Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Kombinované bezpečnostní sprchy – důležitá součást centra záchrany

Datum: 29.10.2018 4:42  |  Autor: Ing. Milena Valíčková  |  Organizace: BangCo s.r.o.  |  Firemní zpráva

Nouzové nebo také havarijní či bezpečnostní kombinované sprchy jsou obvykle základním článkem centra záchrany.

Oční sprchy BangCo
Masná 463/7A
60200 Brno

tel.:777 038 197
e-mail:
web:www.OcniSprchy.cz

Kombinované bezpečnostní sprchy – důležitá součást centra záchrany

Obecně platí zásada, že záchranné centrum musí být dobře dostupné a osvětlené, udržované v čistotě a pravidelně kontrolované. Součástí centra pak mohou být i další prostředky záchrany – vymývačky očí, skříňka s dávkovačem náplastí, dezinfekčním gelem, ochrannými brýlemi a podobně.

Modulární konstrukce bezpečnostních sprch umožňuje kombinovat tělní sprchu s různými typy očních sprch. Díky tomu mohou být jednotlivé typy „ušity na míru“ požadavkům pracoviště. Z kombinovaných sprch je nejvyužívanější volně stojící tělní sprcha s táhlem a s kompaktní oční sprchou se dvěma hlavicemi a s vaničkou. Jiná varianta, tělní sprcha doplněná ruční oční sprchou, umožňuje díky flexibilní hadici ošetření například ležící osoby.

Výhodou kombinovaných sprch je, že v případě částečného zasažení osoby je možné použít jen oční či tělní sprchu samostatně nebo obě současně.

Kombinované sprchy mohou být volně stojící s montáží na podlahu nebo se instalují na stěnu. Oblíbené jsou i praktické modely, které se montují nad dveře. Při instalaci je nutné přívod vody dimenzovat tak, aby bylo možné současně použít jak tělní, tak oční sprchu. Normované piktogramy přikládáme vždy zdarma.

Sprchy určené do provozů, kde nelze zajistit temperování v zimních měsících, musí být konstrukčně uzpůsobené pro napájení v nezámrzné hloubce nebo vyhřívané.

Bezpečnostní sprchy odpovídají normám ČSN EN 15154-1:2006 a -2:2006, DIN 12899-3:2009 a ANSI Z358.1-2009.
 

Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Související z oboru

Stav nájemního bytu by měli nájemce a pronajímatel řešit ještě před jeho předáním,  ilustrační obrázek, zdroj ESTAV.cz

Kdo řeší a kdo platí opravu závad v nájemním bytě

20.1.2019 | časopis dTest 1/2019
Mezi drobné opravy se počítají opravy kamen na tuhá paliva, plyn a elektřinu, kotlů etážového topení na pevná, kapalná a plynná paliva, včetně uzavíracích a regulačních armatur a ovládacích termostatů etážového topení. Nepovažují se však za ně opravy radiátorů a rozvodů ústředního vytápění.

Zavádění BIM u již existujících staveb

7.1.2019 | doc. Ing. František Kuda, CSc., Ing. Eva Wernerová, Ph.D., Fakulta stavební VŠB-TU Ostrava
Předmětem příspěvku je proces zavádění BIM do již existujících staveb. BIM model vzniká buďto při přípravě nové investiční zakázky, anebo jej lze dodatečně implementovat ve fázi provozu a užívání. Cílem příspěvku je přiblížit tento složitý a náročný proces a definovat důležité faktory ovlivňující jeho úspěšné zavedení.
© Fotolia.com

BIM Execution Plan

2.1.2019 | Ing. Tomáš Kupsa
Projekt BIM může mít různé podoby, například v závislosti na grafické podrobnosti projektu nebo v závislosti na množství vložených negrafických informací. Předem je třeba definovat požadované vlastnosti projektu uzavřením BIM Execution Plan (BEP) nejčastěji jako součásti smlouvy o dílo.
Snímky doporučení pro obnovu Vřídelní kolonády, autor: Kancelář architektury města Karlovy Vary

3D modely měst pronikají do architektonických studií

30.12.2018 | Tisková zpráva LESENSKY.CZ s.r.o.
Prohlédnout si 3D model města na internetu není nic převratného. Aktivní práce s ním už ale je novinkou, která aktuálně začíná pronikat do života úředníků a do architektonických studií. Průkopníkem v tomto přístupu jsou Karlovy Vary.

Energetický management

13.12.2018 | Doc. Ing. Alena Tichá, PhD.,FAST - VUT Brno a Ing. Michal Prak, E.ON Česká republika, s.r.o.
Článek se zaměřuje na implementaci mezinárodní normy ISO 50001 – Systémy managementu hospodaření s energií. Na příkladech z praxe jsou popsány nástroje a postupy pro naplňování předpokladu zmíněné normy, kterým je snižování energetické náročnosti a emisí skleníkových plynů.

Témata 2019

Tabulky a výpočty

Normy

Knihovna FM

Partneři - Facility management

Odborné semináře TZB-info

Odborné semináře - Správa a provoz nemovitostí, FM v praxi
Správa budov, úspory energií a správa technického zařízení od předních odborníků. Témata přizpůsobíme vašim potřebám. Školení vícedenní i na 1 den na vybrané téma. Máte dotazy nebo zájem o školení?
Přečtěte si reakce účastníků 5 denních seminářů 3+ 2 dny s certifikátem:
Podzim 2013: Praha 6 Petřiny
Únor 2014: Hotel Golf, Praha
Podzim 2014: Aquapalace Hotel Prague
Podzim 2015: Aquapalace Hotel Prague
Podzim 2016: Aquapalace Hotel Prague
Březen 2017: Aquapalace Hotel Prague
Říjen 2017: Aquapalace Hotel Prague


účastníci semináře FM

Spolupráce

Česká pobočka mezinárodní asociace Facility managementu (IFMA CZ) www.ifma.cz

Odborný garant

Petra Gütterová