Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a související předpisy

Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy

txt

Zákon č. 309/2006 Sb.

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
se změnami:362/2007 Sb., 189/2008 Sb., 223/2009 Sb., 365/2011 Sb., 375/2011 Sb., 225/2012 Sb., 88/2016 Sb., 250/2021 Sb., 284/2021 Sb.
uveřejněno v: č. 96/2006 Sbírky zákonů na straně 3789
schváleno:23.05.2006
účinnost od:01.01.2007
[Textová verze]
txt
pdf

Nařízení č. 339/2017 Sb.

o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru
uveřejněno v: č. 117/2017 Sbírky zákonů na straně 3618
schváleno:18.09.2017
účinnost od:01.01.2018
[Textová verze] [PDF verze (74 kB)]
txt
pdf

Nařízení č. 375/2017 Sb.

o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů
uveřejněno v: č. 131/2017 Sbírky zákonů na straně 4260
schváleno:23.10.2017
účinnost od:28.11.2017
[Textová verze] [PDF verze (11659 kB)]
txt
pdf

Nařízení č. 591/2006 Sb.

o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
se změnami:136/2016 Sb.
uveřejněno v: č. 188/2006 Sbírky zákonů na straně 7889
schváleno:12.12.2006
účinnost od:01.01.2007
[Textová verze] [PDF verze (215 kB)]
txt
pdf

Nařízení č. 592/2006 Sb.

o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti
se změnami:136/2016 Sb.
uveřejněno v: č. 188/2006 Sbírky zákonů na straně 7922
schváleno:12.12.2006
účinnost od:01.01.2007
[Textová verze] [PDF verze (90 kB)]


Změny v atomové legislativě v souvislosti s přijetím stavebního zákona

20.4.2024 | Mgr. Marcela Berčíková, Mgr. Jana Povolná, Ing. Karla Petrová, redakce TZB-info
Změny souvisejí především se změnou terminologie v novém stavebním zákoně, s integrací kompetencí k rozhodování, se změnou koncepce vyjadřování dotčených orgánů a se změnami v územním plánování. O podrobnější informace a komentář jsme požádali zástupce Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB).

Podmínky ochrany zdraví při práci mění nařízení vlády č. 195/2021 Sb.

23.11.2023 | Ing. Kateřina Petrová, Specialistka BOZP a PO společnosti CIVOP
Nařízením vlády č. 195/2021 Sb. bylo novelizováno NV č. 361/2007 Sb. Jedná se o jeden z velmi důležitých předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Předpis nabývá účinnosti v různých bodech postupně, a to až do 12. 7. 2027. Podívejte se na přehled změn.

Jaká témata zazněla na 30. ročníku ostravské požární konference?

23.9.2021 | Vlastimil Růžička, redakce
Jubilejní 30. ročník mezinárodní konference Požární ochrana na půdě ostravské univerzity (VŠB TU Ostrava) se zabýval bezpečnostní elektromobilů nebo dopadů novely stavebního zákona na požární bezpečnost staveb.

Práce ve výškách v průmyslu a ochrana proti pádu

27.2.2019 | Ing. Petr Kurtin, inspektor oddělení inspekce BOZPOblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj
Polohovací systémy zaměstnance nejen ochrání, ale usnadní jim i samotnou práci (systém je drží a pracovníci mají volné ruce). Vedle nich správně navržené a správně používané zádržné systémy zajistí, aby v případě pádu nebyly následky pro zaměstnance fatální.

Nařízení vlády o bezpečnostním značení platí už druhý měsíc

13.1.2018 | Vlastimil Růžička, redakce
Od konce listopadu minulého roku platí nové nařízení vlády o bezpečnostním značení, týkající se vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů. Upozorňuje na to portál BOZPinfo, který monitoruje změny v legislativě v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany.
© Fotolia.com

Instalatér a technická bezpečnost

25.7.2017 | Kateřina Hrubá
Zaměstnavatel nesmí připustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti. Pro každou činnost musí být náležitě proškolen z BOZP. Řada povinností se vztahuje i na osoby samostatně výdělečně činné.

Koordinátor bezpečnosti práce při stavbě rodinného domu

21.12.2009 | Ing. František Konečný
Důležitým faktorem v procesu přípravy a realizace staveb je znalost právních předpisů řešících bezpečnost práce na stavbách. Řešení bezpečnosti práce začíná již v projektové fázi předmětné stavby. Již zde by měl investor zjistit, zda navrhovaná stavba může spadat do režimu, kdy je nutno ustanovit koordinátora bezpečnosti práce na stavbě. Je nutné rozlišit, v jakém rozsahu a na jaké stavby se předpisy řešící bezpečnost práce vztahují a zda mezi ně patří i rodinné domy.
diskuse: 3 příspěvky, poslední 08.11.2013 17:26
 
 
Reklama