Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Blíži sa konferencia FACILITY MANAGEMENT 2020

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia (SSTP) organizuje 18. ročník konferencie FACILITY MANAGEMENT 2020 na tému: COVID-19 a BEZPEČNÉ PROSTREDIE BUDOV

Cieľom konferencie je umožniť stretnutie odborníkov, vytvoriť priestor pre získanie nových informácií a na výmenu skúseností v tejto oblasti. Tohtoročná konferencia je rozdelená do 5. tématických celkov:
  • I. FACILITY MANAGEMENT
  • II. SPRÁVA BUDOV
  • III. PREVÁDZKA BUDOV
  • IV. INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE
  • V. ENERGETICKÝ MANAŽMENT

Pozývame všetkých odborníkov zo štátnej správy, technikov zodpovedajúcich za prevádzku, údržbu a servis v budovách, ale hlavne správcov budov, zástupcov spoločenstiev vlastníkov bytov, SZBD a BHSR, taktiež prevádzkovateľov a osoby, tak fyzické ako i právnické, zodpovedajúce za výkon správy budov. Veríme, že pripravený program Vás oslovil a tešíme sa na stretnutie s Vami.

Detailný program
Ďalšie informácie vrátane prihlášky

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia
logo Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ( SSTP ) je dobrovoľné združenie, ktoré združuje vedeckých a technických pracovníkov z oblasti techniky tvorby a ochrany prostredia. SSTP je členom Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností ( ZSVTS ) ...

 
 
Reklama