Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Kombinované bezpečnostní sprchy – důležitá součást centra záchrany

Datum: 29.10.2018 4:42  |  Autor: Ing. Milena Valíčková  |  Organizace: BangCo s.r.o.  |  Firemní zpráva

Nouzové nebo také havarijní či bezpečnostní kombinované sprchy jsou obvykle základním článkem centra záchrany.

Oční sprchy BangCo
Masná 463/7A
60200 Brno

tel.:777 038 197
e-mail:
web:www.OcniSprchy.cz

Kombinované bezpečnostní sprchy – důležitá součást centra záchrany

Obecně platí zásada, že záchranné centrum musí být dobře dostupné a osvětlené, udržované v čistotě a pravidelně kontrolované. Součástí centra pak mohou být i další prostředky záchrany – vymývačky očí, skříňka s dávkovačem náplastí, dezinfekčním gelem, ochrannými brýlemi a podobně.

Modulární konstrukce bezpečnostních sprch umožňuje kombinovat tělní sprchu s různými typy očních sprch. Díky tomu mohou být jednotlivé typy „ušity na míru“ požadavkům pracoviště. Z kombinovaných sprch je nejvyužívanější volně stojící tělní sprcha s táhlem a s kompaktní oční sprchou se dvěma hlavicemi a s vaničkou. Jiná varianta, tělní sprcha doplněná ruční oční sprchou, umožňuje díky flexibilní hadici ošetření například ležící osoby.

Výhodou kombinovaných sprch je, že v případě částečného zasažení osoby je možné použít jen oční či tělní sprchu samostatně nebo obě současně.

Kombinované sprchy mohou být volně stojící s montáží na podlahu nebo se instalují na stěnu. Oblíbené jsou i praktické modely, které se montují nad dveře. Při instalaci je nutné přívod vody dimenzovat tak, aby bylo možné současně použít jak tělní, tak oční sprchu. Normované piktogramy přikládáme vždy zdarma.

Sprchy určené do provozů, kde nelze zajistit temperování v zimních měsících, musí být konstrukčně uzpůsobené pro napájení v nezámrzné hloubce nebo vyhřívané.

Bezpečnostní sprchy odpovídají normám ČSN EN 15154-1:2006 a -2:2006, DIN 12899-3:2009 a ANSI Z358.1-2009.
 

Sdílet:  ikona Facebook  ikona TwitterTisk Související z oboru

Automatizovaná kontrola provozu TZB

11.4.2019 | Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění
Automatizovaná kontrola provozu TZB je moderní nástroj k analýze velkého množství dat ze zařízení TZB, který připravuje podklady pro rozhodování správce budovy, na jaké procesy se zaměřit, kde lze očekávat největší úspory.
diskuse: 1 příspěvek, 14.04.2019 20:13
© Fotolia.com

Soupis prací a informační modelování staveb (BIM)

10.4.2019 | Ing. Stanislav Vitásek, Skanska a.s., Fakulta stavební ČVUT
Jakým způsobem se dají data z BIM použít už dnes k tvorbě soupisu prací za pomoci navrhnutého schématu postupu? Co vše se musí stát, abychom zde dosáhli absolutní využitelnosti metody BIM?

Efektivní a bezpečné nákupy energií pro veřejnou a státní správu

9.4. 10:17   Konference se zkušenostmi z nákupů energií a praktické otázky nákupu energií v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) a zákona o komoditních burzách (ZKB). více >>>

Pracovní úraz: Letos náleží zaměstnancům větší odškodné

24.3. 1:09   Uznaný úraz či nemoc je nezbytným předpokladem pro čerpání náhrad za ztrátu výdělku. Za základ výpočtu se bere průměrný výdělek před vznikem škody. více >>>

Súbor bytových domov a jeho navrhovanie s využitím BIM procesov

18.3.2019 | Ing. Kamil Laco, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave, Katedra betónových konštrukcií a mostov
BIM procesy priniesli do projekcie zlepšenú koordináciu medzi jednotlivými profesiami a v prípade profesie statiky uľahčenie prác pri vytváraní modelu nosnej konštrukcie. Odstránila sa duplicitná robota, kde museli byť tie isté konštrukčné prvky byť modelované dvoma kanceláriami, ako architektonickou, tak aj statickou. Naviac sú teraz tieto modely prepojené a zároveň koordinované. Celý proces si v tomto článku predstavíme na projekte nosnej konštrukcie súboru bytových domov so spoločným podzemným podlažím. Je navrhovaný na základe platných európskych noriem s využitím BIM procesov pri jeho návrhu aj výkresovej dokumentácie. Štvorica bytových domov je delená na 4 bloky (každý blok pre príslušný bytový dom), delený na 4 dilatačné celky. Bloky A a B vytvárajú 1 spoločný celok, blok C a blok D osobitné celky a 1 podzemný blok prepája bloky C a D. Počas celej projekčnej fázy projektu pre stavebné povolenie bol 3D model nosnej konštrukcie prepojený s architektonickým modelom, čo zabezpečovalo koordináciu medzi architektonickou kanceláriou a projektantom statiky.

Témata 2019

technická podpora výrobců

Normy

Knihovna FM

Partneři - Facility management

Odborné semináře TZB-info

Odborné semináře - Správa a provoz nemovitostí, FM v praxi
Správa budov, úspory energií a správa technického zařízení od předních odborníků. Témata přizpůsobíme vašim potřebám. Školení vícedenní i na 1 den na vybrané téma. Máte dotazy nebo zájem o školení?
Přečtěte si reakce účastníků 5 denních seminářů 3+ 2 dny s certifikátem:
Podzim 2013: Praha 6 Petřiny
Únor 2014: Hotel Golf, Praha
Podzim 2014: Aquapalace Hotel Prague
Podzim 2015: Aquapalace Hotel Prague
Podzim 2016: Aquapalace Hotel Prague
Březen 2017: Aquapalace Hotel Prague
Říjen 2017: Aquapalace Hotel Prague
Říjen 2018: Aquapalace Hotel Prague


účastníci semináře FM

Spolupráce

Česká pobočka mezinárodní asociace Facility managementu (IFMA CZ) www.ifma.cz

Odborný garant

Petra Gütterová