Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Zákon č. 406/2000 Sb. - o hospodaření energií a související předpisy

zákon stanoví práva a povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s energií, zejména elektrickou a tepelnou, a dále s plynem a dalšími palivy

txt

Zákon č. 406/2000 Sb.

o hospodaření energií
se změnami:359/2003 Sb., ..., 469/2023 Sb.
uveřejněno v: č. 115/2000 Sbírky zákonů na straně 5314
schváleno:25.10.2000
účinnost od:01.01.2001
[Textová verze]
txt
pdf

Vyhláška č. 280/2023 Sb.

o podmínkách výkonu činností energetických specialistů
uveřejněno v: č. 131/2023 Sbírky zákonů na straně 3962
schváleno:06.09.2023
účinnost od:01.11.2023
[Textová verze] [PDF verze (742 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 38/2022 Sb.

o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání
uveřejněno v: č. 20/2022 Sbírky zákonů na straně 418
schváleno:22.02.2022
účinnost od:01.03.2022
[Textová verze] [PDF verze (1472 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 284/2022 Sb.

o kontrole provozovaného systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větrání
uveřejněno v: č. 133/2022 Sbírky zákonů na straně 3250
schváleno:20.09.2022
účinnost od:15.10.2022
[Textová verze] [PDF verze (585 kB)]
txt
pdf

Nařízení č. 349/2022 Sb.

o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci
uveřejněno v: č. 161/2022 Sbírky zákonů na straně 4290
schváleno:09.11.2022
účinnost od:01.01.2023
[Textová verze] [PDF verze (1588 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 140/2021 Sb.

o energetickém auditu
uveřejněno v: č. 55/2021 Sbírky zákonů na straně 1154
schváleno:24.03.2021
účinnost od:01.04.2021
[Textová verze] [PDF verze (11357 kB)]
txt

Vyhláška č. 141/2021 Sb.

o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie
se změnami:15/2022 Sb.
uveřejněno v: č. 55/2021 Sbírky zákonů na straně 1175
schváleno:24.03.2021
účinnost od:01.04.2021
[Textová verze]
txt
pdf

Vyhláška č. 4/2020 Sb.

o energetických specialistech
se změnami:zrušeno 280/2023 Sb.
uveřejněno v: č. 2/2020 Sbírky zákonů na straně 35
schváleno:20.12.2019
účinnost od:25.01.2020
zrušeno:01.11.2023
[Textová verze] [PDF verze (12546 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 264/2020 Sb.

o energetické náročnosti budov
uveřejněno v: č. 98/2020 Sbírky zákonů na straně 2114
schváleno:29.05.2020
účinnost od:01.09.2020
[Textová verze] [PDF verze (53701 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 319/2019 Sb.

o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie
uveřejněno v: č. 135/2019 Sbírky zákonů na straně 3290
schváleno:28.11.2019
účinnost od:01.01.2020
[Textová verze] [PDF verze (2220 kB)]
txt
pdf

Nařízení č. 232/2015 Sb.

o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci
uveřejněno v: č. 96/2015 Sbírky zákonů na straně 2914
schváleno:20.08.2015
účinnost od:29.09.2015
zrušeno:01.01.2023
[Textová verze] [PDF verze (1825 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 78/2013 Sb.

o energetické náročnosti budov
se změnami:230/2015 Sb.
uveřejněno v: č. 36/2013 Sbírky zákonů na straně 738
schváleno:22.03.2013
účinnost od:01.04.2013
zrušeno:01.09.2020
[Textová verze] [PDF verze (5078 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 118/2013 Sb.

o energetických specialistech
se změnami:234/2015 Sb., zrušeno 4/2020 Sb.
uveřejněno v: č. 53/2013 Sbírky zákonů na straně 1274
schváleno:09.05.2013
účinnost od:01.06.2013
zrušeno:25.01.2020
[Textová verze] [PDF verze (283 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 193/2013 Sb.

o kontrole klimatizačních systémů
se změnami:zrušeno 284/2022 Sb.
uveřejněno v: č. 81/2013 Sbírky zákonů na straně 1874
schváleno:28.06.2013
účinnost od:01.08.2013
zrušeno:15.10.2022
[Textová verze] [PDF verze (835 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 194/2013 Sb.

o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie
se změnami:zrušeno 38/2022 Sb.
uveřejněno v: č. 81/2013 Sbírky zákonů na straně 1895
schváleno:28.06.2013
účinnost od:01.08.2013
zrušeno:01.03.2022
[Textová verze] [PDF verze (1190 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 441/2012 Sb.

o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie
uveřejněno v: č. 162/2012 Sbírky zákonů na straně 5677
schváleno:05.12.2012
účinnost od:01.01.2013
[Textová verze] [PDF verze (1746 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 480/2012 Sb.

o energetickém auditu a energetickém posudku
se změnami:309/2016 Sb., zrušeno 140/2021 Sb.
uveřejněno v: č. 182/2012 Sbírky zákonů na straně 6450
schváleno:20.12.2012
účinnost od:01.01.2013
zrušeno:01.04.2021
[Textová verze] [PDF verze (2846 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 349/2010 Sb.

o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie
uveřejněno v: č. 128/2010 Sbírky zákonů na straně 4772
schváleno:16.11.2010
účinnost od:08.12.2010
zrušeno:01.01.2013
[Textová verze] [PDF verze (816 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 148/2007 Sb.

o energetické náročnosti budov
uveřejněno v: č. 53/2007 Sbírky zákonů na straně 1855
schváleno:18.06.2007
účinnost od:01.07.2007
zrušeno:01.04.2013
[Textová verze] [PDF verze (382 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 193/2007 Sb.

kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu
uveřejněno v: č. 62/2007 Sbírky zákonů na straně 2398
schváleno:17.07.2007
účinnost od:01.09.2007
[Textová verze] [PDF verze (236 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 276/2007 Sb.

o kontrole účinnosti kotlů
se změnami:zrušeno 194/2013 Sb.
uveřejněno v: č. 89/2007 Sbírky zákonů na straně 3386
schváleno:19.10.2007
účinnost od:01.11.2007
zrušeno:01.08.2013
[Textová verze] [PDF verze (218 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 277/2007 Sb.

o kontrole klimatizačních systémů
se změnami:zrušeno 193/2013 Sb.
uveřejněno v: č. 89/2007 Sbírky zákonů na straně 3398
schváleno:19.10.2007
účinnost od:01.01.2009
zrušeno:01.08.2013
[Textová verze] [PDF verze (91 kB)]
txt

Vyhláška č. 150/2001 Sb.

kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie
se změnami:478/2005 Sb., zrušeno 349/2010 Sb.
uveřejněno v: č. 60/2001 Sbírky zákonů na straně 3458
schváleno:12.04.2001
účinnost od:03.05.2001
zrušeno:08.12.2010
[Textová verze]
txt
pdf

Vyhláška č. 151/2001 Sb.

kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie
uveřejněno v: č. 60/2001 Sbírky zákonů na straně 3478
schváleno:12.04.2001
účinnost od:03.05.2001
zrušeno:01.09.2007
[Textová verze] [PDF verze (290 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 153/2001 Sb.

kterou se stanoví podrobnosti určení účinnosti užití energie při přenosu, distribuci a vnitřním rozvodu elektrické energie
uveřejněno v: č. 60/2001 Sbírky zákonů na straně 3491
schváleno:12.04.2001
účinnost od:03.05.2001
zrušeno:01.09.2007
[Textová verze] [PDF verze (591 kB)]
txt
pdf

Nařízení č. 195/2001 Sb.

kterým se stanoví podrobnosti obsahu územní energetické koncepce
se změnami:zrušeno 232/2015 Sb.
uveřejněno v: č. 73/2001 Sbírky zákonů na straně 4205
schváleno:21.05.2001
účinnost od:18.06.2001
zrušeno:29.09.2015
[Textová verze] [PDF verze (199 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 212/2001 Sb.

kterou se stanoví podrobnosti pro přípravu a uskutečňování kombinované výroby elektřiny a tepla
se změnami:zrušeno 542/2006 Sb.
uveřejněno v: č. 82/2001 Sbírky zákonů na straně 4810
schváleno:14.06.2001
účinnost od:29.06.2001
zrušeno:13.12.2006
[Textová verze] [PDF verze (34 kB)]
txt

Vyhláška č. 213/2001 Sb.

kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu
se změnami:425/2004 Sb.
uveřejněno v: č. 82/2001 Sbírky zákonů na straně 4811
schváleno:14.06.2001
účinnost od:29.06.2001
zrušeno:01.01.2013
[Textová verze]
pdf

Vyhláška č. 425/2004 Sb.

kterou se mění vyhláška č. 213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu
poznámka:vyhláška je zde uvedena z důvodu doplnění příloh č. 1, 7 a 8 ve formátu PDF k vyhlášce č. 213/2001 Sb.
uveřejněno v: č. 140/2004 Sbírky zákonů na straně 8142
schváleno:29.06.2004
účinnost od:01.08.2004
zrušeno:01.01.2013
[PDF verze (231 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 214/2001 Sb.

kterou se stanoví vymezení zdrojů energie, které budou hodnoceny jako obnovitelné
se změnami:zrušeno 542/2006 Sb.
uveřejněno v: č. 82/2001 Sbírky zákonů na straně 4823
schváleno:14.06.2001
účinnost od:29.06.2001
zrušeno:13.12.2006
[Textová verze] [PDF verze (27 kB)]
txt
pdf

Vyhláška č. 291/2001 Sb.

kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách
se změnami:zrušeno od 1.7.2007 148/2007 Sb.
uveřejněno v: č. 110/2001 Sbírky zákonů na straně 6631
schváleno:27.07.2001
účinnost od:01.01.2002
zrušeno:01.07.2007
[Textová verze] [PDF verze (919 kB)]


Vlach, generální ředitel společnosti Enbra, hovoří o tepelných čerpadlech, klimatizaci a měření a rozúčtování vody a tepla a novinkách v sortimentu

Novinky ENBRA pro rok 2024 – od vytápění po měření tepla a odečty vody

16.5.2024 | redakce
Karel Vlach, generální ředitel společnosti ENBRA, hovoří o tepelných čerpadlech, klimatizaci, měření a rozúčtování vody a tepla i novinkách v sortimentu. Natáčeli jsme na veletrhu Aquatherm Praha 2024. Stánek ENBRA byl velký a ukázal jednotlivé výrobky i celá řešení.

Jak jednoduše se montuje sběrnice dálkového odečtu tepla a vody v bytovém domě

21.4.2024 | redakce
Technologie dálkového odečtu energií umožňuje uživatelům bytů sledování a porovnávání své spotřeby tepla a teplé i studené vody. Usnadňuje a zrychluje každoroční rozúčtování a průběžný přehled o spotřebě uvítají i všichni ti, kteří byt pronajímají.

Vliv hodinového kroku pro výpočet energetické náročnosti budovy

15.1.2024 | Ing. Miroslav Urban, Ph.D., prof. Ing. Karel Kabele, CSc., doc. Dr. Ing. Zbyněk Svoboda, Ing. Ondřej Horák
Od 1. ledna 2023 se pro budovy a zóny s chlazením, úpravou vlhkosti nebo s výrobou elektrické energie provádí výpočet energetické náročnosti s intervalem jedné hodiny. Předmětem příspěvku je porovnání výsledků v měsíčním a hodinovém kroku.

Co zaznělo na konferenci TZB-info Energetická náročnost budov 2023?

27.12.2023 | Ing. Renata Straková, Entech-Group s.r.o.
Další ročník konference navazoval na problematiku hodnocení energetické náročnosti v hodinovém kroku v kontextu ročních zkušeností. Velkým tématem byla evropské směrnice EPBD IV , která v době konání konference byla těsně před konečným schválením.

Úspory ve vzduchotechnice a účinnost ventilátorů

12.12.2023 | Redakce
Jak je účinnost ventilátorů chápána z pohledu výrobce, projektanta VZT a energetického specialisty a kde se potkávají? Kulatý stůl s doc. Ing. Alešem Rubinou, Ph.D. z VUT v Brně, Ing. Milošem Lainem, Ph.D. z ČVUT v Praze a Jiřím Hanusem z Ziehl Abegg.
Energetické úspory a témata pro provoz budov pro MČ a příspěvkové organizace Prahy, foto redakce

Energetické úspory a témata pro provoz budov pro MČ hlavního města Prahy

6.12.2023 | Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce
V celkovém součtu neočekáváme žádný velký růst cen elektřiny, ke změnám ve vyúčtování tepla a teplé vody dojde až v roce 2025, od ledna budou moci vznikat energetická společenství a od července potom mohou začít sdílet elektřinu. Mimo jiné i toto zaznělo na semináři.
Ing. Zdeněk Lyčka, soudní znalec, energetický specialista, výkonný předseda APTT a člen redakce TZB-info

Sankce za neprovedení kontrol vytápění pro vlastníky bytových domů či SVJ

10.11.2023 | redakce
Povinná kontrola systémů vytápění pro bytové domy platí od r. 2020. První kontroly měly být provedeny nejpozději do 1. 3. 2023. Od ledna splnění kontroluje SEI.

Energetický posudek je nutný dokument k žádosti o dotace

5.10.2023 | redakce
Praxe ukazuje, že ne všichni mají dostatečné informace o detailech požadavků dotací, například co je dostatečná tloušťka izolace, dostatečná kvalita oken apod., říká v rozhovoru Ing. Renata Straková. Pro energetický posudek potřebujeme minimálně půdorysy, řez a pohledy objektu.
Jak se rozúčtovává voda a teplo? Jarmila Trčková, vedoucí oddělení rozúčtování společnosti ista Česká republika

Jak se rozúčtovává voda a teplo v roce 2023? Co nabídne portál ista s měsíčními informacemi? Webinář

16.8.2023 | redakce
Společnost ista má informační webový portál připravený na generování a poskytování služby Měsíční informace o spotřebě podle nové legislativy. Na webináři se dozvíte o letošním rozúčtování tepla a vody a jak bude fungovat odečítání a rozúčtování dále. Jak portál ista funguje, jaké obsahuje funkce, co klienti vidí a s čím mohou pracovat? Podívejte se na webinář.

Pozor na změny v projektech, které jsou na dotace

20.5.2023 | redakce
Ing. Renata Straková, energetický specialista, hovoří o zkušenostech s dotacemi pro rodinné a bytové domy i o hledání úspor ve firmách. Jaký je ideální postup k úspoře energie s využitím dotací?

Možnosti úspor v energetické koncepci budov

18.1.2023 | redakce
Výpočet dodané energie pro hodnocení energetické náročnosti budovy s intervalem jedné hodiny bylo hlavní téma 6. ročníku konference Energetická náročnost budov, kterou pořádal portál TZB-info.
Zbyněk Svoboda

Princip výpočtu energetické náročnosti budov s hodinovým krokem

7.1.2023 | redakce
Energetická náročnost budov se hodnotila ve 12 měsíčních krocích jednoduchou bilancí zisků a ztrát s přibližným odhadem vlivu akumulace. Přednáška Vás provede principem výpočetního algoritmu s hodinovým krokem, který platí od 1.1.2023.
prof. Ing. Karel Kabele, CSc.

Datová základna pro hodinový krok a úpravy typických profilů

6.1.2023 | redakce
Od 1. 1. 2023 se výpočet dodané energie pro hodnocení energetické náročnosti budovy provádí s intervalem jedné hodiny, a to v budovách nebo zónách s chlazením, úpravou vlhkosti nebo s výrobou elektrické energie dle § 4 odst. 1 vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov.

Návrh zákona na vyúčtování za teplo a teplou vodu schválil Senát

5.12.2022 | redakce podle MMR ČR
Senát schválil návrh zákona k informacím o spotřebě tepla a teplé vody, a to minimálně v měsíčních intervalech. Jde o transpozici EU směrnice.
Rekonstrukce a provoz bytových domů a Energetická náročnost budov, foto redakce

Přihlaste se na konference Rekonstrukce a provoz bytových domů a Energetická náročnost budov

7.10.2022 | redakce
Tradiční podzimní konference Rekonstrukce a provoz bytových domů a Energetická náročnost budov se uskuteční opět v Praze. Přednášky reagují na energetickou krizi a novou legislativu. Hlavním tématem budou úspory, ceny energií a požadavky od ledna 2023.
Jaroslav Plšek, obchodní ředitel ista Česká republika

Velké změny v oboru měření energií

19.6.2022 | ista Česká republika s.r.o.
Digitalizace je velké téma v každém oboru, ale obor měření energií teď prochází velkými změnami, které jsou částečně způsobené i novými legislativními požadavky.
Zateplení šikmé střechy podle nové legislativy, zdroj foto URSA

Zateplení šikmé střechy podle nové legislativy

19.6.2022 | URSA CZ s.r.o.
Se začátkem letošního roku vstoupila v platnost nová legislativní pravidla, která mají zásadní vliv na výstavbu domů a bytů. Hlavním cílem je výrazně snížit energetickou náročnost budov a jejich negativní vliv na životní prostředí. Vzhledem k současné situaci přispějí tyto změny legislativy a jejich následná aplikace také k větší soběstačnosti Česka v oblasti spotřeby tepelných zdrojů jako je například plyn.

Jaké změny přinesla vyhláška č. 38/2022 Sb. o kontrole systémů vytápění

21.3.2022 | Ing. Zdeněk Lyčka
Dne 1. března 2022 nabyla platnosti vyhláška č. 38/2022 Sb. o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání. Nově od výkonu 70 kW a včetně kombinace s větráním.

Vyšla Vyhláška č. 38/2022 Sb. o kontrole systémů vytápění

1.3.2022 | Ing. Zdeněk Lyčka
Dne 1. března 2022 nabyla platnosti Vyhláška o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání, která je prováděcí vyhláškou k § 6a odst. 6 zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií a čekali na ní energetičtí specialisté.

Jaké jsou nové povinnosti pro SVJ, BD a správce budov? Pozor na změny!

26.2.2022 | redakce
Podívejte se na webinář zdarma – koho se nová legislativa týká? Jsou nějaké výjimky? Hosté reagují na konkrétní dotazy ze strany správců a předsedů SVJ.

další články

 
 
Reklama