Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Vzdělávání pro ÚDRŽBU: Krok k profesnímu rozvoji s Českou společností pro údržbu

Údržba a správa technických zařízení hrají klíčovou roli v zajišťování plynulého provozu průmyslových, komerčních a obytných prostor. S rychlým vývojem technologií a zařízení se však i nároky na odborníky v oblasti údržby neustále zvyšují. Česká společnost pro údržbu (ČSPÚ) si je vědoma této skutečnosti a aktivně přispívá k profesnímu růstu tím, že nabízí vzdělávací programy, kurzy a semináře, které umožňují údržbářům získat nejnovější znalosti a dovednosti potřebné k úspěšnému výkonu své práce.

Česká společnost pro údržbu: Základy a cíle


Česká společnost pro údržbu (ČSPÚ) je renomovanou organizací, která sdružuje odborníky, firmy a instituce zabývající se údržbou a správou technických zařízení. Jejím hlavním cílem je podporovat rozvoj údržby jako profesního odvětví, propagovat osvědčené postupy a umožňovat odborný růst jednotlivců i celého odvětví.

Vzdělávací programy a kurzy

ČSPÚ nabízí širokou škálu kurzů zaměřených na různé aspekty údržby. Tyto kurzy jsou koncipovány tak, aby pokryly potřeby údržbářů na různých úrovních dovedností a zkušeností.

Akreditované kurzy: Zlatý standard kvality

Akreditované kurzy ČSPÚ představují záruku kvality a odbornosti. Tyto kurzy jsou akreditovány a harmonizovány dle normy ČSN EN 15628:2015, což je uznávaný standard pro vzdělávání v oblasti údržby. ČSPÚ je jedinou organizací v České republice, která má akreditaci kurzu Manažer údržby a zajišťuje komplexní vzdělávání dospělých podle této normy pro oblast údržby majetku.

Programy akreditovaných kurzů „Manažer údržby“ a „Technik údržby“ jsou plně harmonizovány s požadavky na kvalifikaci a kompetence pracovníků údržby stanovenými Evropskou federací národních společností údržby (EFNMS). To zajišťuje, že účastníci těchto kurzů získávají znalosti a dovednosti odpovídající nejvyšším mezinárodním standardům.

Mezi kurzy ČSPÚ najdeme vzdělávání zaměřené na tyto oblasti:

 • Kurzy zaměřené na bezpečnost: Tyto kurzy se soustředí na zásady bezpečnosti v údržbě a správě technických zařízení. Účastníci se naučí, jak minimalizovat rizika a zajistit bezpečný provoz zařízení.
 • Kurzy o efektivní údržbě: Tato školení pomáhají údržbářům optimalizovat postupy a procesy, což může vést ke snížení nákladů a zvýšení výkonnosti.
 • Specializované technické kurzy: ČSPÚ nabízí kurzy zaměřené na konkrétní technické oblasti, jako je diagnostika mechanika a automatizace, tribotechnika a další
 • Manažerské kurzy: Pro ty, kteří chtějí postoupit do manažerských pozic v oblasti údržby, ČSPÚ nabízí kurzy vedení a řízení údržby.

Semináře: Udržení kroku s inovacemi

Vedle kurzů nabízí ČSPÚ také tematické semináře, které se zaměřují na aktuální trendy a novinky v oblasti údržby. Mezi příklady těchto seminářů, které jsou uvedeny na stránce seminářů ČSPÚ, patří:

 1. Seminář o Prediktivní údržbě: Seznamte se s nejnovějšími technikami pro predikci poruch a optimalizaci údržby prostřednictvím analýzy dat.
 2. Seminář o Energetické efektivitě: Získáte přehled o strategiích a postupech pro zlepšení energetické efektivity technických zařízení.
 3. Seminář o Novinkách v diagnostice: Prozkoumejte pokročilé metody diagnostiky poruch a jejich využití v praxi.
 4. Seminář o Robotizované údržbě: Seznámíte se s využitím robotiky a automatizace v oblasti údržby.
 5. Seminář o Technologiích IoT v údržbě: Zjistíte, jak internet věcí (IoT) transformuje údržbu a umožňuje efektivní monitorování zařízení.
 6. Seminář o Bezpečnosti práce v údržbě: Naučíte se nejlepší postupy pro zajištění bezpečnosti při provádění údržbových prací.
 7. Seminář o Moderních trendech v údržbě: Přehled aktuálních trendů a inovací v oblasti údržby a správy technických zařízení.
 8. Seminář o Řízení zásob v údržbě: Zjistíte, jak efektivně spravovat náhradní díly a zásoby pro údržbu.
 9. Seminář o Udržitelnosti v technické praxi: Diskutujte o udržitelných přístupech v údržbě a jejich dopadu na životní prostředí.
 10. Seminář o Řízení projektů v údržbě: Naučíte se principy řízení projektů specifických pro oblast údržby.

Vize České společnosti pro údržbu


ČSPÚ nejenže nabízí vzdělávání a profesní růst pro jednotlivce, ale také se snaží přispět k celkovému rozvoji oboru údržby v České republice. Spolupracuje s průmyslovými partnery, výzkumnými institucemi a vládními organizacemi, aby podporovala inovace, bezpečnost a udržitelnost v oblasti údržby.

Závěr

Vzdělávání je klíčovým prvkem pro udržení kvality a efektivity v oblasti údržby a správy technických zařízení. Česká společnost pro údržbu se stala významným hráčem v tomto ohledu, poskytujícím odborníkům platformu pro získávání znalostí, dovedností a kontaktů potřebných k úspěšnému uplatnění v tomto dynamickém odvětví. Skrze své akreditované kurzy a semináře napomáhá profesionálům dosáhnout excelence a společně přispět k rozvoji údržby v České republice.