Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

DELTA Group vstoupila do prvního HUB projektu, který se věnuje tématu urbanistického rozvoje a kvalitě života ve městech

Na reflexi pandemie z pohledu architektů a projektantů je pravděpodobně brzy, objevují se však první náznaky toho, že dojde k určitým přehodnocením typologie a celkových konceptů budov, které budou plnit více než jen ochrannou funkci našeho zdraví a majetku.


ATMOS Selfness Resort.

„Stavební průmysl do značné míry ovlivňuje náš životní styl, dává tvář našim městům a má také vliv na prostředí kolem nás. Jako architekti cítíme odpovědnost zajistit vysoký životní standard i pro budoucí generace. Proto mě velice těší, že DELTA Group ČR vstupuje do prvního HUB projektu, který se věnuje tématu urbanistického rozvoje a kvalitě života ve městech. Investujeme do spojenectví se společností CMb.industries, posouváme kupředu společně její stěžejní projekt ATMOS Resort & Research a podílíme se na vývoji prvního evropského HUB projektu Department of Disruptive Disciplines, který vzniká v budově bývalé továrny tabáku Tabakfabrik Linz při jejíž rekonstrukci jsme doprovázeli investora a dbali na hladký průběh projektu,“ potvrzuje vizi skupiny DELTA „Beyond Building“ jednatel DELTA Group ČR, Erik Štefanovič.

Zároveň doplňuje, že podporu a zapojení do iniciativ, které propojují vědu, technologie a například formují městský urbanismus směrem ke zdravějšímu prostředí měst a mohou přinést lidstvu ekologičtější budovy, cítí jako svoji prioritu.„Účelem pozemního stavebnictví dvacátého prvního století by mělo být více než jen ochrana lidí a majetku, ale především budování zdravého prostředí pro příští generace. Proto je například spuštění projektu Department of Disruptive Disciplines v GRAND GARAGE v budově Tabakfabrik Linz tím správným činem ve správnou chvíli a na správném místě“, což potvrdil i starosta rakouského města Linc, Klaus Luger.

Detaily k tématu formování kvality života a urbanistického rozvoje, o kterém již nelze uvažovat například bez zohlednění kvality ovzduší.

Více informací


DELTA Group ČR - Delta Projektconsult s.r.o.
logo DELTA Group ČR - Delta Projektconsult s.r.o.

Se společností DELTA získáváte partnera, který Vás bude osobně provázet celým stavebním projektem zejména v těch citlivých oblastech jako je architektura, generální projektování, stavební management a řízení projektu, stavební dozor investora atd.

 
 
Reklama