Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
zateplení
financování oprav
rekonstrukci kotelny
čistou fasádu
Zjisti více
První on-line konference portálu TZB-info
Rekonstrukce a provoz bytových domů
středa 9.12.2020od 10:00 hod.
Registrovat se
Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Odpadním teplem vyhřívané chodníky znamenají úsporu chemické soli, techniky i lidí

Může to na první pohled vypadat jako vtip nebo extrémně drahý výstřelek, který je spíše kuriozitou než následování hodným příkladem, ale opak je pravdou. Potrubí je nataženo pod hlavními ulicemi a pod dvěma velkými parkovišti.

Zasněžené komunikace jsou každoroční noční můrou nejen zaměstnanců technických služeb, ale především obyvatel měst, zvláště těch starších. V americkém městě Holland, ve státě Michigan, se rozhodli s tímto problémem skoncovat jednou pro vždy. A chodníky začali vytápět.

Může to na první pohled vypadat jako vtip nebo extrémně drahý výstřelek, který je spíše kuriozitou než následování hodným příkladem, ale opak je pravdou. V Michiganu sněží v průměru 32 dní v roce a za tu dobu tam napadne téměř 180 cm sněhu, a to už je opravdu problém. Město Holland se rozhodlo pro radikální řešení již v roce 1988, kdy podepsalo investici 3 miliony USD do modernizace města. Součástí obsáhlého projektu byl i systém na vyhřívání chodníků s využitím odpadního tepla z výroby elektrické energie.

Systém na odtávání sněhu z ulic

V krátké době zde byl vybudován systém potrubí o délce více než 300 km, který v současnosti pokrývá plochu přibližně 46 000 m2, tedy celé centrum města. Potrubí je nataženo pod hlavními ulicemi a pod dvěma velkými parkovišti. V původní realizaci bylo napuštěno vodou z jezera Macatawa, kterou ohřívali odpadním teplem z dřívější uhelné elektrárny na 80-90 stupňů Celsia. Voda ztrácela při průchodu potrubím své teplo a po ochlazení se vracela zpět do místní řeky, která vytéká z jezera.


V loňském roce přistoupilo město Holland k rozsáhlé renovaci již nevyhovující staré uhelné elektrárny a tyto změny pochopitelně výrazně zasáhly i do fungování systému na odtávání sněhu z ulic. Nové zařízení, které začalo fungovat na podzim, produkuje oproti původnímu až o 50 % méně emisí CO2. Moderní strojovna elektrárny Holland Energy Park je vybavena kombinovaným cyklem dvou spalovacích turbín Siemens SGT-800 a parní turbínou Siemens SST-400, kterou vyrobili v brněnském závodě Siemens Industrial Turbomachinery. Pára právě z brněnské turbíny již v těchto dnech vyhřívá i podzemní potrubní systém, který dokáže rozpustit 2,5 cm sněhu za hodinu při okolní teplotě -9 stupňů Celsia.
„Brněnské turbíny se běžně využívají ve městech po celém světě pro centrální zásobování teplem. Vyhřívání chodníků je ale v naší více než stoleté historii premiéra,“ říká Vladimír Štěpán, ředitel Siemens Industrial Turbomachinery.

Další novinkou je, že se celý potrubní systém uzavřel a napustil pitnou vodou. Bylo jí k tomu zapotřebí neuvěřitelných téměř 18 000 litrů. Díky tomu je ale v současnosti téměř bezúdržbový. Upravená voda neprodukuje v potrubí žádné usazeniny a nedochází ani k žádnému jinému poškozování materiálu. Potrubí, které je z plastu, je uloženo v podloží o tloušťce zhruba 8 cm, na které je buďto natažen asfalt nebo tenká vrstva písku a na ní dlažební kostky.

Není potřeba používat ve městě chemickou sůl

Hlavní motivací pro tuto inovaci bylo zvýšit zájem podnikatelů o tuto lokalitu a rozproudit ve městě investice a obchod. A, jak ukazují zkušenosti za již téměř 30 let, plánovaná čekávání se více než vyplnila. Důležité ale bylo i ekologické hledisko, poněvadž díky termickému tání sněhu již vůbec není potřeba používat ve městě chemickou sůl. Odpadní teplo, které se zde využívá, je navíc v podstatě zadarmo a ušetří se i na technice a práci lidí, které by byly potřeba pro zajištění odklízení sněhu. V neposlední řadě se výrazně zvýšilo i pohodlí občanů. Za zmíněné období výrazně klesl počet úrazů způsobených uklouznutím a následným pádem a nikdo si už nemusí pořizovat na cestu do práce či do školy speciální zimní boty.

Siemens, s.r.o.
logo Siemens, s.r.o.

Systémy automatizovaného řízení budov, systémy řízení energetických systémů, systémy řízení kotelen a předávacích stanic CZT. Přístroje pro měřicí a regulační techniku, integrované systémy budov, konzultace, projekty, software, dodávky na klíč, projekty ...