Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Kombinované bezpečnostní sprchy – důležitá součást centra záchrany

Nouzové nebo také havarijní či bezpečnostní kombinované sprchy jsou obvykle základním článkem centra záchrany.

Kombinované bezpečnostní sprchy – důležitá součást centra záchrany

Obecně platí zásada, že záchranné centrum musí být dobře dostupné a osvětlené, udržované v čistotě a pravidelně kontrolované. Součástí centra pak mohou být i další prostředky záchrany – vymývačky očí, skříňka s dávkovačem náplastí, dezinfekčním gelem, ochrannými brýlemi a podobně.

Modulární konstrukce bezpečnostních sprch umožňuje kombinovat tělní sprchu s různými typy očních sprch. Díky tomu mohou být jednotlivé typy „ušity na míru“ požadavkům pracoviště. Z kombinovaných sprch je nejvyužívanější volně stojící tělní sprcha s táhlem a s kompaktní oční sprchou se dvěma hlavicemi a s vaničkou. Jiná varianta, tělní sprcha doplněná ruční oční sprchou, umožňuje díky flexibilní hadici ošetření například ležící osoby.

Výhodou kombinovaných sprch je, že v případě částečného zasažení osoby je možné použít jen oční či tělní sprchu samostatně nebo obě současně.

Kombinované sprchy mohou být volně stojící s montáží na podlahu nebo se instalují na stěnu. Oblíbené jsou i praktické modely, které se montují nad dveře. Při instalaci je nutné přívod vody dimenzovat tak, aby bylo možné současně použít jak tělní, tak oční sprchu. Normované piktogramy přikládáme vždy zdarma.

Sprchy určené do provozů, kde nelze zajistit temperování v zimních měsících, musí být konstrukčně uzpůsobené pro napájení v nezámrzné hloubce nebo vyhřívané.

Bezpečnostní sprchy odpovídají normám ČSN EN 15154-1:2006 a -2:2006, DIN 12899-3:2009 a ANSI Z358.1-2009.
Oční sprchy BangCo
logo Oční sprchy BangCo

Oční sprchy, tělní sprchy, bezpečnostní sprchy, tankové oční sprchy, tankové tělní sprchy. Dekontaminační bezpečnostní sprchy a stanice. Oční vymývačky. Soupravy pro přepravu ADR. Bezpečnostní nádoby. Bezpečnostní skříně pro chemikálie, hořlaviny. ...

 
 
Reklama