Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Jak maximalizovat kvalitu českých projektů? Nejen digitalizace pomůže

Stavebnictví je specifické nejen na kooperaci velkého množství subjektů a dodavatelů, často mezinárodních, ale také různorodou velikostí a rozsahem nebo i přesahem stavebních projektů do jiných oblastí. Často pracujeme ve velmi odlišných technických podmínkách, a to včetně klimatu na staveništi.

Přesto však praxe na projektech ve střední Evropě ukazuje, že využívání nástrojů digitální kontroly kvality prací a digitálních softwarů pro management dat a informací ve stavebních projektech vysoce zvyšuje produktivitu kontrolních činností na staveništi a celý proces komunikace a koordinace projekčního týmu.

Na projektech dochází ke zjednodušení a transparentnosti dat o stavbě, racionalizují se použité postupy. V praxi to znamená, že jsou výrazně omezeny rutinní a často nesystémové činnosti, proces výstavby postupuje hladce, bez časových prodlev. Digitální softwary dávají projektům řád, systém a strukturu. Předávané informace neztrácejí, neboť nejproblematičtější a nejméně efektivní je v celém procesu pomalé nebo nepřesné zpracování změn, špatně sdílený obsah vady nebo nedodělku.

Digitální softwary také umožňují rychlejší zpětnou kontrolu definovaných změn a tím pádem lze dosáhnout vyšší návaznosti prací, činnosti se neduplikují. Na dvě kliknutí je průkazné, kde proces koordinace procesu nebo opravy vázne. „V tomto duchu nám digitalizace stavebních projektů dává možnost flexibilněji reagovat na vzniklou situaci a tím pádem více prostoru hledat řešení či předcházet jejich vzniku“ doplňuje Štefanovič.

Pokud je téma kvality a hledání variant, jak jednoduše, a navíc digitálně zajistit, aby se projektová i stavební fáze, řídila osvědčenými postupy, poslechněte si následující podcast. Dozvíte se, že digitalizace je jen jednou z inovací, kterou je vhodné do stavebních projektů do budoucna implementovat.


DELTA Group ČR - Delta Projektconsult s.r.o.
logo DELTA Group ČR - Delta Projektconsult s.r.o.

Se společností DELTA získáváte partnera, který Vás bude osobně provázet celým stavebním projektem zejména v těch citlivých oblastech jako je architektura, generální projektování, stavební management a řízení projektu, stavební dozor investora atd.

 
 
Reklama