Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Level(s), nový rámec pro hodnocení udržitelnosti obytných i kancelářských budov v Evropě

Level(s) je dobrovolný evropský rámec pro posuzování kancelářských a obytných budov a podávání zpráv z hlediska udržitelnosti budov.

Level(s), nový rámec pro hodnocení udržitelnosti budov, ilustrační foto D. Kopačková
Level(s), nový rámec pro hodnocení udržitelnosti budov, ilustrační foto D. Kopačková

Level(s) jsou určeny pro obytné i kancelářské budovy

Evropská komise po více než 5 letech intenzivního vývoje, testování a analyzování Level(s) zveřejnila finální verzi společného evropského rámce pro udržitelné stavebnictví. Level(s) pomáhají podpořit zamyšlení nad celým životním cyklem budov a přináší komplexní přístup pro měření a podporu zlepšení už od fáze návrhu až po konec životnosti budovy. Level(s) díky odstupňované struktuře mohou využívat všichni, kdo jsou zapojeni v jednotlivých fázích stavebního projektu.

Level(s) využívají stávající standardy a poskytují tak jednotný společný jazyk pro komunikaci o udržitelnosti

Level(s) používají při posuzování budov v sektoru stavebnictví základní indikátory udržitelnosti, zaměřují se na emise uhlíku, spotřebu materiálů, vody, ale i na zdraví, pohodlí a dopady klimatických změn, přihlíží k nákladům na životní cyklus a posouzení hodnot v rámci celého životního cyklu. Každý indikátor je navržen tak, aby spojil dopad konkrétní budovy s prioritami udržitelnosti na evropské úrovni. Level(s) jsou otevřené a volně dostupné všem.

V reakci na požadavky Pařížské dohody na dekarbonizaci stavebního sektoru do roku 2050, podporují Level(s) zásadní posouzení během celého životního cyklu tedy od fáze návrhu, přes fázi výstavby, užívání budovy až po ukončení životnosti stavby. V návaznosti na cíle Evropské zelené dohody a Akčního plánu EU pro oběhové hospodářství umožňují Level(s) stavebnímu sektoru podpořit úsilí o zlepšení energetické a materiálové účinnosti budov a tím ke snížení celkového množství emisí uhlíku.

  • Všechny dokumenty k Level(s) jsou zveřejněny na webových stránkách Společného výzkumného střediska (JRC).
  • Informace EK, které potřebujete, abyste mohli začít používat rámec i ukazatele pro udržitelnost budov.

Level(s) jsou navrženy jako rámec, který pomáhá navrhovat a stavět udržitelné budovy s ohledem na celý životní cyklus. Level(s) podporují přemýšlení o životním cyklu budov od fáze návrhu, provozu až po renovace i dekonstrukci s využitím materiálů a pomáhají tak přenést budovy do oběhového hospodářství.

Level(s) jsou určeny vývojářům, investorům, architektům, geodetům, stavebním manažerům, hlavním dodavatelům, správcům budov, správcům aktiv a obyvatelům budov.

Zdroj: Tisková zpráva MPO ČR

 
 
Reklama