Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a související předpisy

Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy

txt
pdf

Zákon č. 309/2006 Sb.

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
se změnami:362/2007 Sb., 189/2008 Sb., 223/2009 Sb., 365/2011 Sb., 375/2011 Sb., 225/2012 Sb., 88/2016 Sb.
uveřejněno v: č. 96/2006 Sbírky zákonů na straně 3789
schváleno:23.05.2006
účinnost od:01.01.2007
[Textová verze] [PDF verze (117 kB)]
txt
pdf

Nařízení č. 339/2017 Sb.

o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru
uveřejněno v: č. 117/2017 Sbírky zákonů na straně 3618
schváleno:18.09.2017
účinnost od:01.01.2018
[Textová verze] [PDF verze (74 kB)]
txt
pdf

Nařízení č. 375/2017 Sb.

o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů
uveřejněno v: č. 131/2017 Sbírky zákonů na straně 4260
schváleno:23.10.2017
účinnost od:28.11.2017
[Textová verze] [PDF verze (11659 kB)]
txt
pdf

Nařízení č. 591/2006 Sb.

o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
se změnami:136/2016 Sb.
uveřejněno v: č. 188/2006 Sbírky zákonů na straně 7889
schváleno:12.12.2006
účinnost od:01.01.2007
[Textová verze] [PDF verze (215 kB)]
txt
pdf

Nařízení č. 592/2006 Sb.

o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti
se změnami:136/2016 Sb.
uveřejněno v: č. 188/2006 Sbírky zákonů na straně 7922
schváleno:12.12.2006
účinnost od:01.01.2007
[Textová verze] [PDF verze (90 kB)]


Práce ve výškách v průmyslu a ochrana proti pádu

27.2.2019 | Ing. Petr Kurtin, inspektor oddělení inspekce BOZPOblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj
Polohovací systémy zaměstnance nejen ochrání, ale usnadní jim i samotnou práci (systém je drží a pracovníci mají volné ruce). Vedle nich správně navržené a správně používané zádržné systémy zajistí, aby v případě pádu nebyly následky pro zaměstnance fatální.

Nařízení vlády o bezpečnostním značení platí už druhý měsíc

13.1.2018 | Vlastimil Růžička, redakce a BOZPinfo
Od konce listopadu minulého roku platí nové nařízení vlády o bezpečnostním značení, týkající se vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů. Upozorňuje na to portál BOZPinfo, který monitoruje změny v legislativě v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany.
© Fotolia.com

Instalatér a technická bezpečnost

25.7.2017 | Kateřina Hrubá
Zaměstnavatel nesmí připustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti. Pro každou činnost musí být náležitě proškolen z BOZP. Řada povinností se vztahuje i na osoby samostatně výdělečně činné.

Koordinátor bezpečnosti práce při stavbě rodinného domu

21.12.2009 | Ing. František Konečný
Důležitým faktorem v procesu přípravy a realizace staveb je znalost právních předpisů řešících bezpečnost práce na stavbách. Řešení bezpečnosti práce začíná již v projektové fázi předmětné stavby. Již zde by měl investor zjistit, zda navrhovaná stavba může spadat do režimu, kdy je nutno ustanovit koordinátora bezpečnosti práce na stavbě. Je nutné rozlišit, v jakém rozsahu a na jaké stavby se předpisy řešící bezpečnost práce vztahují a zda mezi ně patří i rodinné domy.
diskuse: 3 příspěvky, poslední 08.11.2013 17:26
 
 
Reklama