Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Automatická detekce chyb při provozu technických zařízení budov

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT vyvíjí diagnostické programy, které včas zamezí zvýšení spotřeby energie a poklesu kvality vnitřního prostředí v důsledku skrytých technických závad.

Ing. Ondřej Nehasil, Ph.D., Laboratoř vnitřního prostředí ČVUT UCEEB
Ing. Ondřej Nehasil, Ph.D., Laboratoř vnitřního prostředí ČVUT UCEEB

Při provozu technických zařízení budov (TZB) dochází k chybám, které zpravidla zůstávají dlouho neodhaleny. Pokud různé instalace (vytápění, vzduchotechnika, klimatizace atd.), elektrotechnické rozvody a další zařízení (výtahy, osvětlení apod.) nefungují správně, dochází ke zvýšené spotřebě energie, poklesu kvality vnitřního prostředí a snižování životnosti jednotlivých součástí TZB.

Naše diagnostika používá při odhalování těchto nedostatků existující data z provozu budov. Ta sice obsahují potřebné údaje, ale běžně nejsou analyzována pro optimalizaci provozu a prevenci dopadu chyb z pohledu úspory energií,“ říká Ondřej Nehasil z Laboratoře vnitřního prostředí ČVUT UCEEB.

Automatická detekce závad TZB už byla otestována v poloprovozu na budově ČVUT UCEEB, kde kromě několika zásadních chyb vzduchotechniky, které by jinak zůstaly skryty, odhalila celou řadu drobných selhání a opomenutí. Brzy začne kontrolovat také komerční budovy síťových zákazníků.

Tato diagnostika je v průmyslu velmi obvyklá. Jsme například zvyklí na to, že auto se připojí na diagnostiku, ale auto je sériový výrobek. Budova je vždycky unikát, proto je to daleko složitější. To je naše výzva a  pracujeme na tom, aby SW byl na trhu v roce 2021.

Rozhovor s Ing. Ondřejem Nehasilem, Ph.D. v živém vysílání ze stánku TZB-info na veletrhu Aquatherm Praha moderuje Mgr. Jiří Zilvar:

 
 
Reklama