Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Konference údržby 2023: Propojení znalostí pro efektivní správu zařízení

Dovolujeme si vás i vaše známé srdečně pozvat na tradiční mezinárodní odbornou konferenci Údržba 2023 , která se bude konat ve dnech 20. a 21. září. Tato prestižní událost představuje jedinečnou příležitost setkat se s vrcholovými odborníky v oblasti údržby a sdílet nové perspektivy na efektivní správu zařízení.

Motto konference: „Autonomní údržba a diagnostika zařízení aneb každý má vliv na kondici strojů.“

Tématem letošní konference Údržba je nejen tradiční údržba, ale také inovativní přístupy k autonomní údržbě a využití technické diagnostiky v oblasti údržby strojů a zařízení. Technická diagnostika tvoří nepostradatelnou součást moderního údržbového procesu a nabízí několik klíčových systémů pro optimalizaci. Pomáhá nám odhalit příčiny poruch (údržba po poruše), lépe využít potenciál zařízení (údržba podle stavu) a sbírat data pro předpovídání budoucího technického stavu strojů (prediktivní údržba).

Je zásadní, abychom do údržby zapojili všechny relevantní aktéry – nejen údržbáře, ale také seřizovače a operátory. Každý z nich má svůj podíl na kondici strojů a zařízení a jeho zapojení do údržbových činností je klíčové pro dosažení optimálního výkonu.

V rámci konference budou mít účastníci možnost se seznámit s mnoha zajímavými vystavovateli, kteří představí nejnovější technologie, produkty a služby v oblasti údržby. To nabídne jedinečnou šanci prozkoumat možnosti a inovace, které mohou výrazně zlepšit údržbové postupy a efektivitu správy zařízení.

Konferenci pořádá Česká společnost pro údržbu (ČSPÚ), která se zabývá podporou a rozvojem oboru údržby v České republice. ČSPÚ sdružuje profesionály, kteří se zajímají o moderní postupy, technologie a strategie v oblasti údržby.


Mezi konkrétní témata, která budou na konferenci probírána, patří:

Digitalizace v údržbě a prediktivní analýza: Moderní technologie mění způsob, jakým provádíme údržbu. Přednášky v této sekci se budou zabývat využitím senzorů, IoT a umělé inteligence k predikci poruch a optimalizaci údržbových postupů. Ukážeme si, jak správné využití dat může výrazně snížit náklady a zvýšit dostupnost zařízení.

Energetická účinnost a udržitelnost: V dnešní době je důležité nejen udržovat zařízení v provozuschopném stavu, ale také minimalizovat ekologický dopad. Tato sekce se zaměří na strategie pro snižování spotřeby energie, správnou likvidaci odpadů a využití obnovitelných zdrojů energie.

Bezpečnost práce a prevence rizik: Údržba může být náročná na zdraví pracovníků, a proto je důležité se zaměřit na bezpečné pracovní prostředí a minimalizaci rizik. Odborníci zde budou diskutovat o nejnovějších postupech v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti při údržbových pracích.

Novinky v údržbových technologiích: Sekce novinek představí ty nejaktuálnější trendy v oboru údržby. Od robotiky a automatizace až po nanotechnologie – budeme zkoumat, jak se tyto nové technologie promítají do každodenní praxe údržby.

Školení a rozvoj dovedností: Odborníci v oblasti údržby se nesmí zastavit na dosaženém stupni. Jak se mění technologie a postupy, je důležité neustále se vzdělávat a zdokonalovat. Tato sekce se bude věnovat různým metodám a způsobům, jak efektivně rozvíjet dovednosti pracovníků v oblasti údržby.

Nabídka témat na Konferenci údržby 2023 je opravdu rozmanitá, ať už jste zkušený odborník nebo teprve začínáte svou kariéru v oblasti údržby, určitě zde naleznete něco, co vás osloví. Konference je skvělou příležitostí nejen k získání nových znalostí, ale také k navázání kontaktů a výměně zkušeností s kolegy z oboru. Nezapomeňte si rezervovat místo ve svém kalendáři a na 20. a 21. září a registrujte se co nejdříve!

V rámci konference bude také uspořádáno večerní posezení, které umožní zajímavý networking mezi pracovníky údržby napříč mnoha organizacemi. Tato příležitost k neformálnímu setkání a výměně názorů je neocenitelná pro rozvoj údržbového komunitního prostředí.

Konference se koná na nádherném prostředí zámku Liblice, který poskytne ideální atmosféru pro odborný výměnný dialog.

Pro více informací a registraci navštivte oficiální stránku konference. Vaše účast bude nejen přínosem pro vás, ale také pro celou oblast údržby a správy zařízení.

Těšíme se na setkání s vámi na Konferenci údržby 2023!