Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Konference Bezpečná škola 2017

25.5.2017 se konal již 3. ročník konference Bezpečná škola, kterou pořádala agentura Mascotte. Konference se konala v NTK v Praze a součástí byly i expozice firem, které se problematikou zabývají a nabízejí technická řešení.

Konference se konala v budově Národní technické knihovny v Dejvicích. Prostory knihovny jsou využívány v hojné míře studenty sousedních fakult ČVUT, ale i širokou veřejností. Již v architektonické soutěži byl v projektu naplánován veřejný charakter prvního a druhého nadzemního podlaží s doplňkovými funkcemi (kavárna, přednáškový sál, výstavní prostor, pobočka městské knihovny, noční studovna), který dává prostor pro volnou komunikaci a setkávání návštěvníků areálu vysokých škol a knihovny. Ing. Martin Svoboda, ředitel NTK v úvodu konference řekl: „Naše knihovna je naprosto otevřená, ačkoliv jsme si vědomi, že je to určité bezpečnostní riziko,“ a upozornil na jeden důležitý aspekt moderní doby a důležitý prvek bezpečnosti obecně: „Je na vás, aby děti, kterým se věnujete, dokázaly rozlišit věrohodné a pravdivé informace a informace zavádějící a dezinformace. Děti musí být informované, ale ne přestrašené.“

V následujících přednáškách odborníků, zástupců škol i zřizovatelů zaznělo jednotně, že škola má být otevřená názorům, nikoliv cizím osobám. Nicméně je třeba postupovat uváženě. Pro školy se tedy zdá vhodná kombinace mechanické, elektro-technické a lidské ochrany (vrátnice) - s osvětou a pravidelným nácvikem řešení modelových situací.
V úvodu konference zaznělo, že téma bezpečnost nabývá na významu, čemuž odpovídá přítomnost zástupců ministerstva školství i ministerstva vnitra přímo v sále.

Bezpečnost je třeba chápat v širším smyslu

V úvodu zaznělo, že téma bezpečnost nabývá na významu, čemuž odpovídá přítomnost zástupců ministerstva školství i ministerstva vnitra.

MŠMT se v rámci tématu bezpečnosti škol věnuje i prevenci šikany a připravilo i dotační program a stovky kurzů na podporu bezpečných škol. Česká školní inspekce organizuje tematická šetření k prevenci rizikového chování. Druhé téma, které MŠMT řeší je objektová bezpečnost – nyní podporuje zabezpečení MŠ s alokací 20 milionů Kč, kde jsou finance určeny pro malé školky. Podobné podpory jsou první vlaštovky, projekt začal před dvěma lety. Ale je třeba zdůraznit, že MŠMT nedokáže suplovat úlohu zřizovatele.

Mgr. et Bc. Vít Rakušan, statutární zástupce a náměstek hejtmanky pro oblast bezpečnosti a cestovního ruchu Středočeského kraje: „škola má být otevřená a má být komunitním prostorem, kde jsou rádi děti, rodiče a plní společenskou funkci. Na druhou stranu musíme zabránit bezpečnostním incidentům, musíme chránit děti před nepřátelskými osobami zvenku, ale i například před agresivními rodiči. Otevřená škola nemusí znamenat, že má 24 hodin otevřené dveře,“ řekl dále Rakušan a připomněl, že rodiče mohou dnes komunikovat se školou pomocí sociálních sítí, řízených akcí atd. Školy musíme co nejlépe připravit na situace, které moderní doba přináší. MŠMT a MV musí přijít s novou koncepcí školy, která bude bezpečná a zároveň není pevností.“
Na konferenci jsme natáčeli rozhovory, video připravujeme. Vpravo: U mikrofonu JUDr. Václav Růžička, předseda představenstva Alkom security a.s. a spoluautor normy ČSN EN – poplachové systémy

Mgr. et Bc. Vít Rakušan hovořil o zkušenosti ze zahraničí v r. 2005, kdy škola již tehdy měla nastavený zažitý standard chování pro případ krizové situace. Vít Rakušan hovořil v této souvislosti o aktuálním projektu Policie ČR, kdy jsou ve škole proškolení pedagogové a škola má Plán školy pro mimořádnou událost – ozbrojený útočník ve škole, Zákrokovou kartu IZS a profesionální bezpečnostní audit. Je ale otázkou, jak budou v našich podmínkách reagovat rodiče na podrobnou průpravu, kterou by měli projít pedagogové i žáci.

V závěru Vít Rakušan pozval účastníky na odbornou konferenci Bezpečné školy ve Středočeském kraji, která se bude konat 5. června 2017.

Nastavení základních procedur, technologií a nácvik osob

Mgr. Kupka, starosta města Líbeznice zastává poněkud liberálnější názor: „Život bezpečný není a nikdy nebude. Až bude bezpečný, nebude svobodný. Naším cílem je nezměnit atmosféru školy, zachovat svobodu a přátelskou atmosféru. Jedním z příkladů prvků bezpečnosti je dobře fungující školní rozhlas, který je důležitým komunikačním prostředkem a důležitým bodem je také vstup do školy. U vstupu do školy u nás v Líbeznicích máme nyní člověka. Není to bezpečnostní agentura, ale zaměstnanec školy. Kritériem při výběru bylo i to, aby působil příjemně, jelikož je první, s kým se děti ráno ve škole potkají. Je třeba vybavit děti a učitele potřebnými návyky a informacemi. Nácvik, jak se zachovat v nestandardních situacích opakujeme každý rok. Může se jednat o ne zcela výjimečné situace, například jak zvládnout požár. Je třeba koordinovat požadavky na bezpečnost s ostatními požadavky, kdy například požární směrnice požadují otevření evakuační východy apod. Jde sice o únik směrem ven, ale když je otevřeno ven, lze se dostat za určitých okolností i dovnitř.“

V souvislosti s uvedeným dostal Mgr. Kupka, jako zástupce provozovatele, z auditoria hned dotaz z praxe na podrobnosti k osobě u vchodu.
Mgr. Kupka: „Jsou to techničtí pracovníci, jsou na plný úvazek. Jsou dva a vykonávají i jiné práce. Cílem je vybrat lidi s vlídným vystupováním a vstřícné. Škola je nonstop otevřená, zejména vnější prostory včetně labyrintu, hřiště apod. Bylo tedy nutné oddělit vnější prostor a budovy školy a nastavit různé režimy.“

Klíče zůstávají základním prvkem vstupů do školy i jednotlivých prostor

Ing. Jiří Fráz, cechmistr CMZS-ČR: „V nových normách a výrobcích se zohledňují nové zkušenosti a nové poznatky. V pilotním projektu jsme prováděli zabezpečení školských budov ve městě Neveklov. Začali jsme auditem a pokračovali ve výměně zámkových systémů, tak abychom mohli řídit pohyb osob. Musíme řešit i situace ztráty klíčů a bezpečnost v situaci bezpečnostního incidentu. Mechanika dnes umí všechny tyto situace velmi dobře řešit.“
Norma ČSN 73 4400 zdarma ke čtení

JUDr. Koníček z odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality ČR informoval, že účelovou spoluprací ÚNMZ a MPO bylo dosaženo toho, že norma ČSN 73 4400 „Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívaní škol a školských zařízení“ je volně zdarma pro čtení přístupná na stránkách MV ČR. Zároveň je k tomuto tématu zpracována zkrácená metodika.

METODIKA PRO APLIKACI NOVÉ TECHNICKÉ NORMY ČSN 73 4400 „Prevence kriminality –řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívaní škol a školských zařízení“ do praxe

Zároveň je podle informace JUDr. Koníčka těsně před dokončením DVD s titulem Bezpečná škola a ochrana objektů. „DVD bude i na našich stránkách. Řešíme i ochranu měkkých cílů. Mohu slíbit, že nezapomeneme na školská zařízení. Očekáváme, že odkaz na ČSN 73 4440 bude i ve školském zákoně“, řekl Koníček.

Ing. Libor Sladký, prezident Asociace bezpečná škola z.s. upozornil, že „bezpečnostní audit je práce se školou v rozsahu 2-3 dní, další čas je třeba na zpracování výsledků. Nechceme propagovat konkrétní výrobky a řešení. Na začátku vás zvýšení bezpečnosti nemusí stát ani korunu. Smyslem Asociace je dívat se na školu jako na celek. Co vnímáme na auditech je v první fázi ošetřit „děravou“ školu. Cílem asociace je řešit prevenci.“
Podle Ing. Sladkého má nyní Asociace bezpečná škola rozjetou akreditaci a do konce roku bude akreditována metodika a měli by být první auditoři s certifikátem.

V kontextu informace o asociaci JUDr. Koníček upozornil: „Vaše školy jsou cílem „podnikatelů“ v oboru bezpečnosti, kteří chtějí ve školách školit pedagogy. Dávejte pozor na to, s kým spolupracujete na zvýšení bezpečnosti vaší školy.“

AGA – asociace s dlouholetou praxí a zkušenostmi

Ing. Milan Ceeh, viceprezident Asociace Grémium Alarm představil AGA a služby, které mohou školy využít: „Nikdy se nestane, že vám dáme konkrétní doporučení, jelikož zastupujeme mnoho firem v širokém spektru. Máme seznam notifikovaných firem, máte určitou garanci, že firmy splňují požadavky legislativy, správně provedou montáž a provozují servis. Máme i inspekční orgán, který v případě potřeby může pomoci s kontrolou projektů, montáže a s převzetím instalace. Asociace Grémium Alarm je pro Vás partnerem a konzultantem. “
Zajímavosti z diskuse:

Bezpečnost MŠ

Nemáme peníze na vrátného a je problematické s tak malými dětmi něco nacvičovat. Děti vyzvedává 4-8 osob. Jak postupovat obecně u MŠ?
Zástupce MŠMT: „Připravujeme metodiku, v těchto dnech formulujeme s MV budoucnost. Nicméně od vás potřebujeme podněty.“
JUDr. Koníček: „Byli jsme v několika školkách a lze nastavit procesy i zde. Ze své praxe dědečka mohu potvrdit, že není problém prokazovat se občanským průkazem.“

Mandát pro poradenství v otázce bezpečnosti

Jan Chodora, Brand Manager státní správa SECURITAS ČR s.r.o. položil otázku směrem k nové Asociaci bezpečná škola: „Kdo vám dal mandát, že to děláte správně? Neměl by nad tak závažnou tématikou bdít spíše stát?“
JUDr. Koníček: „Zatím tam MV ani Policii nenajdete. Na poradním sboru, který funguje přes 20 let se domlouvá strategie. Neznamená to, že vše poběží přes asociaci Bezpečná škola. Budeme rádi, když spolupráce poběží napříč odbornými skupinami i komerčními zájmy.“
Ing. Libor Sladký: „Asociace nebude rozhodně ve školách nic montovat, bude fungovat jako někdo, kdo chce sjednotit metodiku a nebude fungovat se vztahem ke komerci.“

Praktické rady v druhém bloku konference

JUDr. Václav Růžička, předseda představenstva Alkom security a.s. a spoluautor normy ČSN EN – poplachové systémy: „Jsem otcem dětí, jsem zastupitel, svůj profesní život jsme svázal s bezpečností dětí. Technika má více úkolů, měla by umožnit: 1. by měla odradit pachatele 2. ztížit trestnou činnost 3. přivolat rychlou kvalifikovanou pomoc, 4. minimalizovat následky trestné činnosti, 5. zadokumentovat. Když se bohužel něco stalo: co se stalo, usvědčit pachatele 5. analyzovat co se stalo a navrhnout adekvátní opatření.“

Dále Růžička nabídl zástupcům škol, že společnost Alkom security umí i penetrační test a zdůraznil, že klíčovou fází instalací je servis. „Naší specializací je dálkový dohled bezpečnostních systémů. Monitorujeme několik tisíc objektů včetně škol. Není problém doplnit bezdrátová tlačítka napojená na bezpečnostní dispečink.“
Právě bezdrátová tlačítka mohou hrát významnou roli v běžné bezpečnosti. To potvrdil i PaeDr. Slávek Hrzal, školní ombudsman, 25 let ředitel soutěže Zlatý Ámos, kterou Alkom podporuje: „Technika se šikanou souvisí, je třeba umožnit oběti předat signál. Týká se to prostor šaten, chodeb, přízemí školy. Žák může mít k dispozici bezdrátové tlačítko, kterým přivolá někoho z vedení školy. 60 % rizik lze snížit, jde o kompletní přístup.“

Jan Chodora, Brand Manager státní správa SECURITAS ČR s.r.o. mimo jiné uvedl: „Je třeba nastavit správný poměr mezi technologickými a lidským faktorem. V ČR máme více než 6500 licencí na bezpečnostní agentury, to je ve světě nevídané. Nicméně řada bezpečnostních služeb nabízí modelování kritické situace, které neodpovídá požadavkům škol. Potřebujeme chránit život, zdraví i majetek školy. Škola je typický měkký cíl. Vždy tam bude v nějakém modelu přístup většímu počtu osob. Vždy tam bude více míst vstupu. Řešení musí být na míru, jsou univerzity, kam studenti chodí ve 22.00 hodin a chcete to tak. Je třeba si vybrat pár nejzákladnějších bodů, které pokryjí 80 % rizika. Rizika nelze zrušit, lze jen minimalizovat.“

V pár bodech pak Jan Chodora nastínil souvislosti: „1 bezpečnostní člověk na 24 hodin stojí1 milion Kč. Stále je třeba opakovat, že kamera nehlídá. Kamera „se kouká“ kam ji nastavíme. Sofistikovanějším řešením je inteligentní kamera, která nabízí videoanalýzu. Kamera nenahrává, což je důležité s ohledem na GDPR. Inteligentní kamera je svázána s tísňovým tlačítkem. Po jeho použití dojde k aktivaci kamery a kontaktování dispečera, který zhodnotí situaci a dále incident řeší. Mobilní zařízení je možné si pronajmout i na několik hodin pro střežení venkovních prostor, například pro případ staveních prací apod.“

Jitka Vítková, ze společnosti Presafe z.s., která je akreditována pro bezpečnostní kurzy řekla: „Nejslabším článkem zabezpečení měkkých cílů je člověk. S technikou neumíme správně manipulovat, neumíme komunikovat s IZS, nevíme, jaké informace můžeme předávat,“ a pozvala k účasti na a kurzech, které Presafe pořádá. Nejbližší se kurz se bude konat v Brně 19.6. 2017. Cílem kurzu je naučit zvládat pedagogy mimořádné události. Nejen útočníka, ale i požár, úniky látek, šikanu, kyberšikanu, agresivní rodiče atd.

Radek Zachoval, Produkt Manager Siemens s.r.o., Divize Building Technologies položil zajímavou otázku: „Většinou ke škole přistupuje jako k tzv. měkkému cíli 1, je to správně? U tzv. tvrdého cíle se uvádí, že nefunkčnost by měla závažný dopad na bezpečnost státu, ekonomiku, veřejnou správu a zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva. Do jaké míry se to týká našich dětí? Pojďme ke škole přistupovat jako ke tvrdému cíli, jelikož identifikátory v podstatě splňuje.“
„Ale jakými technickými prostředky vybavit žáky a studenty? Důležité je, jak je budeme používat. Jejich význam je především preventivní, odstrašující. Investice do zabezpečení je nevratná, jelikož když se něco stane, je to problém. Bezpečnostní systémy spolu musí spolupracovat. Musí být koncepčně nastaveny pro konkrétní objekt. Nejde o bezpečnost škol, ale bezpečnost těch, kdo se v objektu je,“ pokračoval Zachoval a v přednášce rovněž využil zajímavé grafy ze zprávy České školní inspekce k bezpečnosti z r. 2014.

Ing. Martin Klička, spolumajitel společnosti OMNILINK Services, a.s. upozornil na další stránku bezpečnosti - zabezpečení technické infrastruktura a síťové IP technologie a zdůraznil, že kybernetická bezpečnost není záležitost IT nebo správce sítě. Je to zodpovědnost vedení organizace a firewall a antivir nestačí. Zároveň za svou společnosti nabídl i řešení pro GDPR.

V závěru dopoledního bloku Ing. Milan Ceeh, viceprezident Asociace Grémium Alarm hovořil o napojování certifikovaných soukromých firem na policii tak, aby do IZS šlo již relevantní hlášení a vyzval zástupce škol: „Pojďme na tom pracovat společně. Příkladem může být Alkom security.“

Zástupce škol zajímaly ceny, za které je možné řešení pořídit a provozovat.

Jan Chodora, Brand Manager státní správa SECURITAS ČR s.r.o.: „Důležitý faktor může být to, že není třeba používat investiční prostředky. Můžete si vše najmout jako službu. Pronájem kamerové služby včetně kamer.“
JUDr. Václav Růžička, předseda představenstva Alkom security a.s.: „Máme v referencích školy, které mají zabezpečení proti vloupání. Za 500 Kč /měsíc lze doplnit bezdrátová tlačítka.“
Na závěr Radek Zachoval položil otázku k zamyšlení: „Kolik škol učí finanční gramotnost a kolik bezpečnostní gramotnost? Zkusme se tomu více věnovat, abychom neohrožovali sami sebe navzájem a pak se začneme dívat na technické zabezpečení jinak.“ Jako symbolickou tečku lze použít slova Ing. Milana Ceeha, viceprezidenta Asociace Grémium Alarm: “Máme společný zájem a možnost to ovlivnit.“


1 Měkké cíle jsou typické výskytem velkého počtu civilního obyvatelstva a zároveň neschopností se případnému útočníkovi efektivně bránit. Mluvíme-li ve vztahu k terorismu a násilnému útoku. Některé měkké cíle mohou být (a jsou) ve skutečnosti velmi dobře zabezpečené, ale proti jinému druhu hrozeb. Můžeme zde zmínit obchodní centra, obchodní jednotky, školy, hromadné dopravní prostředky, ale také například náboženské svatostánky nebo turistická místa.
 
 
Reklama