Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Česká agentura pro standardizaci

www.agentura-cas.czwww.koncepcebim.cz
logo Česká agentura pro standardizaci
Česká agentura pro standardizaci byla zřízena jako státní příspěvková organizace Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) podle zákona č. 265/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.
O nás

Od 1.1.2018 přebírá Česká agentura pro standardizaci (ČAS) od ÚNMZ všechny činnosti související s tvorbou, vydáváním a distribucí technických norem. Prodej tištěných norem zajišťuje Zákaznické centrum ČAS a smluvní prodejci.

Odbor koncepce BIM
Odbor koncepce BIM ČAS byl zcela nově založen. Cílem je vzdělávání a sdílení informací všech odborností, podílejících se na realizaci stavebních projektů v souvislosti s metodou BIM, a to v celém jejich životním cyklu.

Obory činnosti Česká agentura pro standardizaci

Aktualizovat údaje   Vložit krátkou zprávu