Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Z konference FM Camp 2018 – II. část – IoT

Druhým nosným tématem pak bylo IoT a možnosti jeho využití ve Facility managementu. Konkrétním předmětem přednášek pak bylo IoT (Internet of Things) a CAFM systémy. Bonusem bylo téma Teambuilding – nástroj na zlepšení kvality poskytovaných služeb.

Internet věcí mění přístup, jakým společnosti zabývající se Facility managementem, bezpečností nebo stavebnictvím poskytují služby v 21. století.

Oblastí využití IoT jsou:

 • Detekovaný únik vody
 • Hlášení havarijních stavů (požár, potopa)
 • Parkovací systém (hlídání obsazenosti parkovacích míst včetně rezervačního systému)
 • Zabezpečení rozvodové skříně (detekce neoprávněného otevření)
 • Obsazenost pracovních míst (umístění čidla u každého pracovního stolu a detekce obsazenosti)
 • Rezervační systém zasedacích místností
 • Monitoring spokojenosti zákazníků (zpětná vazba např. v oblasti cateringu nebo spokojenosti zákazníků v obchodě.
Jedná se o tzv. měkké parametry vyhodnocení spokojenosti)
 • Sdílení údajů o spotřebě
 • Monitoring nádob na odpad (umístění čidla a indikace naplnění nádoby)
 • Žádost o servisní údržbu a evidence dodržení KPI v CAFM systému (umístění červeného tlačítka na konkrétní zařízení, kdy při jeho stlačení bude přivolám servisní technik a automaticky začne běžet lhůta pro smluvní vyhodnocení SLA)
 • a jiné

Zajímavým tématem je hlášení havarijního stavu, a to konkrétně povodně. Přednášející názorně předvedl při vložení čidla do sklenky vody, že do 6 sekund mu byla doručena varovná SMS a do dalších 30 vteřin mu telefonicky operátor sdělil přesnou lokaci havarijního stavu. Firma garantuje reakční dobu na sdělení havarijního stavu do 1 minuty. Tento údaj garantuje v SLA.

Na otázku, jaká čidla lze integrovat do systému, tak přednášející odpověděl, že se jedná o sledování vody, tepla, plynu, ale také CO2. Společnost také sama vyvíjí vlastní čidla pro měření a odečet dat, která jsou např. na principu ultrazvuku. Abychom přinesli komplexní informaci, tak zmiňovaná čidla jsou napojena na CAFM systém Chastia a zde také byla testována. Napojení na další systému musí být nejprve prověřeno před samotným importem dat.


Teambuilding - nástroj na zlepšení kvality poskytovaných služeb

Konference také nabídla nový, velmi zajímavý pohled na facility management v podobě přednášky s názvem „Keď odbornosť nestačí“ Študia zážitku, s.r.o. Tématem přednášky bylo, jestli může být teambuilding nástrojem na zlepšení kvality poskytovaných služeb? Může být teambuilding nástrojem pro motivací zaměstnanců? Kdy je nutné o něm začít přemýšlet? Přednášející představil problematiku, se kterou za ním přicházejí společnosti, ale také pohled zaměstnanců, co oni konkrétně potřebují řešit, a to:

 • Stále nestíháme
 • Došla nám trpělivost, točíme se stále dokola
 • Jeden člověk se vždy prosazuje a nedá prostor ostatním
 • Každý kope za sebe
 • Vázne komunikace, není možné se na něčem domluvit
 • Potřebujeme začlenit nové lidi
 • Chceme se bavit a ne se jen opít

Otázkou samozřejmě je, jestli může teambilding tyto problémy vyřešit. Určitě to nepůjde samo jen tím, že se zaměstnanci zúčastní připravené zábavy. Je také nutné, aby se šéf této aktivity zúčastnil a např. dělal nějaké ty chyby, aby zaměstnanci viděli, že je také jen člověk. Jisté je, že se problém sám nevyřeší a je nutné se svými zaměstnanci pracovat a to nejen z pohledu ke klientovi, ale také interně ve vlastních řadách.
Facility management je služba o legislativě, servisech, energetice, údržbě, opravách, úklidu, ostraze, údržba zeleně a jiných služeb, které na konferenci zazněli, a mnoho lidí na to bude mít různý názor, ale vždy to bude služba týmu.

Příští FM Camp v roce 2020, Energy Camp již v roce 2019

Konferenci FM Camp 2018 můžeme hodnotit jako přínosnou pro obor Facility management a budeme se těšit na její opakování za dva roky. Příští rok totiž pořadatelé připravují „bratříčka“ FM Campu, a to konferenci Energy Camp 2019, která se uskuteční opět v dubnu a na tradičním místě AQUACITY Poprad.

 
 
Reklama