Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Díky kvalitnějšímu zázemí hasiči ve Zbýšově u Brna zrychlili své výjezdy

Před 6 lety otevírali ve Zbýšově novou moderní hasičskou zbrojnici. Z větší části byla zaplacena z dotací EU. Zkvalitní zázemí dobrovolných hasičů a zrychlí jejich výjezdy k zásahům, kdy jde doslova o vteřiny.

Nová moderní hasičská zbrojnice s dotační podporou

Můj předchůdce a tehdejší vedení města byli rozhodnuti postavit novou zbrojnici za každou cenu. Nakonec se jim díky velkému úsilí podařilo na výstavbu získat evropskou dotaci ve výši patnácti milionů korun,“ zmínil Jakub Dobšík, starosta Zbýšova.
Nová hasičská zbrojnice Zbýšov u Brna, foto redakce

Původní stav

Dříve naši dobrovolní hasiči sídlili v budově městského úřadu. Měli jen dvě garáže pro velikost požárního vozidla Avia. Nic většího se do nich nevešlo. Když pak v roce 1976 pořídili vůz Škoda 706, museli zbourat toalety a sprchy, aby se tam vešel. V rámci jedné místnosti jsme tak měli šatnu, strojní dílnu, sklad i zasedačku. O sprchách jsme si mohli nechat zdát. Pro všechny byla jedna toaleta. Podmínky byly krajně nevyhovující,“ popisuje dřívější složitou situaci starosta.

Nová budova

Možnosti nové budovy hasičské zbrojnice ve Zbýšově zvýšily akceschopnost hasičů a zlepšily vybavení. V přízemí moderní budovy se nachází zázemí pro hasiče – velká garáž pro zásahová vozidla, šatna, sprchy a toalety. V patře je zasedací místnost, kuchyňka a také místnost s technikou pro řízení zásahů. Členové sboru zde mají k dispozici i malou posilovnu. „Díky novému zázemí se podařilo časy výjezdů k zásahům významně zkrátit,“ upozornil starosta města.
Přínosem je i možnost pružněji reagovat na důsledky extrémního sucha, které je stále častější.
Nová plynová kotelna, foto Thermona
Důležitou součástí nové hasičské zbrojnice je i nová kotelna s přípravou teplé vody. O kotelně v hasičské zbrojnici hovoří starosta Zbýšova Ing. Jakub Dobšík i Marek Nováček, jednatel společnosti Thermona.
Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Zázemí i technika dobrovolných hasičů byly podle starosty dlouhodobě podfinancovány nejen ve Zbýšově

Zbýšovská jednotka sboru dobrovolných hasičů je zařazena do kategorie JPO 3/2, což znamená, že časový limit pro výjezd má maximálně 10 minut. Udržuje v pohotovosti zmenšená požární družstva po osmi hasičích. V současné době má jednotka celkem 24 členů, což je minimum pro danou kategorii.
Zázemí nové hasičské zbrojnice Zbýšov u Brna, foto redakce

Z dalších evropských dotačních peněz, rovněž z Integrovaného regionálního operačního programu, se Zbýšovu podařilo pořídit i velkokapacitní požární cisternové vozidlo. „Velkoobjemová cisterna nahradila dosluhující vůz z osmdesátých let. Pomáhá i při boji se suchem, při hašení požárů polí nebo lesa. Díky kvalitnímu podvozku se hasiči dostanou i na místa v hůře dostupném terénu,“ objasnil starosta a připomněl i velké zásahy mimo obec, například loňský týdenní zásah na území Českého Švýcarska, či pomoc s odstraňováním následků po úderu tornáda na Hodonínsku.

V průměru míváme ročně 25 výjezdů, z tohoto počtu bývá pět až sedm s automatizovaným externím defibrilátorem – přístrojem pro neodkladné oživování (AED), kdy jde o drahocenný čas.“ Přiznává však i aktuální obavy: „K zamyšlení je to, že v naší republice probíhá masivní výstavba fotovoltaických elektráren. A my jsme letos už dvakrát vyjížděli na požár fotovoltaických zařízení. To dříve nebývalo.“

 
 
Reklama