Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Pomoc studentům má smysl

Dlouhodobě se snažíme podporovat studenty vysokých i středních odborných škol, a proto jim nabízíme možnost bezplatně si zapůjčit oceňovací systém euroCALC na dobu 4 měsíců.

V průběhu mimořádného stavu jsme zajistili kapacity, aby se počet zápůjček studentských licencí mohl výrazně navýšit a zhruba od poloviny března registrujeme více než 200 studentských instalací programu euroCALC. Callida tento nebývalý nápor s přehledem zvládla a všem požadavkům vyhověla.

Díky tomu měli studenti dál k dispozici pracovní nástroj pro procvičování a zdokonalování svých rozpočtářských znalostí, přestože jim byla upřena možnost navštěvovat školu. Nebývalý zájem ze strany studentů nás velmi potěšil a věříme, že jsme jim tímto on-line řešením pomohli prohloubit jejich znalosti i praktické dovednosti a více si osvojit práci s oceňovacím systémem.

Systém zápůjček funguje dál. Stačí vyplnit jednoduchý formulář.

Callida, s.r.o.
logo Callida, s.r.o.

Zjednodušujeme přípravu a realizaci projektů především ve stavebnictví. Naše služby a produkty jsou určené firmám všech velikostí, které mají zájem zlepšit práci s daty a informacemi. Vyvíjíme a poskytujeme systémy, které pomáhají v jakékoli fázi životního ...

 
 
Reklama