Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Efektivní řízení projektů je naše doména

Řadu let pomáháme stavebním firmám ve všech fázích životního cyklu zakázky. Poskytujeme produkty a služby od přípravy, přes realizaci a dokončení až po správu. Naučíme Vás řídit projekt efektivněji.

Efektivní řízení projektů je naše doména

Změnu v řízení projektů za Vás nikdo neudělá, ale s námi budete vědět jaké kroky a kdy podniknout. Pro jednotlivé fáze řízení projektu máme moderní nástroje. euroCALC je spolehlivý systém pro rozpočtáře, přípraváře, projektové manažery i management společnosti. Poskytuje komplexní řešení pro přípravu tendrů, evidenci smluv, zaznamenávání změn při realizaci, hlídání rentability zakázky a průběžný controlling napojený na účetnictví. Pro sdílení a distribuci dokumentů vztahujících se k projektu je určený Viewpoint For Projects. Výrazně snižuje rizika selhání projektu, a to zejména proto, že spravujete a sdílíte dokumenty na jednom snadno přístupném místě. Viewpoint For Projects usnadní a zpřehlední práci nejen mezi interními, ale i externími spolupracovníky projektového týmu jako jsou architekti, projektanti, subdodavatelé nebo konzultanti. Pokud se hodláte zbavit zbytečného papírování a věnovat se naplno projektu, máme pro Vás systém Field View. Poskytuje přehlednou správu nedodělků, změn, chyb a dalších úkolů. Uvědomujeme si, že digitalizace procesů ve stavebnictví je nevyhnutelný trend, který je stále aktuálnější a příprava na BIM i postupné začlenění do procesu digitalizace je nezbytnou podmínkou pro budoucí úspěch a konkurenceschopnost. Můžeme potvrdit, že jsme nejen na BIM připraveni, ale snažíme se našimi aktivitami přispět k větší propagaci a popularizaci tohoto moderního způsobu řízení projektů.

Chcete vědět víc o tom, jak efektivně řídit projekty? Obraťte se na nás!

Callida, s.r.o.
logo Callida, s.r.o.

Zjednodušujeme přípravu a realizaci projektů především ve stavebnictví. Naše služby a produkty jsou určené firmám všech velikostí, které mají zájem zlepšit práci s daty a informacemi. Vyvíjíme a poskytujeme systémy, které pomáhají v jakékoli fázi životního ...

 
 
Reklama