Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Dalších 210 milionů Kč na regeneraci brownfieldů

Obce, města a kraje, které mají na svém území brownfieldy vhodné pro budoucí podnikatelské využití, mohou žádat o podporu z programu MPO ČR do 30. 6. 2021.

Sutiny v areálu Tepny přímo pod náchodským zámkem, foto Ing. arch. Jakub Kopecký
Sutiny v areálu Tepny přímo pod náchodským zámkem, foto Ing. arch. Jakub Kopecký

Program Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů od roku 2017

V předchozích čtyřech výzvách bylo vybráno 20 projektů, z nichž některé již byly dokončeny a předány podnikatelům k užívání.
Zvažujeme, že bychom program v příštích letech rozšířili na celou Českou republiku a zpřístupnili jej tak ještě více zájemcům. Pomůžeme tak obcím při vytváření nových prostor pro podnikatelské aktivity a tím i jejich rozvoji,” říká náměstek pro digitalizaci a inovace Petr Očko.

Regenerace brownfieldů s sebou nese vyšší náklady na rekonstrukce starých objektů, demolice a případně i odstranění ekologických zátěží. Zejména menším obcím je proto třeba s těmito náklady pomoci,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Příklad Litoměřice:Díky finanční podpoře z programu se nám podařilo úspěšně zrealizovat již dva projekty říká místostarosta Litoměřic Karel Krejza a dodává: „Prvním z nich je rekonstrukce části bývalého pivovaru v centru města, druhým je pak regenerace části bývalých kasáren. V případě, že budeme úspěšní i v této výzvě, dokončíme revitalizaci městského centra, které je v chráněné památkové zóně.

Program Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů 2021

 • Letos je připraveno 210 milionů Kč
 • Dotace je určená pro obce a města v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji a v dalších hospodářsky problémových regionech.
 • Podmínkou je budoucí využití obnoveného brownfieldu k podnikatelským účelům.
 • Podpora se pohybuje od 60 % pro kraje do 95 % pro nejmenší obce.
 • Výše dotace pro jeden projekt může být max. 60 mil. Kč.

Žádosti o podporu přijímá MPO do 30. června 2021. Podrobné informace

80 % obcí má na svém území nevyužívané objekty typu brownfield

K tématu brownfieldů proběhl průzkum agentury CzechInvest. Šetření se zúčastnilo 46 obcí s pověřeným obecním úřadem z 393 na území České republiky. Respondenti byli zastoupeni napříč všemi kraji. Průzkum se věnoval nejen tématu brownfieldů, ale i plánovaným investicím obecně.

 • Téma brownfield
  Lokality typu brownfield eviduje na svém území eviduje většina dotazovaných (80 %). Více než polovina respondentů také uvedla, že o revitalizaci brownfieldu na svém území uvažuje, ale má projekt pouze ve fázi vize.
 • Téma investice
  Více než polovina (69,5 %) dotazovaných zmínila, že omezení plánovaných investic se bude dotýkat technické infrastruktury, kultury (58,7 %) nebo sociální infrastruktury (26 %). Za další ze zasažených oblastí dotazovaní označovali cestovní ruch (21,7 %), podporu podnikání (19,6 %) či školství (17,4 %).

Webinář Investice v obcích a městech 2021

 • webináře se uskuteční 2. a 16. března 2021
 • pro zástupce měst a obcí zdarma

Více informací naleznete v přiloženém průzkumu a na webu CzechInvestu.

Brownfieldy v našich městech

O nevyužívaných průmyslových areálech v našich městech, které skýtají velký potenciál pro rozvoj měst, hovoří v rozhovoru Ing. arch. Jakub Kopecký.


Zdroj: CzechInvest
 
 
Reklama