Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Dvě miliardy korun na sociální byty od MMR

Nově lepší podmínky pro žadatele

Integrovaný regionální operační program (IROP) oznámil čtyři výzvy na financování sociálního bydlení ve výši 1,9 miliardy korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Ministerstvo pro místní rozvoj do těchto výzev zapracovalo nové podmínky, které mají za cíl zvýšit atraktivitu čerpání podpory pro širší spektrum zájemců. Pro obce, neziskové organizace a církve představuje tato iniciativa potenciálně poslední šanci získat dotaci, jež by mohla pokrýt 70–85 % nákladů na výstavbu, rekonstrukci nebo pořízení bytů.

Programy podpory sociálního bydlení připravené ještě před rokem 2021 byly pro žadatele natolik neatraktivní, že o ně v podstatě nebyl zájem. Pro obce nebo neziskové organizace představovaly hlavně neúnosnou finanční zátěž. Vyslyšeli jsme je a zapojili do přípravy i zahraniční experty,” vysvětlil místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Nové parametry podpory pro sociální bydlení reflektují skutečné náklady na materiál a stavební práce, které za poslední období výrazně narostly. Finanční podpora projektů byla aktualizována tak, že přímé náklady mohou být nově navýšeny až o více než pětinu, až na částku 68 000 korun na metr čtvereční. Tyto změny se týkají výzev, které se zaměřují na podporu výstavby, rekonstrukcí a pořízení bytů, bytových domů, a také nebytových prostor, včetně jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení. Dále jsou tyto iniciativy navrženy tak, aby usnadnily pořízení nezbytného základního vybavení. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) zjednodušilo správu nájemních smluv v podpořených projektech a umožnilo jejich uzavírání až na dobu pěti let.


V bytových jednotkách podporovaných programem budou mít příležitost k bydlení lidé, kteří nevlastní nemovitost a splňují určitá kritéria týkající se bytové nouze. Mezi tato kritéria patří například život v přeplněné domácnosti nebo hrozba ztráty bydlení. Zároveň je klíčové, aby jejich příjmy nepřesáhly limit stanovený pro jednotlivce, který odpovídá přibližně průměrnému důchodu. Cílem této iniciativy je zajistit, aby obyvatelé podporovaných sociálních bytů nemuseli opustit své domovy kvůli případnému nepatrnému zvýšení svých příjmů. Celkový počet osob v cílové skupině pro sociální bydlení podporované tímto programem je odhadován na přibližně 130 000.

Trend v oblasti veřejné podpory nejen bydlení je jasný. Míra dotace se bude postupně snižovat a nahradí ji zvýhodněné úvěry. Sociální byty v IROPu jsou na dlouhou dobu možná poslední příležitostí, jak mohou žadatelé pokrýt své investiční náklady ze 70–80 %. Budu opravdu rád, když ji hlavně obce a neziskové organizace využijí naplno,” prohlásil Bartoš.

Do této výzvy se mohou zapojit obce, kraje, organizace, které jsou zřizovány nebo zakládány kraji nebo obcemi, příspěvkové organizace, složky státní správy, církve, církevní organizace a nevládní neziskové subjekty, a to při splnění konkrétních kritérií.

 
 
Reklama