Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nelze se spoléhat na znalosti cizích jazyků zaměstnanců

Při uvádění nových strojů a pomůcek do provozu je povinností každého zaměstnavatele poskytnout zaměstnancům školení o bezpečnosti práce a předat jim manuál k obsluze stroje v jazyce, kterému rozumí.

Velká část firem často tuto záležitost podceňuje a riskuje tím hodnotu svých investic i zdraví zaměstnanců.

Nebezpečným trendem je ignorování předpisů a spoléhání na znalosti cizích jazyků zaměstnanců. Zvyšuje se tak pravděpodobnost rizikového jednání ze strany pracovníků, které může skončit poruchou stroje, nebo v horším případě zraněním zaměstnance.
Pokud by došlo k pracovnímu úrazu, pravděpodobně by nezůstalo jen u uhrazení léčby zaměstnance. Ten se totiž může obrátit na příslušné úřady a společnost i žalovat kvůli ohrožení jeho zdraví a pochybení při uvedení stroje do provozu. Návratnost investice do nových technologií je v takovou chvíli velmi ohrožena.
„Měli jsme klienta, jemuž se při obsluze stroje zranil zaměstnanec kvůli chybějícímu manuálu v rodném jazyce. Náklady na odškodnění pak několikrát přesáhly částku, kterou by firma vynaložila za překlad,“ říká spolumajitel a zakladatel jedné z největších překladatelských agentur na českém trhu Zbyněk Zelenka.

Překlad je nutná součást investice
Podobným situacím lze snadno předcházet zadáním překladu manuálu či jiného materiálu do jazyka koncového uživatele. Často se navíc lze s dodavatelem nové technologie či stroje domluvit na poskytnutí manuálu předem. Jednorázovou investicí za překlad tak zajistíte bezpečnost svých zaměstnanců na pracovišti, ochráníte svou investici z hlediska návratnosti a splníte legislativou požadované kroky.

„Podle nařízení vlády č. 176/2008 Sb., musí být návod k použití ke každému strojnímu zařízení přiložen v úředním jazyku nebo jazycích členských států Evropské unie, ve kterých je strojní zařízení uváděno na trh nebo do provozu,“ osvětluje legislativu Ing. Tomáš Mlčák, Ph.D., odborný asistent z katedry elektrotechniky Fakulty elektrotechniky a informatiky na VŠB-TU Ostrava.

Profesionální agentura ušetří čas i peníze

Pokud se rozhodnete přistoupit k překladu, není dobré spoléhat na vlastní zaměstnance nebo doporučeného překladatele na volné noze. Nejspolehlivějším způsobem je zadání překladu agentuře s certifikátem, která má dostatek profesionálních překladatelů, nejmodernější překladatelský software a využívá mnoho dalších výhod své specializace a dlouholetých zkušeností.

„Dnes už je nezbytnou a samozřejmou součástí práce překladatele třeba využívání takzvané překladové paměti. Když jeden překladatel z týmu přeloží větu, automaticky ji uloží do sdílené databáze, takže další překladatelé neztrácejí u podobných vět čas a vzájemně se kontrolují,“ říká Zelenka a doplňuje, že ale člověka v překladatelském procesu nahradit nelze.
„Poslední kontrolu pak ještě provádí korektor ve spolupráci s počítačovými programy na kontrolu kvality překladu. Bez lidského faktoru by se mohly do překladu dostat chyby, které mohou mít velmi nepříjemné následky,“ uzavírá téma Zelenka.

O společnosti Zelenka

Překladatelská agentura ZELENKA je rodinná firma ze Zlína. Zaměřuje se na odborné překlady, lokalizace a tlumočení. Společnost založil v roce 1990 Zbyněk Zelenka, otec Romana Zelenky. Oba jsou jednateli společnosti. V současné době zaměstnávají přes 6000 externích překladatelů z 220 oborů. V roce 2015 dosáhla společnost obratu ve výši 76 mil. korun a v roce 2016 očekává další růst. Firma působí v deseti zemích po celém světě včetně USA, Číny nebo Japonska.

 
 
Reklama