Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:


Normy z oboru "Voda, kanalizace"

bylo nalezeno 60 norem

ČSN EN 1998-4
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 4: Zásobníky, nádrže a potrubí
Třídicí znak:730036
Účinnost od:1.4.2008
Opravy:*1 8.11
Změny:*Z1 3.10

ČSN EN 1998-4
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 4: Nádrže, zásobníky a potrubí
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730036
Účinnost od:1.3.2007
Platnost ukončena:1.4.2008

ČSN EN 12975-1
Tepelné solární soustavy a součásti - Solární kolektory - Část 1: Všeobecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730301
Účinnost od:1.12.2006
Platnost ukončena:1.7.2011

ČSN EN 12975-2
Tepelné solární soustavy a součásti - Solární kolektory - Část 2: Zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730301
Účinnost od:1.12.2006
Platnost ukončena:1.8.2014

TNI 73 0302
Energetické hodnocení solárních tepelných soustav - Zjednodušený výpočtový postup
Třídicí znak:730302
Účinnost od:1.8.2014

TNI 73 0302
Energetické hodnocení solárních tepelných soustav - Zjednodušený výpočtový postup
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730302
Platnost ukončena:1.8.2014

ČSN EN 12976-1
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy průmyslově vyráběné - Část 1: Obecné požadavky
Třídicí znak:730302
Účinnost od:1.5.2018

ČSN EN 12976-1
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy průmyslově vyráběné - Část 1: Všeobecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730302
Účinnost od:1.9.2017
Platnost ukončena:1.5.2018

ČSN EN 12976-2
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy průmyslově vyráběné - Část 2: Zkušební metody
Třídicí znak:730302
Účinnost od:1.6.2021

ČSN EN ISO 9806
Solární energie - Solární tepelné kolektory - Zkušební metody
Třídicí znak:730304
Účinnost od:1.7.2018

ČSN EN ISO 9806
Solární energie - Solární tepelné kolektory - Zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730304
Účinnost od:1.8.2014
Platnost ukončena:1.7.2018

ČSN EN 12977-1
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 1: Obecné požadavky na solární ohřívače vody a kombinované soustavy
Třídicí znak:730305
Účinnost od:1.11.2018

ČSN EN 12977-1
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 1: Obecné požadavky na solární ohřívače vody a kombinované soustavy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730305
Účinnost od:1.10.2012
Platnost ukončena:1.11.2018

ČSN EN 12977-2
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 2: Zkušební metody pro solární ohřívače vody a kombinované soustavy
Třídicí znak:730305
Účinnost od:1.11.2018

ČSN EN 12977-2
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 2: Zkušební metody pro solární ohřívače vody a kombinované soustavy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730305
Účinnost od:1.10.2012
Platnost ukončena:1.11.2018

ČSN EN 12977-3
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 3: Metody zkoušení parametrů solárních zásobníků pro ohřev vody
Třídicí znak:730305
Účinnost od:1.11.2018

ČSN EN 12977-3
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 3: Metody zkoušení parametrů solárních zásobníků pro ohřev vody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730305
Účinnost od:1.5.2009
Platnost ukončena:1.10.2012

ČSN EN 12977-3
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 3: Metody zkoušení parametrů solárních zásobníků pro ohřev vody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730305
Účinnost od:1.10.2012
Platnost ukončena:1.11.2018

ČSN EN 12977-4
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 4: Metody zkoušení parametrů solárních kombinovaných zásobníků
Třídicí znak:730305
Účinnost od:1.11.2018

ČSN EN 12977-4
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 4: Metody zkoušení parametrů solárních kombinovaných zásobníků
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730305
Účinnost od:1.10.2012
Platnost ukončena:1.11.2018

ČSN EN 12977-5
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 5: Metody zkoušení parametrů regulačního zařízení
Třídicí znak:730305
Účinnost od:1.11.2018

ČSN EN 12977-5
Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 5: Metody zkoušení parametrů regulačního zařízení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730305
Účinnost od:1.10.2012
Platnost ukončena:1.11.2018

ČSN EN ISO 22975-1
Solární energie - Části a materiály kolektorů - Část 1: Vakuové trubky - Trvanlivost a vlastnosti
Třídicí znak:730306
Účinnost od:1.5.2017

ČSN EN ISO 22975-2
Solární energie - Části a materiály kolektorů - Část 2: Tepelné trubice pro solární tepelné aplikace - Trvanlivost a vlastnosti
Třídicí znak:730306
Účinnost od:1.5.2017

TNI 73 0351
Energetické hodnocení soustav s tepelnými čerpadly - Zjednodušený výpočtový postup
Třídicí znak:730351
Účinnost od:1.8.2014

ČSN EN 12354-5
Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 5: Hladiny zvuku technických zařízení budov
Třídicí znak:730512
Účinnost od:1.11.2009
Opravy:1 1.11

ČSN EN ISO 3822-3
Akustika - Laboratorní zkoušky emise hluku armatur a zařízení používaných v instalacích pro zásobování vodou - Část 3: Montážní a provozní podmínky průtokových armatur a zařízení
Třídicí znak:730536
Účinnost od:1.10.2018

ČSN EN 14366+A1
Laboratorní měření hluku z instalací odpadních vod
Třídicí znak:730537
Účinnost od:1.11.2020

ČSN EN 14366+A1
Laboratorní měření hluku z instalací pro odpadní vody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730537
Účinnost od:1.6.2020
Platnost ukončena:1.11.2020

ČSN EN 14366
Laboratorní měření hluku z instalací pro odpadní vody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730537
Účinnost od:1.7.2005
Platnost ukončena:1.6.2020

ČSN 73 0802
Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730802
Účinnost od:1.1.2001
Platnost ukončena:1.6.2009

ČSN 73 0804
Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730804
Účinnost od:1.11.2002
Platnost ukončena:1.3.2010

ČSN EN 1366-5
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 5: Instalační kanály a šachty
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730857
Účinnost od:1.6.2004
Platnost ukončena:1.9.2010

ČSN EN 1366-5
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 5: Instalační kanály a šachty
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730857
Účinnost od:1.9.2010
Platnost ukončena:1.7.2021

ČSN EN 1366-7
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 7: Uzávěry pásových a kolejových technologických přepravních systémů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:730857
Účinnost od:1.10.2004
Platnost ukončena:1.4.2005

ČSN 73 3050
Zemné práce. Všeobecné ustanovenia
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:733050
Účinnost od:1.9.1987
Platnost ukončena:1.3.2010
Změny:*a 5.91, *2 4.99

ČSN 73 3055
Zemní práce při výstavbě potrubí
Třídicí znak:733055
Účinnost od:1.9.2018

ČSN 73 3610
Klampiarske práce stavebné
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:733610
Účinnost od:1.12.1988
Platnost ukončena:1.4.2008
Změny:*1 11.97, *2 7.98

ČSN 73 4108
Hygienická zařízení a šatny
Třídicí znak:734108
Účinnost od:1.11.2020
Opravy:*1 12.20

ČSN 73 4108
Šatny, umývárny a záchody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734108
Účinnost od:1.10.1994
Platnost ukončena:1.3.2013
Změny:*1 2.99

ČSN EN 1443
Komíny - Všeobecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734200
Účinnost od:1.9.2003
Platnost ukončena:1.10.2004

ČSN EN 1443
Komíny - Všeobecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734200
Účinnost od:1.10.2004
Platnost ukončena:1.12.2019

ČSN 73 4201
Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734201
Účinnost od:1.12.2002
Platnost ukončena:1.2.2008

ČSN 73 4301
Obytné budovy
Třídicí znak:734301
Účinnost od:1.7.2004
Změny:*Z1 7.05, *Z2 9.09, *Z3 10.12, *Z4 8.19

ČSN 73 4301
Obytné budovy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:734301
Účinnost od:1.1.1989
Platnost ukončena:1.7.2004
Změny:*a 9.91, 2 3.95, *3 6.96, *Z4 7.00

ČSN 73 4501
Stavby pro hospodářská zvířata - Základní požadavky
Třídicí znak:734501
Účinnost od:1.7.2004

ČSN 73 5120
Objekty kotelen o výkonu 3,5 MW a větším. Společná ustanovení
Třídicí znak:735120
Účinnost od:1.9.1987
Změny:*1 12.94

ČSN EN 12616
Povrchy pro sportoviště - Stanovení rychlosti vsakování vody
Třídicí znak:735979
Účinnost od:1.3.2014

ČSN EN 12616
Povrchy pro sportoviště - Stanovení rychlosti vsakování vody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:735979
Účinnost od:1.10.2003
Platnost ukončena:1.3.2014

ČSN 73 6005
Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:736005
Účinnost od:1.10.1994
Platnost ukončena:1.11.2020
Změny:*1 1.96, *2 1.98, *3 8.99, *Z4 7.03

ČSN 73 6056
Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:736056
Účinnost od:1.8.1988
Platnost ukončena:1.4.2011
Opravy:UR 4.01
Změny:*Z1 2.01

ČSN 73 6057
Jednotlivé a řadové garáže. Základní ustanovení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:736057
Účinnost od:1.6.1988
Platnost ukončena:1.10.2011
Opravy:UR 4.01
Změny:*Z1 2.01

ČSN 73 6058
Hromadné garáže. Základní ustanovení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:736058
Účinnost od:1.8.1988
Platnost ukončena:1.10.2011
Opravy:UR 4.01
Změny:a 10.88, *b 8.89, *Z3 2.01

ČSN 73 6615
Jímání podzemní vody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:736615
Účinnost od:1.5.1981
Platnost ukončena:1.7.2010

ČSN 73 6650
Vodojemy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:736650
Účinnost od:1.7.1986
Platnost ukončena:1.3.2011

ČSN 73 6655
Výpočet vnútorných vodovodov
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:736655
Účinnost od:1.4.1987
Platnost ukončena:1.8.2007

ČSN 73 6660
Vnitřní vodovody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:736660
Účinnost od:1.7.1985
Platnost ukončena:1.3.2013
Změny:*1 11.94, *Z2 4.06, *Z3 9.10

ČSN EN 806-1
Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 1: Všeobecně
Třídicí znak:736660
Účinnost od:1.8.2002

ČSN 73 6730
Utesňovanie liatinového potrubia vnútornej kanalizácie
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:736730
Účinnost od:1.8.1988
Platnost ukončena:1.7.2010

ČSN P 73 9010
Navrhování a výstavba staveb civilní ochrany
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:739010
Účinnost od:1.7.2005
Platnost ukončena:1.1.2011

 
 
Reklama