Nařízení vlády o bezpečnostním značení platí už druhý měsíc

Datum: 13.1.2018  |  Autor: Vlastimil Růžička, redakce a BOZPinfo

Od konce listopadu minulého roku platí nové nařízení vlády o bezpečnostním značení, týkající se vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů. Upozorňuje na to portál BOZPinfo, který monitoruje změny v legislativě v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany.

Cílem nové právní úpravy s účinností od 28. listopadu 2017 je podle slov legislativců sladění názvosloví a zejména bezpečnostního značení na pracovištích s označováním nebezpečných chemických látek a směsí podle nařízení (EU) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí. „Touto právní úpravou podle odůvodněného stanoviska Komise nebyla náležitě provedena ustanovení čl. 1 odst. 1, 2 a 4 směrnice 2014/27/EU ze dne 26. února 2014, kterou se mění směrnice Rady 92/58/EHS, 92/85/EHS, 94/33/ES, 98/24/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES s cílem uvést je do souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí. To vyvolalo nutnost změny právní úpravy, přičemž s ohledem na absenci platného zákonného zmocnění nešlo této změny dosáhnout novelizací nařízení vlády č. 11/2002 Sb. a bylo nutno vydat k provedení § 6 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. nařízení vlády nové,“ píše se ve zprávě.

Co se ruší?

Zrušuje se nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, a nařízení vlády č. 405/2004 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 11/2002 Sb.

Jaké přicházejí změny?

Zpřesňují se požadavky na relativní velikost plochy jednotlivých bezpečnostních barev a na umístění šikmého pruhu u zákazových značek v souladu s požadavky směrnice Rady 92/58/EHS. V § 7 se doplnilo: „Bezpečnostní značky, jejichž vyobrazení a význam odpovídá požadavkům české technické normy na registrované bezpečnostní značky, lze používat jako bezpečnostní značky podle tohoto nařízení vlády, i když nejsou v příloze k tomuto nařízení vlády vyobrazeny.

Portál BOZPinfo připomíná zejména bod 6 Informativní značky pro označení únikové cesty a nouzového východu nebo místa první pomoci a zařízení pro přivolání první pomoci kde se z důvodu odstranění aplikačních pochybností doplňuje značka Únikový východ (vpravo), která je zrcadlovým obrazem značky Únikový východ (vlevo), a do skupiny značek Nouzový východ/úniková cesta se obdobně vkládá značka s bílou šipkou mířící vpravo k bílému obdélníku.Dále upozorňuje na bod 7 Informativní značky pro věcné prostředky požární ochrany, požárně bezpečnostní zařízení a směr cesty" se mění vyobrazení značky Požární žebřík tak, že se vedle žebříku doplňuje symbol plamene, který je na všech ostatních značkách v tomto bodě, s výjimkou směrovek k zařízení požární ochrany. Důvodem je podle legislativců dosažení souladu se vzhledem registrované značky F003 Požární žebřík podle ČSN EN ISO 7010:2012 Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Registrované bezpečnostní značky.


Další bezpečnostní tabulky, výstražné značky a jiné bezpečnostní značení včetně podrobného přehledu zákonů a povinností najdete na portálu bezpečnosti práce (zde).

 

Hodnotit:  

Datum: 13.1.2018
Autor: Vlastimil Růžička, redakce a BOZPinfo   všechny články autoraSdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcíchDiskuse (žádný příspěvek, přidat nový)


Témata 2018

technická podpora výrobců

Normy

Knihovna FM

Partner - Facility management

logo Mark2 Corporation

Odborné semináře TZB-info

Odborné semináře - Správa a provoz nemovitostí, FM v praxi
Správa budov, úspory energií a správa technického zařízení od předních odborníků. Témata přizpůsobíme vašim potřebám. Školení vícedenní i na 1 den na vybrané téma. Máte dotazy nebo zájem o školení?
Přečtěte si reakce účastníků 5 denních seminářů 3+ 2 dny s certifikátem:
Podzim 2013: Praha 6 Petřiny
Únor 2014: Hotel Golf, Praha
Podzim 2014: Aquapalace Hotel Prague
Podzim 2015: Aquapalace Hotel Prague
Podzim 2016: Aquapalace Hotel Prague
Březen 2017: Aquapalace Hotel Prague
Říjen 2017: Aquapalace Hotel Prague


účastníci semináře FM

Spolupráce

Česká pobočka mezinárodní asociace Facility managementu (IFMA CZ) www.ifma.cz

Odborný garant

Petra Gütterová
 
 

Aktuální články na ESTAV.czByly vyhlášeny výsledky prestižní architektonické soutěže Brick Award 2018Nová řada kompozitních prken Atmosphere pro terasy a plotyVápenopískové tvárnice Silka – větší užitná plocha rodinného domu díky tenkému zdivuKam bude směřovat budoucnost dřevostaveb?