Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

UtilityReport je snadnou, rychlou a on-line cestou k vyjádření k existenci sítí

Pokud hledáte řešení, jak zjednodušit proces vyjádření k existenci sítí na straně žadatele, příjemce žádosti i příslušného stavebního úřadu, nabízí se vám aplikace UtilityReport. Ta prošla v roce 2018 výraznými změnami a umožňuje tak jednoduché online odeslání hromadných žádostí všem dotčeným správcům inženýrských sítí v místě plánované stavby. Díky tomu získáte výraznou úsporu času a především financí.

Proč zvolit právě aplikaci UtilityReport?

Službu podporují orgány veřejné moci a momentálně je v ní zapojeno 8 krajů a přes 500 českých měst, kdy je nutno zmínit, že číslo podporovaných měst neustále narůstá. Komfortnost celého procesu je postavena na podání žádosti o vyjádření k existenci sítí, která probíhá hromadně a online skrze webovou aplikaci. Ta zajišťuje úplnost žádosti a především zrychlení celého procesu vyjádření. Proto je aplikace UtilityReport výrazně nápomocná v rámci elektronizace veřejné správy v procesu stavebního řízení. A právě modernizace stavební řízení je jedním z cílů eGovernmentu. Proto služba UtilityReport získala významné ocenění „The Best 2018“ v kategorii projekty měst.

UtilityReport v číslech

Aplikace je na trhu od roku 2010 a během jejího fungování bylo skrze ní podáno více než 1,3 milionu žádostí. UtilityReport funguje nejen u nás, ale i v rámci Slovenské republiky, kde ji ministerstvo hospodářství dokonce ocenilo 1. místem v soutěži „Inovatívny čin roka“, a to v kategorii Inovace a služby.

Detailní pohled na to, jak aplikace funguje

Jak bylo již zmíněno výše, podání hromadné žádosti o vyjádření k existenci inženýrských sítí probíhá skrze online webovou aplikaci, a to za pomocí interaktivního formuláře s integrovaným mapovým oknem. Ten je rozdělen do 4 kroků a celý proces je pro uživatel velmi jednoduchý a intuitivní, díky čemuž ho zvládne opravdu každý.


Aby došlo k úspěšnému podání žádosti, stačí vyplnit informace o akci (stavbě),žadateli, a investorovi.

Následně je pak třeba zakreslit zájmové území, pro které aplikace vygeneruje seznam všech dotčených správců inženýrských sítí a současně připraví plnohodnotné žádosti pro odeslání ve formátu PDF. A jak probíhá samotné odeslání žádostí? U těch správců, kteří umožňují příjem elektronických žádostí, proběhne odeslání automaticky po dokončení celého procesu. Těm zbývajícím je nutno doručit žádost manuálně (např. poštou).

Nemusíte se obávat, že by ve vašem případě byl některý ze správců vynechám nebo opomenut. Aplikace UtilityReport totiž využívá ve spolupráci s příslušnými úřady pravidelně aktualizovaný a kontrolovaný seznam, který v současné době čítá přes 7 900 registrovaných subjektů. Díky tomu se tedy jedná o nejaktuálnější dostupný seznam subjektů v České republice.


Kdo využije služby aplikace UtilityReport?

  • Stavebník / developer / projektant – podává žádost o vyjádření k existenci sítí.
  • Vlastník / provozovatel / vyjadřující – dostává jednoznačnou strukturovanou žádost o vyjádření.
  • Státní správa / samospráva – umožňuje bezplatné využití služby veřejnosti a získává on-line přehled správců sítí.

A jaké jsou její hlavní výhody?

Velká úspora času

Protože správcům sítí posíláte úplnou žádost, kdy stačí vyplnit údaje pouze jednou. Navíc jde žádost opravdu jen dotčeným správcům inženýrských sítí a díky aktuálnosti seznamu máte jistotu, že žádný ze správců nebude opomenut.

Snadné a intuitivní ovládání

Aktuální verze aplikace UtilityReport přináší uživatelům video návody, kontextovou nápovědu i samotného průvodce, díky čemuž zvládne aplikaci ovládat opravdu každý. Při vyplňování adres funguje našeptávač i automatický kontrola a nově přibyla také možnost přiložení různých příloh.

Jako registrovaný uživatel můžete podávat žádost pro celé území České republiky a vždy máte přehled o všech již odeslaných žádostech. Zároveň aplikace nabízí možnost přednastavení nejrůznějších vstupních údajů, které taktéž pomáhají šetřit váš čas.

Podání žádostí k vyjádření o existenci inženýrských sítí je s UtilityReport opravdu jednoduché a ušetří vám spoustu času a starostí. Pokud si však nebudete vědět s čímkoliv rady, neváhejte kontaktovat naše zákaznické centrum, moc rádi vám poradíme.

Kontaktovat nás můžete telefonicky na čísle 251 618 456, nebo pomocí e-mailu info@mawis.eu.