Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Vyšla Vyhláška č. 38/2022 Sb. o kontrole systémů vytápění

Nová vyhláška navazující na zákon o hospodaření energií

Dne 1. března 2022 nabyla platnosti Vyhláška o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání, která je prováděcí vyhláškou k § 6a odst. 6 zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií a čekali na ní energetičtí specialisté.

Od února 2020 platí nová úprava zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií (zákon), která zásadním způsobem změnila náležitosti týkající se pravidelných kontrol kotlů a jim příslušných rozvodů tepelné energie. Podle nového znění § 6a zákona se kontroly netýkají pouze kotlů (spalovacích zdrojů tepla), ale všech zdrojů tepla, včetně kombinovaných systémů vytápění a větrání. S ohledem na zákon Energetičtí specialisté tak již nemohli využívat prováděcí vyhlášku č. 194/2013 Sb. o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie a čekalo se na schválení nové prováděcí vyhlášky. Ta byla vyhlášena ve Sbírce zákonů dne 25. 2. 2022 a nabyla účinnosti dne 1. března 2022.


Poslechtěte si rozhovor se Zdeňkem Lyčkou: Vyhláška č.38/2022 Sb. o kontrole systémů vytápění

Kontrola provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání nad 70 kW

Podle § 6a odst. 1 zákona je povinen vlastník budovy, společenství vlastníků jednotek nebo správce budovy (v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo) u provozovaného systému vytápění budovy nebo kombinovaného systému vytápění a větrání budovy se jmenovitým výkonem nad 70 kW zajistit pravidelnou kontrolu přístupných částí tohoto systému, jejímž výsledkem je písemná zpráva o kontrole. Současně jsou výše uvedení povinni předložit na vyžádání zprávu o kontrole systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání Ministerstvu průmyslu a obchodu, Státní energetické inspekci nebo příslušnému kontrolnímu orgánu.

Kontroly se netýkají běžných budov, pro jejichž řízení je instalován automatizační a řídicí systém, který splňuje zvláštní požadavky stanovené prováděcí vyhláškou, a také budov, na jejichž provozování se vztahuje smlouva o energetických službách podle § 10e zákona.

Vyhláška č. 38/2022 Sb. stanoví:

  • způsob určení jmenovitého výkonu provozovaného systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání,
  • rozsah, četnost a způsob provádění kontroly systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání,
  • vzor a obsah zprávy o kontrole systému vytápění,
  • zvláštní požadavky na automatizační a řídicí systém budovy.

Vyhláška definuje nové metodiky stanovení dimenzování zdroje tepla (příloha č. 1), zjišťování účinnosti spalovacích zdrojů tepla (příloha č. 2) a ověřování kvality otopné vody (příloha č. 3). V příloze č. 4 je uveden „Vzor zprávy o kontrole…“, která má v novém provedení 20 stran.

Celé znění vyhlášky naleznete zde.

 
 
Reklama