Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Ing. Zdeněk Lyčka

Prezident Asociace podniků topenářské techniky, konstruktér spalovacích zdrojů tepla specializující se na energetické využívání biomasy, autor několika knih a desítek odborných článků z oboru vytápění domácností, odborný garant sekce Výměny kotlů portálu TZB-info.

Archiv článků autora:Foto © Sandra Knopp, Fotolia.com
30.5.2024
Ing. Zdeněk Lyčka

Od září 2024 budou pokračovat dotace na výměnu kotlů na pevná paliva tříd 1 a 2, ale nově přibydou dotace na výměnu všech kotlů spalujících uhlí bez ohledu na třídu.

1.5.2024
Ing. Zdeněk Lyčka

Jedním ze zásadních ustanovení zákona o ochraně ovzduší z roku 2012 bylo zavedení zákazu provozování teplovodních kotlů na pevná paliva nižších tříd než 3 od září 2022 (dále jen nevyhovující kotle). Pro domácnosti byla lhůta prodloužena do září 2024.

27.3.2024
Ing. Vladimír Galád, Ing. Zdeněk Lyčka, Ing. Josef Hodboď

Odborný Povinná kontrola systémů vytápění budov nad 70 kW má vyústit v návrh a provedení technických úprav, po jejichž realizaci vzniknou úspory tepla. Optimální provoz vytápění zajistí úprava parametrů tepla od dodavatele ve spojení s automatizačním a řídicím systémem.

13.2.2024
Ing. Zdeněk Lyčka

Odborný Návrh revize nařízení o ekodesignu týkající se „ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů“ operuje s termínem polovina roku 2029, po kterém by na trh bylo možné dodávat plynové kotle jen v kombinaci se zdrojem s podílem OZE. Tento návrh se setkal se zásadním odporem mnoha členských zemí EU.

4.12.2023
Ing. Zdeněk Lyčka

Odborný Spalování dřevních paliv v domovních kotelnách zanechává nesrovnatelně menší uhlíkovou stopu než spalování zemního plynu či uhlí, a to i se započtením veškeré spotřeby primární neobnovitelné energie na těžbu a zpracování dřeva a výrobu paliv z něj.

21.10.2023
Ing. Zdeněk Lyčka

Ve druhé polovině roku 2024 by měly být dle sdělení ministra životního prostředí rozšířeny stávající dotace na výměny kotlů na pevná paliva tříd 1 a 2 o dotace na výměnu kotlů také třídy 3. Podrobnosti se připravují.

19.9.2023
Ing. Zdeněk Lyčka

Odborný Každý provozovatel zdroje tepla spalujícího palivové dřevo by měl mít jednoduchý vlhkoměr. Tím ověří, zda je spalované dřevo dosti vyschlé a pomocí pomůcky v článku lze z naměřené vlhkosti orientačně určit výhřevnost dřeva.

26.5.2023
Ing. Zdeněk Lyčka

Recenzovaný Porovnání výpočtu objemu akumulačního zásobníku ke kotlům s ručním přikládáním dřeva v rodinném domě podle kritérií dotačních programů a normy ČSN EN 303-5 ukazuje na poměrnou shodu, respektive přijatelnost použití obou způsobů. Norma poskytuje minimální hodnotu. V praxi se výsledný objem zpravidla skládá ze dvou zásobníků. 
 
Reklama