Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:


Normy z oboru "Vytápění"

bylo nalezeno 57 norem

ČSN EN ISO 80000-2
Veličiny a jednotky - Část 2: Matematika
Třídicí znak:011300
Účinnost od:1.12.2020

ČSN EN ISO 80000-2
Veličiny a jednotky - Část 2: Matematické znaky a značky užívané v přírodních vědách a technice
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:011300
Účinnost od:1.4.2020
Platnost ukončena:1.12.2020

ČSN EN ISO 80000-4
Veličiny a jednotky - Část 4: Mechanika
Třídicí znak:011300
Účinnost od:1.1.2021
Opravy:*1 1.21

ČSN EN ISO 80000-4
Veličiny a jednotky - Část 4: Mechanika
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:011300
Účinnost od:1.4.2020
Platnost ukončena:1.1.2021

ČSN EN ISO 80000-5
Veličiny a jednotky - Část 5: Termodynamika
Třídicí znak:011300
Účinnost od:1.1.2021

ČSN EN ISO 80000-5
Veličiny a jednotky - Část 5: Termodynamika
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:011300
Účinnost od:1.10.2011
Platnost ukončena:1.4.2020
Opravy:*1 10.16
Změny:*Z1 9.13

ČSN EN ISO 80000-5
Veličiny a jednotky - Část 5: Termodynamika
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:011300
Účinnost od:1.4.2020
Platnost ukončena:1.1.2021

ČSN EN ISO 80000-9
Veličiny a jednotky - Část 9: Fyzikální chemie a molekulová fyzika
Třídicí znak:011300
Účinnost od:1.1.2021

ČSN EN ISO 80000-9
Veličiny a jednotky - Část 9: Fyzikální chemie a molekulová fyzika
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:011300
Účinnost od:1.4.2020
Platnost ukončena:1.1.2021

ČSN EN ISO 80000-10
Veličiny a jednotky - Část 10: Atomová a jaderná fyzika
Třídicí znak:011300
Účinnost od:1.1.2021

ČSN EN ISO 80000-10
Veličiny a jednotky - Část 10: Atomová a jaderná fyzika
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:011300
Účinnost od:1.4.2020
Platnost ukončena:1.1.2021

ČSN EN ISO 80000-12
Veličiny a jednotky - Část 12: Fyzika kondenzované fáze
Třídicí znak:011300
Účinnost od:1.1.2021

ČSN EN ISO 80000-12
Veličiny a jednotky - Část 12: Fyzika kondenzovaných látek
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:011300
Účinnost od:1.4.2020
Platnost ukončena:1.1.2021

ČSN ISO 80000-1
Veličiny a jednotky - Část 1: Obecně
Třídicí znak:011300
Účinnost od:1.8.2011
Opravy:*1 3.13, *2 12.18
Změny:*Z1 9.13

ČSN ISO 80000-2
Veličiny a jednotky - Část 2: Matematické znaky a značky užívané v přírodních vědách a technice
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:011300
Účinnost od:1.4.2012
Platnost ukončena:1.4.2020
Změny:*Z1 9.13

ČSN 01 1323
Veličiny a jednotky sdílení tepla a přenosu látek
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:011323
Účinnost od:1.5.1988
Platnost ukončena:1.12.2001
Změny:1 10.95, *2 5.98

ČSN EN 16001
Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky s návodem k použití
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:011501
Účinnost od:1.3.2010
Platnost ukončena:1.2.2012

ČSN EN ISO 50001
Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky s návodem k použití
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:011501
Účinnost od:1.2.2012
Platnost ukončena:1.4.2019

ČSN EN 16247-1
Energetické audity - Část 1: Obecné požadavky
Třídicí znak:011505
Účinnost od:1.2.2013

ČSN EN 16247-5
Energetické audity - Část 5: Kompetence energetických auditorů
Třídicí znak:011505
Účinnost od:1.11.2015

ČSN ISO 17743
Úspory energie - Vymezení metodického rámce použitelného pro výpočet a podávání zpráv o úsporách energie
Třídicí znak:011512
Účinnost od:1.1.2017

ČSN EN 17267
Plán měření a monitoringu energie - Návrh a implementace - Zásady sběru energetických dat
Třídicí znak:011513
Účinnost od:1.4.2020

ČSN ISO 50002
Energetické audity - Požadavky s návodem pro použití
Třídicí znak:011514
Účinnost od:1.6.2016

ČSN ISO 50004
Systémy managementu hospodaření s energií - Návod pro zavádění, udržování a zlepšování systému managementu hospodaření s energií podle ISO 50001
Třídicí znak:011516
Účinnost od:1.1.2021

ČSN ISO 50004
Systémy managementu hospodaření s energií - Návod pro zavádění, udržování a zlepšování systému managementu hospodaření s energií
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:011516
Účinnost od:1.3.2016
Platnost ukončena:1.1.2021

ČSN ISO 50006
Systémy managementu hospodaření s energií - Měření energetické náročnosti pomocí výchozího stavu spotřeby energie (EnB) a ukazatelů energetické náročnosti (EnPl) - Obecné zásady a návod
Třídicí znak:011517
Účinnost od:1.3.2016

ČSN ISO 50015
Systémy managementu hospodaření s energií - Měření a ověřování energetické náročnosti organizací - Obecné zásady a návod
Třídicí znak:011518
Účinnost od:1.3.2016

ČSN EN ISO 10209
Technická dokumentace - Slovník - Termíny vztahující se k technickým výkresům, definici produktu a souvisící dokumentaci
Třídicí znak:013101
Účinnost od:1.4.2015

ČSN EN ISO 13567-1
Technická dokumentace produktu - Uspořádání a pojmenování hladin v CAD - Část 1: Přehled a zásady
Třídicí znak:013104
Účinnost od:1.4.2019

ČSN 01 3107
Technické výkresy. Schémata. Druhy a typy. Společné požadavky na kreslení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:013107
Účinnost od:1.1.1982
Platnost ukončena:1.2.2019

ČSN EN ISO 128-1
Technická dokumentace produktu (TPD) - Obecná pravidla zobrazování - Úvod a základní požadavky
Třídicí znak:013114
Účinnost od:1.1.2021

ČSN EN ISO 128-2
Technická dokumentace produktu - Obecná pravidla zobrazování - Část 2: Základní pravidla pro čáry
Třídicí znak:013114
Účinnost od:1.3.2021

ČSN EN ISO 128-100
Technická dokumentace produktu - Obecná pravidla zobrazování - Část 100: Přehled
Třídicí znak:013114
Účinnost od:1.1.2021

ČSN ISO 128-23
Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 23: Čáry na výkresech ve stavebnictví
Třídicí znak:013114
Účinnost od:1.7.2004

ČSN ISO 128-24
Technické výkresy - Pravidla zobrazování - Část 24: Čáry na strojnických výkresech
Třídicí znak:013114
Účinnost od:1.1.2019
Opravy:*1 2.19

ČSN EN ISO 3098-1
Technická dokumentace produktu - Písmo - Část 1: Obecná ustanovení
Třídicí znak:013115
Účinnost od:1.1.2019

ČSN EN ISO 3098-1
Technická dokumentace - Písmo - Část 1: Obecná ustanovení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:013115
Účinnost od:1.11.2015
Platnost ukončena:1.1.2019

ČSN EN ISO 129-1
Technická dokumentace produktu (TPD) - Kótování a tolerování - Část 1: Obecné zásady
Třídicí znak:013130
Účinnost od:1.5.2019
Změny:*Z1 4.20

ČSN EN ISO 1660
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Geometrické tolerování - Tolerování profilu
Třídicí znak:013139
Účinnost od:1.1.2021

ČSN EN ISO 13715
Technická dokumentace produktu - Hrany neurčitých tvarů - Označování a kótování
Třídicí znak:013205
Účinnost od:1.5.2020

ČSN ISO 13715
Technická dokumentace produktu - Hrany neurčitých tvarů - Označování a kótování
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:013205
Účinnost od:1.1.2019
Platnost ukončena:1.5.2020

ČSN ISO 13444
Technická dokumentace produktu (TPD) - Kótování a označování rýhování
Třídicí znak:013242
Účinnost od:1.1.2019

ČSN EN ISO 6412-1
Technické výkresy - Zjednodušené zobrazování potrubních větví - Část 1: Obecná pravidla a pravoúhlé promítání
Třídicí znak:013245
Účinnost od:1.9.2018

ČSN EN ISO 6412-2
Technické výkresy - Zjednodušené zobrazování potrubních větví - Část 2: Izometrické promítání
Třídicí znak:013245
Účinnost od:1.9.2018

ČSN EN ISO 6412-3
Technické výkresy - Zjednodušené zobrazování potrubních větví - Část 3: Příslušenství ve vzduchotechnice a odvodňovacích systémech
Třídicí znak:013245
Účinnost od:1.9.2018

ČSN 01 3449
Výkresy pozemních staveb. Zjednodušené výkresy pozemních staveb
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:013449
Účinnost od:1.7.1984
Platnost ukončena:1.8.2004

ČSN 01 3452
Technické výkresy - Instalace - Vytápění a chlazení
Třídicí znak:013452
Účinnost od:1.3.2006

ČSN 01 3452
Výkresy ve stavebnictví. Výkresy ústředního vytápění
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:013452
Účinnost od:1.7.1984
Platnost ukončena:1.3.2006

ČSN 01 3464
Výkresy inženýrských staveb. Výkresy vnějšího plynovodu
Třídicí znak:013464
Účinnost od:1.7.1988

ČSN 01 3502
Výkresy potrubí. Značky pro kreslení potrubí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:013502
Účinnost od:1.1.1986
Platnost ukončena:1.1.2003

ČSN 01 3504
Výkresy potrubí. Označování potrubí podle provozní látky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:013504
Účinnost od:1.1.1987
Platnost ukončena:1.1.2003
Změny:a 8.87

ČSN 01 3613
Značky pro energetická schémata. Základní zařízení a potrubí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:013613
Účinnost od:1.1.1982
Platnost ukončena:1.2.2002
Změny:a 8.89

ČSN ISO 11005
Technická dokumentace produktu - Užívání hlavních dokumentů
Třídicí znak:013712
Účinnost od:1.1.2019

ČSN EN ISO 81714-1
Tvorba grafických značek používaných v technické dokumentaci produktů - Část 1: Základní pravidla
Třídicí znak:013790
Účinnost od:1.1.2011

ČSN EN ISO/IEC 17050-1
Posuzování shody - Prohlášení dodavatele o shodě - Část 1: Všeobecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:015259
Účinnost od:1.4.2005
Platnost ukončena:1.4.2011

ČSN EN ISO/IEC 17050-2
Posuzování shody - Prohlášení dodavatele o shodě - Část 2: Podpůrná dokumentace
Třídicí znak:015259
Účinnost od:1.4.2005

ČSN EN ISO/IEC 17020
Posuzování shody - Všeobecná kritéria pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:015260
Účinnost od:1.4.2005
Platnost ukončena:1.12.2012
Opravy:*1 9.09

 
 
Reklama