Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Poslední verze certifikačního systému LEED v Evropě

Certifikační orgán Green Business Certification Inc. (GBCI) vydal zprávu 2016 LEED in Motion: Europe, která říká, že trh je připraven pro širší přijetí LEED v4 - nejnovější verze hodnotícího systému.

Poslední verze certifikačního systému LEED v Evropě je využitelný ve všech sektorech, s technickými řešeními, které byly zpracovány evropským trhem.

3.11.2016 certifikační orgán Green Business Certification Inc. (GBCI), který certifikuje všechny projekty, které se účastní hodnocení systémem LEED pro zelenou výstavbu, vydal svou zprávu 2016 LEED in Motion: Europe, která vykazuje, že jeden ze světově nejzelenějších trhů je připraven pro širší přijetí LEED v4 - nejnovější verze hodnotícího systému.

„Evropa hraje v celkovém hnutí zelené výstavby důležitou roli pro budoucnost, zejména z pohledu stávajících staveb," uvedl Mahesh Ramanujam, provozní ředitel americké rady Green Building Council a prezident certifikačního orgánu GBCI. „GBCI zvyšuje v Evropě svou lokální kapacitu a poskytuje nové nástroje pro evropskou stavební komunitu, aby mohla integrovat systém LEED do všech typů projektů, nejen do nové výstavby, ale také do renovací a restaurování."

Tato zpráva, která byla také bodem programu mezinárodní výstavy a konference Green Building EXPO International Exhibition & Conference sponzorované americkou radou USGBC a konané tento týden v Bělehradu, zaznamenává různorodost sektorů, od maloobchodu po pohostinství a rekreaci, které se účastní systému LEED v4. Zpráva také detailně popisuje technické postupy, které byly vytvořeny předními zástupci zelené výstavby v Evropě, aby dané projekty splňovaly kritéria systému LEED.

Tato aktuální zpráva také hodnotí nedávný a významný pokrok v aplikaci technik zelené výstavby v celé Evropě a ještě větší meziroční nárůst využívání systému LEED. Zpráva LEED in Motion: Europe uvádí velký nárůst počtu projektů dle systému LEED, jejichž počet překračuje 4 300 projektů, které byly vybudovány na plochách LEED o rozloze téměř 9 milionů m2 za účasti více než 2 400 specialistů LEED.

„Oblíbila jsem si LEED v4 z důvodu jeho zvýšené přísnosti, transparentnosti a velkého důrazu na výkonnost," uvedla Marija Golubovic, prezidentka společnosti ENERGO Group a předsedkyně mezinárodní výstavy Green Building EXPO International Exhibition and Conference. „Evropa je zcela jistě připravena na LEED v4. Všímáme si pozitivních snah výrobců a poskytovatelů služeb na trhu, kteří jeví o v4 zájem, což také napomůže snadnějšímu rozšíření systému LEED v Evropě."

LEED je jednoduchý a efektivní program pro řešení složitých, někdy protichůdných otázek výstavby a životního prostředí, které ovlivňují lidstvo na celém světě. Každodenně získávají plochy o celkové rozloze téměř 16 000 m2 certifikaci LEED ve více než 160 zemích a oblastích. Systému LEED aktuálně využívá více než 79 600 komerčních projektů, které pokrývají celkovou stavební plochu o rozloze zhruba 130 milionů m2. Systém LEED je se svými zahrnutými specifickými postupy vhodný pro různé typy budov, v různorodém klimatu a lokalitách, často v souladu s místními zákony a požadavky.

LEED in Motion: Europe je poslední ze série zpráv certifikačního orgánu GBCI, která má poskytovat ucelený přehled o mezinárodním trhu se zelenou výstavbou. Tato zpráva poskytuje stoupencům zelené výstavby přehled a umožňuje pochopit využití světově uznávaného systému LEED a nabídnout pevný základ pro udržitelnou zelenou výstavbu. Od 31. října 2016 je LEED v4 jedinou verzí systému LEED, ve které můžete registrovat svůj nový projekt.

 
 
Reklama