Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

SSI Group formuje technickou divizi

Čtvrtstoletí na tuzemském trhu oslavila letos rodinná společnost SSI Group, poskytující integrovaný facility management (IFM) v České republice a na Slovensku. Rok 2016 je pro tuto skupinu, působící na několika stovkách objektů, významný i založením technické divize. Ta podporuje všechny složky IFM, tedy údržbu, ostrahu i úklid. Nová sekce má dva základní pilíře: bezpečnostní technologie a IT vývoj. Zároveň se profiluje jako samostatná jednotka nabízející komplexní služby také domácnostem.


SSI Group již dodává a instaluje integrované bezpečnostní systémy, servisuje a reviduje činnost těchto systémů a samozřejmě monitoruje chráněné objekty prostřednictvím vlastního pultu centralizované ochrany. Technická divize, která prozatím byla vnímána spíše jako doplňková služba, se tak velice rychle stala jednou z páteřních divizí SSI Group.

Není divu: špičkové technologie jsou standardní součástí zabezpečení objektů už delší dobu. Kvalitně vybavená dohledová centra s kamerovými či poplachovými systémy tvoří bezpečnostní zázemí stále vyššího počtu budov. Velkou výzvou je však kompatibilita technologií s fyzickou ostrahou, přesněji její integrace do celkového řešení a provozu bezpečnosti.

Stoupající poptávka po moderních technologiích vedla SSI Group k zaměření se na intenzivní rozvoj samostatné technické divize. Ta implementuje nejnovější prvky do bezpečnostní architektury budov. A zároveň řeší, jak mohou technologie klientům uspořit náklady.

Vyjít můžeme z jednoduché matematiky: jedna inteligentní kamera = pár očí. Anebo jinak, čím více kamer, tím méně pracovníků security. Případně jejich jiné využití v provozu. Tím pádem se investice do kvalitních technologických řešení majitelům budov vrátí do několika let. A zároveň mohou garantovat maximální zabezpečení nemovitosti.

V případě bezpečnosti se téměř vždy jedná o individuální systémy a jejich architekturu. Určující je velikost objektu nebo areálu, stejně jako jeho funkce a charakter prováděné činnosti v jeho dílčích prostorech. Jiné nároky jsou spojené s provozem kancelářské budovy, obchodního centra nebo objektů veřejné správy.

Přesto má většina budov společného jmenovatele - dohledové centrum. To má totiž daleko větší možnosti než jen přijímaní a vyhodnocování "alarmových" stavů v případě narušení. Jde o centralizaci veškerých informací o objektu, což se týká bezpečnosti, technické údržby nebo úklidu či dalších provozních záležitostí.

Právě v tomto "centrálním mozku" budovy se soustřeďují veškeré informace z jejího chodu. V režimu on-line dochází k jejich vyhodnocení, zaúkolování pověřených osob nebo týmů, jejich kontrole a reportingu.

Značnou výhodou, kterou moderní technologie přinášejí, je fakt, že dohledové centrum (lze velmi obecně používat i termín PCO - pult centralizované ochrany) pojme takřka neomezený počet informačních vstupů. Bývá umístěné mimo zabezpečovaný objekt, což jen zvyšuje efektivitu celého systému: všechny lidské složky jsou aktivovány na dálku jen v případě akutní potřeby. Jsou však i nemovitosti, u kterých je vhodnější zvolit cestu lokálního "velínu", který je však zálohově jištěn na dálku PCO mimo objekt.

Pod pojmem alarmové stavy nebo mimořádné situace se neskrývají jen krádeže nebo události způsobené lidským faktorem. Technologické zabezpečení samozřejmě postihuje všechny bezpečnostní systémy, nevyjímaje elektronický požární systém (EPS) nebo poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS/EZS).

U obchodních center a dalších komplexů získává na stále větší oblibě kombinace uzavřeného televizního okruhu / kamerového systému (CCTV) a elektronického systému ochrany zboží (EAS). Samotné prodejny jsou pak hojně napojeny na dohledové centrum tzv. panic tlačítkem, po jehož aktivaci dohledové centrum okamžitě instruuje nejbližšího pracovníka ostrahy.

Nejen developeři nebo manažeři kancelářských budov si oblíbili použití elektronické kontroly vstupu (EKV), elektronický docházkový systém (EDS). Standardem se stává kartový systém, který sleduje hierarchii týmu v jednotlivých společnostech. Každý zaměstnanec je uživatelem, který má jasně nadefinovanou svoji roli a oprávnění. Vstup je pak pro každého povolen pouze do jemu určených částí budovy nebo kancelářských prostor. Výhodou systému je i dokonalý přehled vstupů a jejich zpětná analytika.

On-line přehled o pohybu osob nebo jeho zpětné dohledání je nezbytné právě v dnešní době, kdy se pachatelé trestné činnosti častěji zaměřují na data spíše než na techniku. A navíc, jak přesvědčivě dokládají statistiky, ve většině případů za podobnými krádežemi stojí sami zaměstnanci. I proto je zvýšená vnitřní bezpečnost a znalost provozu pracovního prostředí na místě. Ideálně v kombinaci s maximální ochranou softwaru a dalších opatření proti kyberútokům na úrovni IT. Právě toto spojení řeší SSI Group stále častěji.