Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Program Živel odstartoval

MMR ČR vyhlásilo výzvu v programu Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách. Příjem žádostí odstartuje 1. února 2024. Výzva je reakcí na škody napáchané povodněmi v závěru loňského roku.


Ilustrační obrázek, foto D. Kopačková, redakce

Situace na řadě vodních toků dosahovala během Vánoc kritické úrovně a na některých místech riziko trvá i po Novém roce. Na MMR jsme proto uspíšili výzvu na obnovu obecního a krajského majetku po živelních pohromách. Chceme, aby obce a kraje měly jistotu, že když dojde k nenadálé živelní události, je ministerstvo připravené pomoci,“ řekl místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Finanční prostředky mohou obce a kraje využít například na obnovu mostů a komunikací, veřejného osvětlení, veřejných prostranství a budov nebo na odstranění nánosů ve vodních tocích a vodních dílech.

Dotace může pokrýt až 70 % škod do maximální výše 10 milionů korun na jednu žádost. Maximální výše dotace se stanoví na základě velikosti žadatele. Obec do 3 000 obyvatel může obdržet až 70 % způsobilých nákladů, obec od 3 001 do 10 000 obyvatel 60 %, obce nad 10 001 obyvatel 50 %, a kraj do 40 %.

Samosprávy mohou podat i více žádostí, a to od 1. února do 31. května 2024 prostřednictvím internetové aplikace DIS ZAD. Další informace naleznete na webové stránce MMR.

Program Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách byl spuštěn už v roce 2020. Od té doby pomohl s obnovou mostů, komunikací, veřejných prostranství, veřejných obecních budov nebo zařízení už stovkám obcí v různých regionech ČR. K nejvýznamnějším případům pomoci z tohoto programu v posledních letech patří podpora poskytnutá žadatelům po tornádu na jižní Moravě v roce 2021.

 
 
Reklama