Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

V roce 2014 vzrostl počet i hodnota výběrových řízení na veřejné stavební zakázky

V roce 2014 bylo zahájeno 3 433 výběrových řízení na stavební zakázky, což ve srovnání s předchozím rokem představovalo růst o 18,2 %. Vzrostl rovněž i objem zakázek již zadaných konkrétním stavebním firmám k realizaci.

Karla Šlechtová, ministryně pro místní rozvoj ČR: "Růst objemu zakázek je určitě pozitivní zprávou jak pro stavební firmy, tak pro ekonomiku jako celek. Věřím, že MMR k tomu přispěje i novou právní úpravou, která by měla od roku 2016 přinést výrazné zjednodušení a zefektivnění celého zadávacího procesu."

Hodnota výběrových řízení vzrostla o 6,7 %


Zdroj: Věstník veřejných zakázek, výpočty CEEC Research

Podíl hodnoty oznámených veřejných stavebních zakázek v roce 2014

V roce 2014 bylo zadáno 5 631 zakázek a ve srovnání s rokem 2013 tento počet klesl o 11 %. Pokud bychom modelově upravili data při srovnatelných limitech, dostaneme meziroční růst počtu zadaných zakázek o 33,4 %. Hodnota zakázek zadaných v roce 2014 činila 116,9 mld. Kč a meziročně vzrostla o 18,7 %. Pokud bychom posuzovali hodnotu zadaných zakázek podle srovnatelných limitů, dostaneme meziroční růst o 27,1 %.

Nejvíce zakázek bylo vyhlášeno ve Středočeském kraji, při porovnávání hodnoty zakázek je na špici Moravskoslezský kraj.


Podíl hodnoty oznámených veřejných stavebních zakázek podle krajů v roce 2014 (v procentech z celkového objemu), zdroj: Věstník veřejných zakázek, výpočty CEEC Research
Z výběrových řízení zahájených v roce 2014 bylo zatím zadáno jen 45 % zakázek (měřeno jejich hodnotou).
Hodnota zakázek, na které byla vyhlášena výběrová řízení v minulém roce byla 133,8 mld. Kč. Z toho již byly zadány zakázky v hodnotě 60,3 mld. Kč (tedy 45 % z vyhlášených výběrových řízení). Skutečná zadaná hodnota činila jenom 51,6 mld. Kč, protože zadaná hodnota byla o cca 15 % nižší, než při oznámení. Tyto prostředky veřejní investoři oproti svému připravenému rozpočtu ušetřili.
Z celkového objemu oznámených zakázek byly později zrušeny zakázky za 14 mld. Kč (tedy cca 10 % z oznámených). V procesu výběrových řízení z minulého roku tedy stále ještě zbývají zakázky v hodnotě 59,5 mld. Kč (tedy 45 %). Pokud se podaří tato výběrová řízení urychleně a úspěšně dokončit, významně by tento objem podpořil další růst českého stavebnictví.

Podíl hodnoty zadaných veřejných stavebních zakázek v roce 2014

Na předních místech v počtu i hodnotě zadaných zakázek figurují kraje Středočeský, Moravskoslezský a Jihomoravský.


Podíl hodnoty zadaných veřejných stavebních zakázek podle krajů v roce 2014 (v procentech z celkového objemu), zdroj: Věstník veřejných zakázek, výpočty CEEC Research
Největší počet i objem zakázek zadávaly regionální úřady a sdružení

Z pohledu druhu jednotlivých veřejných zadavatelů zadávaly nejvíce zakázek v roce 2014 regionální úřady a sdružení (kraje, města, obce, správy komunikací, apod.) a s odstupem následovaly ostatní subjekty (např. školy, nemocnice, církevní instituce, svazy, atd.). Na hodnotě zadaných zakázek měly opět největší podíl regionální úřady a sdružení, následované s odstupem ostatními subjekty.


Ilustrační obr., rekonstrukce fasády Základní školy Nedvědovo námětí Praha 4 Podolí, září 2014, foto D.Kopačková

Celá Kvartální analýza českého stavebnictví Q1/2015 CEEC Research

 
 
Reklama