Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Chybí ve vaší škole technicky zaměřený kroužek pro děti? Startuje Kutil Junior

Od nového školního roku 2015/2016 začíná na vybraných školách v Praze 5 a 6 působit nový kroužek Kutil Junior. Kroužek chce přivést děti na 1. stupni ZŠ zábavnou formou k činnostem, ke kterým se dnes již běžně nedostanou.

V kroužku Kutil Junior se děti naučí rozeznávat jednotlivé druhy nářadí, postupně budou s jednotlivými nástroji a nářadím pod vedením zkušeného lektora pracovat. Kromě práce s jednotlivými nástroji zvládnou za pololetí dva až tři velké projekty, při kterých využijí nabyté zkušenosti.

Náročnost se bude stále zvyšovat tak, aby byly děti motivovány v práci pokračovat a neustále se zlepšovat. Za toto úsilí budou odměněny nejen dokončeným výrobkem, ale též „výučními listy“.

Kroužek vznikl v důsledku absence technicky zaměřených kroužků ve školách. Kutil Junior si klade za cíl děti přivést k činnostem, které dnes již běžně nemohou provozovat v dílnách s tatínky nebo dědečky a které je, především na prvním stupni, velmi baví. Pro některé děti se může jednat o hravou přípravu na budoucí povolání. Technická zručnost a zájem o technické obory je potřebná zvlášť v dnešní době, kdy se potýkáme s menším zájmem dětí o technické vzdělání a učební obory.

Kutil Junior se věnuje výhradně kroužku kutilství a veškerou svoji pozornost věnuje snaze kroužek stále vylepšovat tak, aby byl pro děti co nejvíce atraktivní. Maximální důraz klademe na výběr lektorů. Kvalitní lektor je naprosto klíčový, protože právě s ním se dítě pravidelně setkává. Děti by se měly na lektora těšit, čerpat od něj zkušenosti, nápady a inspiraci,

I fakt, že lektory kroužku jsou muži, hraje významnou roli. Zvláště v nižších ročnících se děti ve škole setkávají pouze s paní učitelkou, muž - učitel je spíše výjimečným úkazem. V kroužku děti poznávají mužský pohled na věc jako protipól ženského, což je pro ně velmi přínosné, kvalitní lektor může fungovat také jako mužský vzor.

V první řadě se bude jednat především o trénování zručnosti, kterou využijí i v dospělosti.

Kroužek má děti naučit, že mnoho věcí si člověk může vyrobit sám a že mu to dokonce přináší větší uspokojení, než když si koupí vše už hotové. Děti poznají cenu lidské práce, zkusí si, jak je důležitá trpělivost a pečlivost a jaká je radost z dosaženého výsledku.

Jedním z přínosů tohoto kroužku bude i odpoutání dětí od počítače nebo tabletu a rozšíření obzorů o jinou činnost, protože (s trochou nadsázky): „Kutil Junior nesleduje jen monitor“.

Od nového roku má Kutil Junior v plánu rozšířit své působení i do dalších městských částí Prahy a do dalších měst.

Více informací o projektu naleznete na www.kutiljunior.cz

malý kutil kutilství krouzky cz agentura rytmik šikovné ruce
Kutil Junior - Šikovné děti
logo Kutil Junior - Šikovné děti

Na kroužku kutilství pod názvem Kutil Junior - Šikovné děti nabízíme dětem možnost naučit se manuálním dovednostem přímo ve své škole. Rodičům odpadá nutnost přesunovat dítě na kroužek jinam. Děti mají dnes velmi omezenou možnost setkat se s manuálními ...