Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Jak bezpečně skladovat hořlaviny ve skladových halách logistických parků?

Vhodné skladování hořlavin může v budoucnu zachránit jak Vaši provozovnu, pracovní stroje a zařízení, tak i lidské životy. Správný způsob skladování přispívá také k minimalizaci nežádoucích dopadů na naše životní prostředí.

Skladování hořlavin ve skladových halách logistických parků
Skladování hořlavin ve skladových halách logistických parků

Správné skladování hořlavin a jiných nebezpečných látek dle platných předpisů je z důvodu bezpečnosti důležitý faktor, který by neměl být brán na lehkou váhu a kterým by se rozhodně měly zabývat společnosti, které s takovými látkami manipulují.

V článku se nyní blíže zaměříme na úskalí plynoucí ze skladování hořlavin ve skladových halách logistických parků. Řada nájemců či uživatelů jednotlivých průmyslových skladových hal v rámci své podnikatelské činnosti manipuluje s hořlavinami. Problém při skladování hořlavin v těchto skladových halách logistických parků bývá v jejich stavebním řešení, kdy tyto haly často nejsou kolaudovány pro skladování většího množství hořlavin. To se týká především logistických firem, které provádí distribuci zboží pro jiné firmy, jako je například drogistické zboží, ve kterém můžeme nalézt značné množství hořlavin v podobě parfémů, sprejů, barev, rozpouštědel atd.

Klíčovým aspektem pro bezpečné skladování hořlavin je rozčlenění skladovacích prostor do tzv. požárních úseků. Obecně platí, že lze každý stavebně a požárně oddělený prostor v objektu chápat jako jeden samostatný požární úsek. Za účelem minimalizace rozsahu škod při případném požáru je povoleno v běžném požárním úseku bez dalších opatření umístit nanejvýš 250 litrů hořlavých kapalin, z toho maximálně 50 litrů hořlavin I. třídy nebezpečnosti. Uvědomme si, že běžná skladovací hala s regály tvoří pouze jeden samostatný požární úsek a proto je uskladnění většího množství hořlavin bez nutnosti stavebních úprav takové haly z hlediska předpisů a bezpečnosti zcela nevhodné. Provádění stavebních úprav v již zkolaudované skladové hale navíc většinou nepřipadá v úvahu, protože mnoho firem je ve skladových halách pouze v nájmu a pronajímatel s takovými úpravami často neudělí souhlas, případně na realizaci vhodných stavebních úprav není dostatek času.

Na první pohled by se tak mohlo zdát, že se mnoho společností, které nemají vlastní vhodné skladovací prostory, dostává v rámci své podnikatelské činnosti do patové situace. I zde však existuje jednoduché a praktické řešení! Společnost DENIOS, zavedený výrobce skladovací a manipulační techniky s mnohaletou praxí, přichází na trh s promyšleným řešením, které spočívá v integraci skladovacích kontejnerů s certifikovanou požární odolností do stávající infrastruktury skladové haly. Jednotlivé skladovací kontejnery jsou koncipovány pro umístění většího množství hořlavin a tvoří tak plnohodnotné samostatné požární úseky. Speciální skladovací kontejnery tedy představují skvělé řešení bez nutnosti stavebních úprav či stěhování se na jinou adresu. „Uskladnění většího množství nebezpečných látek v protipožárních kontejnerech představuje často nejrychlejší a nejekonomičtější cestu, jak tento problém vhodně vyřešit“, dodává obchodní ředitel firmy DENIOS, Radek Zajíc. Protipožární kontejnery od DENIOSu zcela vyhovují požadavkům na bezpečnost i zákonným požadavkům, neboť jsou vybaveny integrovanou záchytnou vanou, odvětráváním dle ČSN 65 0201 a mají certifikovanou požární odolnost. Jsou schváleny pro skladování hořlavin a dalších nebezpečných látek.

DENIOS protipožární kontejnery jsou k dispozici v různých velikostech skladovací plochy, a to od malých skladů se skladovací plochou cca 2 m2 až po rozměrově větší protipožární sklady o výměře až 22 m2. V závislosti na typu skladu nabízejí DENIOS protipožární sklady požární odolnost REI až 120 minut zevnitř i zvenku dle EN 13501-2. Díky mobilním skladům s požární odolností od DENIOSu můžete získat v krátké době předpisům odpovídající samostatné požární úseky bez nutnosti stavebních úprav stávajícího objektu a jednotlivé kontejnery lze navíc umístit v rámci jedné skladovací haly v počtu, který není nijak omezen.

Více informací ohledně skladování v protipožárních skladech naleznete na https://www.denios.cz/.