Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Konference Dni facility managementu SAFM – – MÁJ 2012 v Bratislavě

Ve dnech 29. – 31. května 2012 se uskutečnila první samostatná konference Slovenské asociace Facility managementu SAFM s názvem „DNI FACILITY MANAGEMENTU SAFM – MÁJ 2012“ v budově Slovenskej sporiteĺne v Bratislavě s tématem Súčasné trendy Facility managementu v praxi a vo vzdelávaní.

Hosté konference

SAFM na svou první konferenci pozvala zajímavé zahraniční hosty, kteří přivezli zajímavé zkušenosti. Kathy O.Roper z USA, IFMA Chair, Board od Directors, zastupovala Mezinárodní profesní asociaci IFMA. Margaret Nelson z University of Bolton účastníky konference seznámila se svými praktickými zkušenostmi týkající mi se vzdělávání Facility managamentu na Unifersity of Bolton. Na příkladech ukázala formu vzdělávání určenou odborníkům s praxí tzv. podporu celoživotního vzdělávání. Hlavním nástrojem vzdělávání je e-learning a odborná komunita, kde účastnici sdílení mezi sebou své zkušenosti. Ze zahraničí přijela rovněž Natalija Lepkova z Litvy. Z ČR přijeli Ondřej Štrup, prezident IFMA CZ a Vice Chair asociace EuroFM, Miroslav Marenčák a Martin Mayer. Současně vystoupili i slovenští experti v oblasti FM Viera Somorová (prezidentka SAFM), Karol Hederling (Viceprezident) a architekt Braňo Somora.
Jak zaznělo v přednášce Kathy O.Roper, trendy ve FM můžeme dělit na externě řízené, interně řízené a organizacemi řízené trendy. Mezi externě řízené trendy patří například udržitelný rozvoj nebo péče o stavební fond, konkrétně staré budovy, zda-li je opravovat nebo vyměnit. Interně řízené trendy jsou např. množství a složitost FM dat nebo hledání a vzdělávání FM odborníků. A mezi organizacemi řízené trendy patří např. zvýšení produktivity práce či změna pracovního stylu.


Harmonogram konference zahrnoval kromě hlavní konference, která se konala dne 30. května 2012, také doprovodný program, který obsahoval dne 29. května 2012 plavbu lodí a návštěvu historického hradu Devín a dne 31. května 2012 odborná exkurze do budovy Slovenskej sporiteĺne.

Facility management v Evropské unii představuje 8% HDP (některé prameny uvádějí 5%). Bavíme se tedy o trhu, jehož velikosti je 900 mld. Euro a zaměstnává přibližně 25 mil. pracovníků. Důležitým milníkem oboru byl rok 2010, kdy Evropská komise akceptovala Facility management jako významného hráče v sektoru služeb. V následujících letech byl Facility management převeden CEN ze stavebního sektoru do sektoru služeb, což jasně vymezuje pozici a zařazení oboru. Tuto pozici doplňuje a specifikuje norma ČSN EN 15221, která byla doplněna o další čtyři části. Celkem má tedy v současné době norma částí šest a sedmá s názvem Benchmarking je se stádiu přípravy.

DNI FACILITY MANAGEMENTU SAFM – MÁJ 2012
DNI FACILITY MANAGEMENTU SAFM – MÁJ 2012

První ročník konference DNI FACILITY MANAGEMENTU SAFM – MÁJ 2012 můžeme hodnotit, jako vydařený a nezbývá nic jiného, než se těšit na další ročník a očekávat s čím nás asociace SAFM překvapí.