Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Dokončete pokaždé projekt včas a v rámci rozpočtu

Ruku na srdce, kolikrát se vám podařilo dokončit projekt, a je jedno jestli se jedná o výstavbu rodinného domu, gigantického obchodního centra nebo kilometru dálnice, v původně plánovaném termínu a navíc bez navýšení nákladů? Není žádným tajemstvím, že v podstatě všechny stavební firmy nejvíc bojují právě s časem a financemi. Jsou to ta nejzranitelnější místa každého projektu. Ale co kdyby existoval způsob, jak se těmto komplikacím vyhnout nebo je aspoň minimalizovat? Následující text vám napoví, jak na to.

Svět se mění a stavebnictví s ním

Pokud bychom se pokusili srovnávat technické, materiálové a technologické možnosti dnes, s těmi, které se ve stavebnictví používaly před 25 lety, tak zaručeně dojdeme k závěru, že srovnáváme nesrovnatelné. Rozvoj moderních technologií zkrátka nikdo nezastaví. Co ovšem zůstává stejné dnes stejně jako před čtvrtstoletím, je způsob hodnocení, zda-li byl projekt realizován úspěšně či nikoliv. Stačí si položit tři jednoduché otázky. Byla stavební zakázka dodána včas? Nebyl překročený rozpočet? A je dílo zhotoveno v požadované kvalitě? Teprve pokud třikrát odpovíme ano, můžeme říct, že jsme byli úspěšní. K docílení tohoto ideálního stavu je dnes nezbytností využívat moderních systémů pro efektivní řízení projektů. Potřeby stavebních firem a jejich fungování se časem změnilo. Společnost Callida si tento fakt velice dobře uvědomuje, a proto vychází vstříc všem stavebním firmám, které chtějí být jak dnes, tak hlavně v budoucnu, konkurenceschopné a úspěšné. Callida je zapsaná mezi stavaři především jako dodavatel kvalitního rozpočtářského softwaru, ale jenom to samo o sobě nestačí. Proto v současnosti poskytuje produkty a služby pro všechny fáze životního cyklu stavebních zakázek – od její přípravy, přes realizaci a úspěšné dokončení až po následnou správu. Stala se leaderem na českém trhu v oblasti řízení projektů. Úspěšný přerod ve společnost, která přináší komplexní řešení nejen pro stavební firmy, ale i pro investory a developery, se neuskutečnil ze dne na den. Stojí za ním mnohaleté úsilí a snaha nabídnout svým zákazníkům přesně to, co nejvíc potřebují – možnost dokončit projekt včas, v rámci rozpočtu a v té nejvyšší možné kvalitě.

Callida vám pomůže v každé fázi životního cyklu stavební zakázky
Callida vám pomůže v každé fázi životního cyklu stavební zakázky

Co tedy ve skutečnosti Callida nabízí?

Především je to nový přístup a nabídka moderního způsobu řízení projektů. To vyžaduje mít zkušenosti, dokonalou znalost českého stavebnictví a perfektní přehled o využívání moderních světových trendů. Proto Callida již řadu let spolupracuje s americkou společností Viewpoint Cosntruction Software. Výsledkem tohoto partnerství je, že i na českém trhu mohou stavební firmy využívat kompletní portfolio softwarových nástrojů a služeb, které jim usnadní práci a pomohou dosáhnout vyšší efektivity. Kromě systému pro přípravu, řízení a sledování stavebních zakázek euroCALC, který firma Callida vyvíjí a zdokonaluje již přes deset let, jsou to i nástroje Viewpoint For Projects a Viewpoint Field View. Prvně jmenovaný produkt je určený pro správu a kontrolu dokumentace, projektový management a BIM. Výrazně usnadní a zpřehlední práci nejen mezi kolegy uvnitř firmy, ale zajistí spolehlivou komunikaci i s externími spolupracovníky. Systém Viewpoint Field View zas pomáhá ulehčit každodenní agendu a zbavit se nadměrného papírování, které je spojené s každou stavební zakázkou. Poskytuje přehlednou správu nedodělků, změn, vad a dalších úkolů na stavbě včetně pořizování fotodokumentace. Všichni, kteří se projektu účastní, mají k dispozici vždy aktuální data potřebná ke své práci. Tím se výrazně eliminují rizika, která projekt nejen brzdí, ale i prodražují.

Callida pamatuje na BIM

Ovšem Callida nabízí ještě víc. Dříve nebo později nastane doba, kdy metoda BIM bude provázet (a leckdy provází už dnes!) celý projekt – od jeho začátku až po dokončení. Jistě víte, že na podzim loňského roku byla vládou přijata Koncepce zavádění metody BIM v České republice. Samo Ministerstvo průmyslu a obchodu upozorňuje, že klíčovým termínem je rok 2022, odkdy je plánováno uložení povinnosti použití BIM pro nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce financované z veřejných rozpočtů. Ačkoliv se u nás o BIM čím dál více hovoří a píše, tak stále chybí dostatek relevantních informací o tom, jak vlastně s metodou BIM pracovat. Digitalizace ve stavebnictví je už rozjetý a nezvratný proces, a proto by se příprava na BIM neměla rozhodně podceňovat. Nejenže Callida nabízí produkty, které jsou na BIM připravené již dnes a prověřené v praxi na projektech po celém světě, ale zároveň poskytuje poradenství v oblasti využívání BIM a podporu při realizaci. Pokud chcete vědět, jaké konkrétní výhody vám přinese spolupráce s firmou Callida a jak začít realizovat opravdu úspěšné projekty, neváhejte se obrátit na odborníky. Jistě najdete společnou řeč a zároveň s ní i to nejlepší řešení.

Callida poskytuje nástroje pro každou fázi životního cyklu projektu:

euroCALC - moderní informační systém pro přípravu, řízení a průběžné sledování stavebních zakázek.

Viewpoint For Projects - sdílené prostředí navržené pro řízení i koordinaci stavebních projektů a usnadňující spolupráci projektového týmu.

Viewpoint Field View - aplikace pro řízení a realizaci projektů. Poskytuje přehlednou správu nedodělků, změn, vad, pořizování fotodokumnetace a dalších úkolů na stavbě včetně přejímky bytů.

BIM poradenství - Callida poskytuje unikátní řešení pro zadavatele i dodavatele, kteří chtějí začít BIM využívat u svých projektů.

Callida, s.r.o.
logo Callida, s.r.o.

Zjednodušujeme přípravu a realizaci projektů především ve stavebnictví. Naše služby a produkty jsou určené firmám všech velikostí, které mají zájem zlepšit práci s daty a informacemi. Vyvíjíme a poskytujeme systémy, které pomáhají v jakékoli fázi životního ...