktorý zlepší projektantom proces plánovania či projektovania budovy, ale preto, že všetci zúčastnení na stavebnom projekte sú nútení zmeniť prístup k spolupráci na projekte. BIM je veľmi pokrokový a inteligentný nástroj pre celý projektový tím. Je však nutné stanoviť si na začiatku pravidlá a spôsoby komunikácie, spôsob zanášania dát, štandardy technických prvkov či celých modulov, schvaľovacie procesy a uzatváranie čiastkových fáz projektov atď. Potom sa BIM zmení v proces, ktorý skutočne výrazne eliminuje chaos či nedorozumenie, odstraňuje typické miesta kolízií a chýb, ktoré vznikajú pri zapojení viacerých profesií, ktoré sa na budove podieľajú a ktorých práca sa dopĺňa či dokonca prelína. Tento inteligentný model naplnený informáciami sa tak stáva zrozumiteľným nástrojom pre všetky remeslá a dôrazne znižuje riziko chýb na rozhraní. BIM skrátka prináša nový spôsob spolupráce celého projektového tímu. Naviac poctivo spracovaný projekt v BIM je veľmi silným nástrojom tiež pre stavebného manažéra, ktorý vďaka kvalitným podkladom dokáže pri koordinácii fyzickej výstavby veľmi rýchlo odhaliť prípadnú kolíziu a zvýšiť tým kvalitu realizácie a zamedziť časovej odmlke.

Delta Projektconsult momentálne pripravuje dva projekty v BIM na území Čiech a Slovenska - administratívnu budovu v Piešťanoch a obchodný dom s nábytkom v Ostrave. Mohli by ste tieto dva projekty stručne predstaviť? Ako na nich uľahčil prácu proces BIM?

Pripravovaná kancelárska budova zahŕňa celkom tri podlažia. Pracovné zázemie tu nájde cirka 80 zamestnancov. Administratívna budova s parkovacím domom bola vyprojektovaná v štandarde BIM vo všetkých profesiách. Projekcia budovy vďaka BIM umožnila jednoduchšiu komunikáciu s investorom, rýchlejšie pochopenie a schvaľovanie návrhov vrátane presnejšieho vytvorenia tendrových podkladov pre následný výber zhotoviteľa stavby a taktiež interiéru. Kancelárske a zasadacie priestory sú doplnené o oddychové a združovacie zóny, kuchynky, fitness priestory, školiace a prezentačné priestory, ktoré naši architekti dizajnovo riešili ako veľkorysé a svetlé s priznanými betónovými konštrukciami. Objekt taktiež počíta s dostatkom zelene v átriu, ktorá bude vytvárať príjemnú atmosféru pre všetky podlažia.

Čo sa týka projektu obchodného domu v Ostrave, jedná sa o novostavbu významnej siete obchodných domov s dvojpodlažnou predajnou plochou s rozlohou cirka 6000 m2 na území Čiech a Slovenska. Objekty sú primárne určené na predaj nábytku, pre ktorý bolo nutné vyčleniť skladovacie priestory, prevádzkové a technické zázemie. DELTA sa v týchto projektoch snaží maximálne využiť potenciál a všetky výhody prípravy stavebných projektov pomocou Building Information Modeling a spracovávať projekčnú časť v štandarde BIM. Od štúdie cez dokumentáciu pre územné a stavebné riadenie až po výber zhotoviteľa diela, výkaz výmer atď.

Skúsenosti z okolitých štátov ukazujú, že celú jednu tretinu z rozpočtu stavebného projektu premrháme vďaka zlej organizácií stavebného procesu
Skúsenosti z okolitých štátov ukazujú, že celú jednu tretinu z rozpočtu stavebného projektu premrháme vďaka zlej organizácií stavebného procesu

Vaši kolegovia v Rakúsku v systéme BIM taktiež pripravujú niektoré projekty. Ako by sa dal prístup k projektovaniu v BIM na území ČR a Rakúska porovnať?

V Rakúsku už existujú legislatívne presne stanovené normy pre projekty pripravované v BIM modeli, takže legislatívne sú ďalej ako my v Českej republike. Spomenul by som napríklad náš spoločný BIM projekt, na ktorom pracuje česko-rakúsky tím projektantov. Jedná sa o projekt výrobného závodu pre rakúskeho výrobcu vstrekovacích strojov spoločnosť Engel, ktorý už pôsobí v juhočeskom meste Kaplice. Projekt rozšírenia aktuálnej výrobnej haly bol uvedený vo svojej prvej fáze do skúšobnej prevádzky v junu tohto roka, ďalšie fázy rozšírenia ešte pokračujú.

V rámci skupiny DELTA sme vytvorili tzv. BIM tím, ktorý spoločne pri pravidelných workshopoch vytvára pevne definované štandardy, ktoré potom využívame v reálnych projektoch priemyselných hál, administratívnych budov, obchodných domov popr. stavieb z oblasti zdravotníctva či kultúry. Tým, že takto zdieľame informácie a skúsenosti v práci s BIM medzi Českou republikou, Slovenskom a Rakúskom, vzájomne sa od sebe učíme a darí sa nám pracovať v bežnej praxi rýchlejšie a pre investora teda efektívnejšie. Momentálne prenášame už tento model plánovania a projekcie budov tiež na ukrajinskú pobočku DELTA v Kyjeve.

Ako môže BIM oceniť investor a ako architekt? Ako BIM ovplyvňuje jednotlivé role a zodpovednosti v projektovom tíme?

Každý architekt a projektant pozná vývoj a prípravy projektu, kedy pri jednaní s investorom či majiteľom budúcej budovy ešte pred schválením vznikajú k návrhu budovy požiadavky na zmeny. Výskumy zo zahraničia ukazujú, ako spôsob spracovania projektovej dokumentácie ovplyvňuje formu predloženia projektovej dokumentácie. 16 % požiadaviek vzniká pri štandardnej 2D projekcii, 10 % požiadaviek pri 3D projekcii, avšak samotné 3 % požiadaviek na zmeny sú uplatňované vo variante BIM spolupráce. Realizované projekty v zahraničí dokonca hovoria o tom, že prináša do rozpočtu stavebného projektu úsporu 20 % nákladov vďaka efektívnej organizácii vývoja a realizácie stavebného procesu. To sú nesporné fakty, ktoré ocení tak architekt pri komunikácii s investorom, ako aj samotný investor či budúci majiteľ novej budovy.

Administratívna budova s parkovacím domom v Piešťanoch bola vyprojektovaná v štandarde BIM vo všetkých profesiách
Administratívna budova s parkovacím domom v Piešťanoch bola vyprojektovaná v štandarde BIM vo všetkých profesiách
DELTA Projektconsult Slovakia s.r.o.
logo DELTA Projektconsult Slovakia s.r.o.

DELTA – Váš expert v oblasti architektúry, generálneho projektovania a stavebného manažmentu Okrem kreatívnej architektúry, ktorá optimálne spája estetické a funkčné požiadavky, Vám ponúkame ako komplexný poskytovateľ služieb celistvý a systematický ...