Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Vlastimil Růžička

Archiv článků autora:8.5.2024
Vlastimil Růžička, redakce

Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí ČVUT v Praze představila v rámci svých pravidelných seminářů novinky v normalizaci, včetně numerických návrhových výpočtů a návrhů vhodných skladeb pro nosné konstrukce. Na semináři se podrobně řešily ocelové, dřevěné a skleněné konstrukce. Nabízíme malou rekapitulaci a rozhovory s hlavními protagonisty.

6.5.2024
Vlastimil Růžička, redakce

Tradiční mezinárodní konference v jihočeské Volyni informuje odbornou veřejnost o možnostech využití dřeva ve stavebnictví, seznamuje s technickými a legislativními problémy při řešení dřevostaveb, představuje zajímavé konstrukční systémy používané v tuzemsku a v zahraničí. Nabízíme malé ohlédnutí za letošním již pětadvacátým ročníkem této populární akce.

2.5.2024
Vlastimil Růžička, redakce

Dochází k novému nastavení a přetváření tradičních rolí, vytvářejí se nové dohody o pracovní činnosti, mění se vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. O podrobnosti jsme požádali zástupce mezinárodní společnosti ManpowerGroup v rámci jejich průzkumu indexu trhu práce za Q2 2024.

23.4.2024
Vlastimil Růžička, redakce

Příklady budov a možnosti řešení jejich provozování v rámci udržitelné výstavby budoucnosti představila konference Šetrné budovy. Vybíráme ty nejzajímavější momenty v oblasti takzvaného carbon managementu a upozorňujeme, na co je třeba se v nejbližších letech připravit.

31.3.2024
Vlastimil Růžička, redakce

Na začátku letošního roku byla uvedena do provozu Národní radonová databáze (NRD) za účelem shromažďování dat o přírodním ozáření z radonu a přírodních radionuklidů ve stavbách. Obsahuje také údaje z měření radonového indexu geologického podloží, množství radionuklidů ve vodách a ve stavebním materiálu a celou řadu dalších informací. Kde ji najdeme a jak s ní pracovat, nám sdělí zástupci oddělení radonu a přírodních zdrojů Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB).

23.3.2024
Vlastimil Růžička, redakce

V rámci souběhu veletrhů FOR PASIV a FOR WOOD a akce STŘECHY-SOLAR-ŘEMESLO v areálu PVA EXPO PRAHA v pražských Letňanech se uskutečnila také tradiční konference IZOLACE. Přinesla celou řadu zajímavých momentů, příkladů z praxe i debat ohledně nových norem.

24.2.2024
Vlastimil Růžička, redakce

Veletržní souběh FOR PASIV a FOR WOOD a akce STŘECHY-SOLAR-ŘEMESLO v areálu PVA EXPO PRAHA v pražských Letňanech přinesly celou řadu zajímavých momentů. V rámci vstupenky na veletrh bylo možné navštívit kromě jiného i celou řadu přednášek bohatého doprovodného programu.

24.12.2023
Vlastimil Růžička, redakce

Letos již popatnácté se konala odborná konference Defekty budov. Pořádá ji Katedra stavebnictví Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a Sdružením pro ploché střechy. Konference navázala na sérii předcházejících ročníků zaměřených na vady, poruchy, sanace a rekonstrukce konstrukcí a budov, tentokrát v souvislosti s instalacemi fotovoltaiky. Nabízíme některé zajímavé momenty.

Foto: TRITEM a ČZU Praha
15.12.2023
Vlastimil Růžička, redakce

Podívejte se na zajímavé inspirativní příklady využití vody v podnicích. Seznámíme s tím, jaké konkrétní činnosti by měly firmy udělat v přechodu na udržitelný rozvoj.

Foto: autor, Pexels
25.11.2023
Vlastimil Růžička, redakce

V druhé polovině měsíce října probíhala v Hustopečích u Brna v rámci Týdne vědy a inovací pro praxi a životní prostředí odborná akce, která se skládala ze symposia Odpadové fórum 2023, konference Odpady ze a pro stavebnictví a workshopu nazvaného Životní cyklus obalů. Nabízíme rekapitulaci sekcí, které se vztahovaly převážně ke stavebním a demoličním odpadům, k ekologickým aspektům a k vodnímu a oběhovému hospodářství.

3.11.2023
Vlastimil Růžička, Sdružení pro architekturu a rozvoj, ČSÚ

Sdružení pro architekturu a rozvoj (SAR) uspořádalo sérii konferencí a přednášek, kde představilo svoji vizi rozvoje stavebnictví a bytové politiky. Zajímavé je srovnání s aktuálními čísly ČSÚ a se statistikami Kvartální analýzy českého stavebnictví (CEEC). A to včetně prognóz.

Foto: Asociace pro vodu CzWA
19.10.2023
Vlastimil Růžička, redakce

Tradiční bienální konference s názvem VODA v Litomyšli vstoupila již do svého 15. ročníku. Kromě stovky standardních a bleskových přednášek proběhl letos v jejím rámci také diskusní panel na téma revize evropské směrnice o čištění odpadních vod. Podívejme se na některé zajímavé momenty v odborném programu.

Zdroj: Pexels
17.10.2023
Vlastimil Růžička, redakce

Vláda schválila novelu vodního zákona a představila komplexní legislativní řešení pro havárie na vodách. Definuje, kdo má v případě havárií jednat a jak má postupovat. Mimo jiné zavádí také kontinuální měření vypouštěných odpadních vod od vybraných znečišťovatelů a zřizuje registr, který postupně zahrne všechny výpusti ze zdrojů znečištění do vod povrchových a zvyšuje výši sankcí za způsobení havárie. V naší anketě jsme získali několik odborných komentářů k dosavadnímu dění.

Titul Stavba roku Středočeského kraje 2023 získala Rezidence u Kazínské skály, Černošice
13.10.2023
Vlastimil Růžička, Nadace ABF

Titul Stavba roku Středočeského kraje 2023, deset nominací na titul, Cena hejtmanky Středočeského kraje a čtrnáct dalších cen, bylo uděleno na slavnostním vyhlášení 10. ročníku soutěže Stavba roku Středočeského kraje 2023, které se uskutečnilo na konci září 2023 v Galerii Středočeského Kraje (GASK) v Kutné Hoře. Vítězství získala rezidence v Černošicích.

12.10.2023
Vlastimil Růžička, redakce

Na začátku září se uskutečnila v Plzni již tradiční konference Statika staveb. Je zaměřena především na problematiku navrhování a posuzování nosných konstrukcí pozemních staveb. Nabízíme některé zajímavé momenty a nové informace z této akce.

19.8.2023
Vlastimil Růžička, redakce

Ochranu pracovníků před riziky spojenými s expozicí azbestu má posílit nový právní předpis připravený Evropským parlamentem. Nová pravidla u azbestu výrazně snižují stávající limitní hodnoty a v souladu s nejnovějším technickým vývojem se stanovují přesnější způsoby měření úrovní expozice. Podívejme se na vývoj evropské legislativy a na nový právní předpis podrobněji.

Foto: Pexels
18.8.2023
Vlastimil Růžička, redakce

Ministerstvo zdravotnictví ČR představilo pravidelné výstupy z kontrolních akcí krajských hygienických stanic, které se zaměřily kromě jiného i na azbestová vlákna ve školských zařízeních a také na azbest v kamenivu ve vybraných lomech. Výstupy bylo možné porovnat se závěry Státního zdravotnického ústavu (SZÚ). Hovořilo se také o olovu ve vodě, o novele zákona o ochraně veřejného zdraví, o metodickém návodu pro řízení vzniku odpadů s obsahem azbestu při provádění a odstraňování staveb a o připravovaném národním registru azbestu.

Zdroj: Pexels
14.8.2023
Vlastimil Růžička, redakce

V červnu na semináři o akustice ve stavební praxi na půdě ČVUT v Praze představili zástupci Asociace akustiky českého stavebnictví současný stav normy ČSN 73 0527 Akustika: Prostorová akustika a informovali o stavu její revize a vypořádání připomínek. Konstatovali, že chybí předpisy pro celou řadu prostor či například pravidla pro dopočty obsazenosti při měření doby dozvuku prostor v neobsazeném stavu. Datem vydání nové akustické normy ČSN 73 0527 je srpen 2023, účinnosti nabývá od 1.9. 2023.

23.5.2023
Vlastimil Růžička, redakce

Letošní konference Dřevostavby ve Volyni přinesla pro obor celou řadu nových poznatků. Netýkalo se to pouze ukončení omezených možností staveb v tuzemsku, ale též výzkumu dřevěných konstrukcí a dřeva. K rozhovoru jsme přizvali zástupce Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR (ÚTAM AV ČR) Ing. Jiřího Kuneckého, Ph.D. a Ing. Michala Kloibera, Ph.D.

Konstrukce z CLT panelů, ilustrační foto &copy helivideo Adobe Stock
29.4.2023
Vlastimil Růžička, redakce

Do jihočeského města Volyně se vrátila po delší pauze tradiční konference Dřevostavby. Tentokrát v rámci norsko-české spolupráce. Areál VOŠ a SPŠ zaplnili zájemci o perspektivní stavební systém budoucnosti, o ekologickou a úspornou výstavbu. Přinášíme několik zajímavých momentů z konference a krátký rozhovor s ředitelem školy Jiřím Homolkou. 
 
Reklama