Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Bezpečná škola 2016

Dne 26. května 2016 se v prostorách Národní technické knihovny v Praze uskutečnila celodenní konference BEZPEČNÁ ŠKOLA 2016.

Akce se uskutečnila v prostorách Národní technické knihovny a svým programem navázala na loňský první ročník, který byl pořádán, jako doprovodný program stavebního veletrhu FOR Arch.

Cílem pořadatelů bylo umožnit zástupcům škol a jejich zřizovatelů, ale také pracovníkům státní správy a samosprávy, seznámit se s možnostmi financování, normami, ale především s technickými možnostmi a podmínkami při komplexním zabezpečení školských zařízení.

Posluchači z řad laické i odborné veřejnosti se v rámci tří samostatných bloků mohli seznámit s problematikou zajištění bezpečnosti ve školách.

V rámci programu konference byla podrobněji diskutována témata:

  • Audit a tvorba metodiky pro jeho zadání
  • Možnosti financování projektu bezpečných škol Karlovarského kraje
  • Technická i organizační opatření pro zvýšení bezpečnosti
  • Zapojení městských policií
  • Problematika nasazení „Face recognition“ technologie
  • Využití mechanických zábranných prostředků
  • Význam nové normy ČSN 73 4400 „Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení“ pro komplexní řešení bezpečnosti
  • Možnosti vzdělávání v bezpečnostních tématech

Jedním z nejzajímavějších příspěvků zabývajícím se kombinací takřka všech výše zmíněných „bodů“ bylo vystoupení Ing. Milana Kladníčka (ředitel MP Zlín, předseda kolegia ředitelů Městských policií statutárních měst a hl. m. Prahy) na téma „Zlín bezpečné město – technické, režimové a organizační opatření ve školských zařízeních“. V rámci praktické ukázka činnosti samosprávy města a městské policie si posluchači vyslechli jak pozitivní, tak ale také negativní dopady využívání moderních technologií.

Další stěžejní téma, které bylo na konferenci prezentováno a které bude v budoucnu zcela jistě pečlivě sledováno, představil hejtman Karlovarského kraje JUDr. Martin Havel. Projekt „Bezpečná škola“, na který kraj vyčlenil z rozpočtu necelých 15 milionů korun, počítá již na konci tohoto školního roku s vybavováním škol tzv. bezpečnostní technikou.

Jak se teorie potká s realitou, se zcela jistě dozvíme na dalším ročníku konference.

 
 
Reklama