Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Dni facility managementu SAFM – jún 2013

Slovenská asociace facility managementu SAFM uspořádala ve dnech 11.–13. června 2013, v Bratislavě v prostorách Slovenskej sporiteĺne, druhý ročník mezinárodní konference DNI FACILITY MANAGEMENTU SAFM – jún 2013. Motto pro letošní ročník bylo „Facility management – cesta k zefektivnění procesů v organizaci“.

Viera Somorová (SAFM), otvorenie konferencie
Viera Somorová (SAFM), otvorenie konferencie

Hovoříme-li o mezinárodní konferenci, tak bychom měli uvést, jací přednášející zahraniční hosté se akce zúčastnili. Asi největší osobností byl Thomas L. Mithell, jr. (USA), Pass Chairman IFMA, dále pak Vice Chairman a delegát EuroFM, president IFMA CZ pan Ondřej Štrup a paní Natalija Lepková, VGTU, Statybos fakultetas, Vilnius, Litva. Dalšími přednášející pak byli experti FM z České a Slovenské republiky, např. Lukáš Hrubý z McDonald, Zuzana Štěpanovská z A.T.Kearny, Tomáš Polák z OKIN Group a.s. nebo Dušan Petráš ze Stavební fakulty STU, František Bálint z Camfill s.r.o. a Branislav Tresa ze SOMAT Group ve společné prezentaci s Martinem Chinorackým z Libellius s.r.o.

Thomas Mithell, jr. (USA), Pass Chairman IFMA
Thomas Mithell, jr. (USA), Pass Chairman IFMA

Thomas Mithell, jr. (USA), Pass Chairman IFMA apeloval na nutnost spolupráce, která je v oboru FM velmi důležitá a bez které se úspěšné tendry nedají realizovat. Upozornil také, že náklady spojené s FM službami jsou druhou největší nákladovou položkou společnosti hned po mzdových nákladech. Představil také historii oboru FM v USA. Zajímavou informací jistě bylo, že se v USA (i přes jejich zaměření na služby), teprve před pěti lety podařilo oficiálně zapsat pozici Facility managera mezi uznávané profese, což je téměř 30 let od založení profesní mezinárodní asociace IFMA (rok založení 1980 s aktuálním počtem 23 170 členů z 85 zemí). Thomas Mithell neopomenul kladně ohodnotit snahu SAFM o osvětu oboru a důležitost organizování podobných setkání, aby bylo možné předávat si stále aktuálnější informace a zkušenosti z oboru.

Thomas Mithell upozornil na možnost stažení zdarma publikaci „Emerging Trends in Real Estate 2012, Europe“ a „Emerging Trends in Real Estate 2013, The Second Act Optimism Returns, Europe“.

UkazatelHodnoty
HDP ČR 2011 (mld. CZK)3 841,4
Odhad vývoje HDP 2012−0,9 %
Velikost trhu FM v ČR (mld. CZK)114,45
Aktuální velikost trhu v ČR – outsourcing (mld. Kč)56,5
Míra outsourcingu FM v ČR (developed countries)43 %
Podíl FM na HDP ČR3,9 %
Zdroj dat: Analýza FM trhu – FM Institute IV.Q. 2012

Benchmarking bylo téma, které se objevilo ve dvou přednáškách, které nebyly vzájemně propojeny. Jako první představil část výsledku benchmarkingu Ondřej Štrup a Štěpánka Michálková ze společnosti FM Institute. Jejich průzkum byl uskutečněn v loňském roce. Jejichž výsledkem je na základě studie a metodiky EuroFM Market Data Report odhadován současný český FM trh na 56,5 mld. Kč (zahrnuje pouze vybrané služby nikoliv služby dle ČSN EN 15221). Následně je pak potenciál FM trhu odhadován na 114,5 mld. Kč, zejména v rostoucím poptávce po standardních službách ve veřejném sektoru.

Bylo také zjištěno, že na trhu převažuje trend „single services“ (jeden dodavatel = jedna FM služba) s podílem 38 % pro rok 2012 a s odhadem 26 % pro rok 2013. Bylo také definováno, že hlavními trendy z pozice klienta jsou tlak na snižování ceny nabízené služby ve výši 23 %, tlak na zvyšování kvality služby ve výši 18 %, tlak na poskytování dodatečné hodnoty (komplexnost, transparentnost, reklamace …) ve výši 14 % aj. V zahraničí se Facility management řadí na pozici 5. největšího segmentu evropské ekonomiky. Jeho celkový objem (interní + externí) činí v průměru 4,92 % HDP a Top 10 poskytovatelů zaujímá 20% podíl na celkovém FM trhu EU s ročním podílem růstu o 1,4 %.


Druhou přednáškou na téma Benchmarking byla studie společností A.T.Kearny a Alstanet, která byla realizována rovněž v roce 2012. Výsledky této studie jsme na našem portálu již uveřejnili, viz http://www.tzb-info.cz/facility-management/9908-facility-management-benchmark-fm2012.

Paní Viera Somorová, prezidentka SAFM, upozornila na absenci manuálu na údržbu budov. Manuál budov by měl být nedílnou součástí záručního listu budovy, za který by měl být zodpovědný investor. Manuál údržby budov by představoval pro Facility manažera důležitou systémovou příručku, která mu ulehčuje a zpřehledňuje údržbu konstrukčních částí budov a výkon správy technických zařízení.

Plénum se shodlo na tom, že by Facility manažeři měli být přítomni již u přípravy stavby a dohlížet spolu s investorem nad plněním stanoveného plánu. Výhodou přítomnosti Facility manažera u přípravy stavby je samozřejmě možnost ovlivnit náklady na efektivní správu nemovitosti a jejího technického zařízení. Tato shoda však není žádnou novinkou, ale zatím se to nedaří aplikovat do praxe.

Štítek energetické klasifikace pro výběr energeticky efektivního filtru

Pan František Bálint ze společnosti Camfill svou prezentaci zaměřil na dobrou kvalitu vnitřního vzduchu v objektech, kterou lze docílit správným výběrem energeticky efektivního filtru. Představil studii z call centra, která ukázala 10% nárůst v produktivitě operátorů při výměně starých filtrů za nové a zvýšením přívodu vzduchu [1]. Studie v USA také ukázala, že u studentů se výsledky testů z matematiky a čtení zlepšili o 13 % s lepším provětráváním. Norská studie pak ukázala, že reakční časy byli o 5,4 % rychlejší při parametrech ventilace 12 l/s na osobu v porovnání s přecházejícími 4 l/s na osobu [2, 3].

Pan Bálint poukázal na existenci štítku energetické klasifikace pro výběr energeticky efektivního filtru. Tento štítek vypadá podobně jako energetický štítek spotřebičů či nově i budovy. Pravdivost tvrzení dodavatele týkající se dat uvedených na štítku je možné zdarma ověřit na http://www.eurovent-certification.com/.

Harmonogram konference DNI FACILITY MANAGEMENTU 2013

  • 11. 6. 2013: Výlet na hrad Červený Kameň spojený s přednáškou
  • 12. 6. 2013: Konference DNI FACILITY MANAGEMENTU, motto: Facility management – cesta k zefektivnění procesů v organizaci
  • 13. 6. 2013: Exkurze do budovy Slovenské národní banky – příklad FM v praxi s odborným výkladem.

Karol Hederling (ISS Facility), Jarmila Hudáková (Slovenské elektrárne), Zuzana Štepanovská (A.T. Kearney, ČR), Aleš Choutka (Alstanet, ČR), František Bálint (Camfill, a.s.), Peter Brestovanský (COFELY, a.s.)

Zdroje

  • [1] Wargocki, Improving Indoor air Quality improves the performance of office work and schoolwork, INIVE International Network for Information on Ventilation and Energy Performance www.inive.org
  • [2] Shaughnessy, R. J., et al., A preliminary study on the association between ventilation rates in classrooms and student performance. Indoor Air, 2006. 16(5): p. 465–468.
  • [3] Myhrvold, A. and E. Olesen, Pupil’s health and performance due to renovation of schools, in Healthy Buildings/IAQ 1997. 1997. p. 81–86.

 
 
Reklama