Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Summit Koncepce BIM: Digitalizace je téma pro celou Evropu

Summit Koncepce BIM, který se konal v listopadu v Praze, ukázal postup přípravy státní správy i stavebníků na digitalizaci tohoto oboru. Účastníci summitu měli možnost srovnat české zkušenosti s postupem přípravy na příchod Stavebnictví 4.0 a digitalizaci se zahraničím.

Summit Koncepce BIM se konal 21. listopadu 2019 na výstavišti PVA Expo v pražských Letňanech a byl pořádán Českou agenturou pro standardizaci společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, za účasti zejména Ministerstva pro místní rozvoj ČR a zástupců veřejné správy z dalších evropských zemí.
Spolupořadatelem byl i zmocněnec vlády ČR pro digitalizaci Vladimír Dzurilla, který zaštiťuje celonárodní koncepci Digitální Česko. Jednoznačně se ukázalo, že v digitalizaci stavebnictví Česko nejenže nezaostává, ale v některých oblastech má dokonce náskok.


Česká agentura pro standardizaci
logo Česká agentura pro standardizaci

Česká agentura pro standardizaci byla zřízena jako státní příspěvková organizace Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) podle zákona č. 265/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.

 
 
Reklama