Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Z konference FM Camp 2018 – I. část – drony

19. a 20. duben 2018 byl v kalendáři věnován konferenci FM CAMP s praktickými zkušenostmi a trendy z Facility managementu, Property a Energy Managementu. Konferenci pořádala společnost CHASTIA, TERMOKLIMA se speciálním partnerem Město Poprad. Tradičně se akce konala v luxusním komplexu AQUACITY Poprad a účastnilo se jí přes 300 registrovaných posluchačů.

Konference byla zaměřena na témata případových studií ve Facility managementu, Real Estate a Property Management, IT technologie, Energetický management a BIM. Nesmíme zapomenout také na doprovodný program, kde bylo možné domluvit si předváděcí jízdu vozem Mercedes – Benz nebo vyzkoušet si pilotování závodního dronu. Celý den byl pak ukončen společenským večerem v bazénech Blue Sapphire v AQUACITY Poprad. V popředí programu konference bylo využití dronů nebo IoT a možnosti jeho využití ve Facility managementu.


Drony ve službách FM

Co se týká využití dronů ve Facility managementu, měli účastníci možnost vyslechnout si hned dvě přednášky na toto téma a to jednu od České společnosti Arridere a druhou od Slovenské společnosti UAVONIC. Obě společnosti nabízí v oblasti Facility managementu snímkování termokamerou. Odhalí tak praskliny, korozi, trhliny, přehřívající se části konstrukcí, tepelné úniky, poškození izolací a různé další deviace a degradace materiálu a zařízení.

přednáška "Drony a moderní facility management" (PDF)
přednášející:
Ing. David Balhar, Business Development Manager, Land of Drones s.r.o.
Jan Fical, Head of Sales and Business Development, Arridere s.r.o.

  • přehled možných aplikací a využití technologie bezpilotního létání (dronu)
  • praktická ukázka (video) práce s Dronem a výstupů snímkování/videa
  • reálné propojení možností bezpilotního létání a zjišťování stavu plášťů budov pro potřeby Facility managementu k celkové udržitelnosti budovy a efektivního směřování investic
  • vyhledávání defektů (zatékání či úniku tepla) do střech objektů
  • vyhledávání defektů na solárních panelech – inspekce rozsáhlých FVE ploch
  • zpracování objemu dat k vytvoření 3D modelu objektu k - následná práce s detaily, určování rozměrů a ploch, detekce ploch – pasportizace; využití pro marketingové účely
  • aplikace principu 3D modelu pro výpočet kubatur (objemů) ve stavebnictví, těžbě a odpadovém hospodářství
  • kombinace snímků a souřadnicového systému pro vznik detailních ortofotomapAsi beze sporu největší výhodou je, že v případě snímkování ve výškách prováděné zaměstnancem, je nutné zaškolení, správná výbava a bezpečnostní zajištění, při využití dronů tomu tak není. Společnost, která tuto službu nabízí, tak snímkování provede sama, následně zpracuje snímky a provede vyhodnocení. Služby jsou nabízeny v souladu s platnou legislativou. Pokud si to klient/poskytovatel FM služeb žádá, tak dodavatelská společnost také navrhne řešení. Následným využitím může být kontrola pro provedených úpravách.

Drony lze také využít ke kontrole staveb, jako jsou mosty, komíny, potrubí, distribuční sítě či jiná zařízení vyžadující odstávku při kontrolách prováděných personálem a zhodnocení jejich aktuálního stavu. Drony mohou snímkovat i v prostorách, kam se zaměstnanec nedostane nebo je to místo, na kterém by byla přítomnost člověka z bezpečnostního hlediska nepřípustná. Drony lze tedy využít např. při energetických auditech, před přebíráním novostaveb, při plánovaní oprav a údržby nebo před vypršením záruční doby.


V průmyslu pak lze drony využít ve skladech dřevní hmoty, skladu sypkých materiálů, v povrchových dolech nebo na skládkách odpadu. Novým trendem ve stavebnictví je i 3D modelování objektů v různých fázích stavebního procesu. Výstupem jsou georeferencované 3D modely v přesném měřítku, ze kterých lze snadno odečíst veškeré délky, plochy a kubatury. Tyto lze následně použít jako podklad pro fakturaci nebo pro porovnání s projektovým záměrem. Z pohledu FM tyto podklady mohou sloužit jako pasportizace při výběrovém řízení. Zejména v oblasti odpadů pak může být dron velkým pomocníkem. Není tajemstvím, že ohlídat množství svozu odpadu je složité a v současných podmínkách téměř nereálné. Avšak při použití dronů lze ušetřit nemalé finanční prostředky právě díky reálnému odpočtu množství odpadu.

 
 
Reklama