Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Další milník je za námi - EFMC 2014 v Berlíně

EFMC (European Facility Management Conference) je nejširším plénem Facility manažerů v Evropě. V minulém roce se konala tato významná událost u nás v Praze, letošním hostitelem byl Berlín a německá profesní asociace GEFMA (významný člen EuroFM). Jak se mnozí účastníci shodli, Praha a IFMA CZ spolu se slovenskou SAFM nastavila laťku hodně vysoko a tak měli letošní hostitelé mnoho starostí jak se nám vyrovnat.

Berlín jako město působí velkolepě, ale na Prahu prostě nemá. V tomto jsme měli plusový bod, ještě než akce začala. Akce se konala ve zcela novém hotelu „Andel´s hotel“, který naopak zářil novostí a tím předhonil náš kongresový palác, který toho má již hodně za sebou. Na druhou stranu dispozice zase nebyla ideální a tak zejména sponzorské stánky s cateringem nebyly umístěny úplně nejvhodněji. A pokud se zmiňuji o cateringu, vím, že je to subjektivní pocit, ale na Prahu neměli ani vzdáleně. A tak je třeba se soustředit na přednášky a odborné programy. Program začal již den před vlastní konferencí vědeckým sympóziem. Toto organizoval předseda výzkumné skupiny RPN asociace EuroFM Prof. Kieth Alexander. Za německou stranu se organizace nejen tohoto vědeckého setkání, ale celé berlínské konference ujal Prof. Michael May z HTW University z Applied Sciences Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) v Berlíně.

Na půdě této školy se právě konal tento vědecký seminář. Navázal tak na loňský seminář pořádaný u nás ve Fakultě stavební ČVUT a dle ohlasů měl stejný úspěch jako loni. My si ještě nezvykli na to, že Facility management není pouhé „zajištění“ služeb, ale že se jedná o plnohodnotnou disciplínu, kterou na světě berou velice vážně mnohé univerzity a vysoké školy. V tomto jsme bohužel stále ještě „v době kamenné“. V předvečer konference (po vědeckém semináři) se konalo slavnostní zahájení konference. Tato akce se koná vždy na nějakém zajímavém místě, letos to byly prostory Capitol Yard Golf Lounge s kouzelnou scenérií přístavu pro rekreační lodě. Na těchto setkáních se začínají tvořit další zajímavé osobní vazby a jsem potěšen, že jsem měl tu možnost osobně diskutovat s budoucími hostiteli konference EFMC 2015 v Glasgowě, zástupci asociace BIFMA.

IPoster Martina Václavíka
IPoster Martina Václavíka

Vlastní konference začala přednáškou Johnny Dunforda, Global Commercial Property Director of RICS: Royal Institution of Chartered Surveyors, z Velké Británie. RICS je obdobná asociace jako IFMA se zaměřením na majitele a provozovatele nemovitostí. Johnny přednesl příspěvek „How to ensure FM adds real value at the strategic level“ (Jak zajistit skutečnou přidanou hodnotu FM na strategické úrovni“). Toto je otázka, kterou zatím v ČR řešíme velice sporadicky. My vnímáme FM jako obor zajišťující provozní zajištění služeb a stále nám uniká přidaná hodnota FM na úrovni zvýšení produktivity práce. Johnny toto velice trefně vystihl. Další přednáška náměstka primátora Berlína na téma urbanistický rozvoj města byla v němčině a FM řešila pouze okrajově. Pak již začaly odborné příspěvky ve čtyřech přednáškových liniích (dvě komerční a dvě vědecké). Bohužel opět nebyli mezi přednášejícími naši zástupci a tak jsem se pokusil zachránit naši čest alespoň mou účastí v diskusním panelu na téma FM a vzdělávání.

Tak jako každý rok vyvrcholil program slavnostní večeří letos v objektu Classic Remise. Jedná se o historické prostředí průmyslových hal upravené jako prodejní výstava všech možných historických i moderních aut (těch nejvěhlasnějších modelů a značek). Nikde jinde jsem na jednom místě neviděl tolik nádherných historických i moderních automobilů včetně těch nejvěhlasnějších modelů. V tomto prostředí proběhla nejen slavnostní večeře, ale i vyhlášení cen projektu roku („příhraniční spolupráce“), vědecké práce roku atd.

Předseda EPN doc. Add Otto z Haagu
Předseda EPN doc. Add Otto z Haagu

Významným prvkem každé konference je souběžná soutěž o „studentský poster“. Jedná se de fakto o soutěž bakalářských diplomových prací. Letos se přihlásilo osm studentů vesměs z Holandska. Tříčlenná porota, ve které jsem měl tu čest zasedat, vybrala tři postupující do závěrečné soutěže. Obdobně postupovala i letos poprvé pořádaná soutěž „magisterských“ studentů, jejichž práce jsou již očividně na vyšším stupni. Zde mne velice potěšila účast Bc. Martina Václavíka z Fakulty stavební ČVUT, který velice kvalitně zastupoval naši zemi. Z diskuze s garantem této soutěže Prof. Kiethem Alexandrem jsem se dověděl, že jeho práce na téma „Commissioning a BIM“ byla po odborné stránce vysoce ceněna, porota ji však nevybrala, protože podíl FM problematiky v ní nebyl stěžejní (práci vnímali více jako problematiku provádění staveb, o čemž by se však dalo s úspěchem pochybovat). V průběhu závěrečného plenárního zasedání proto proběhla prezentace 3+3 postoupivších studentů a hlasováním všech přítomných byly vybráni vítězové každé kategorie (oba byli z Holandska). Všichni jsme se však shodli na tom, že vítězi byli všichni zúčastnění studenti, ale letenky a vstupenky na světovou konferenci WWP 2014 v září v New Orleans mohli získat pouze dva.

Tak jako loni v Praze i Berlínské setkání přineslo mnoho odborných i osobních zážitků. Opět mi chybělo více účastníků z ČR, ale čeština již tu a tam zaznívala, mezi sponzory byly již naše společnosti a tak je pokrok zcela patrný. Všichni se tak již těší na příští EFMC 2015 v červnu příštího roku v Glasgow nebo dříve na největší světovou konferenci WWP 2014 v záři tohoto roku v New Orleans. Více na www.ifma.org, www.ifma.czwww.eurofm.org.

Vítězná finalistka
Vítězná finalistka
V popředí porota, vpravo prezidentka IFMA Foundation Jennifer A. Corbett-Shramo, IFMA Fellow
V popředí porota, vpravo prezidentka IFMA Foundation Jennifer A. Corbett-Shramo, IFMA Fellow
Jedna z finalistek
Jedna z finalistek

 
 
Reklama