Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Moravskoslezský kraj podepsal s EU dotační smlouvu na 10 milionů eur

Tyto peníze kraj využije na zvýšení odolnosti vůči klimatickým změnám. V rámci desetiletého projektu bude kraj přispívat na adaptační plány i konkrétní opatření, jako je využívání dešťové vody, zelené střechy nebo úprava veřejných prostranství ve městech.

Projekt LIFE COALA

Celkové náklady projektu LIFE COALA jsou vyčísleny na 410 milionů korun, z Evropy na ně kraj získal 60procentní pokrytí, tedy skoro čtvrt miliardy korun. Finance z LIFE COALA jsou tedy primárně určeny na financování adaptačních plánů, odborných studií a projektových příprav. Pokryjí také náklady na kvalifikované odborníky a kapacity, částečně i na samotné investiční akce.

„Finanční spoluúčast kraje a všech partnerů, kteří už jsou nebo budou do projektu zapojení, je nutná, ale rozhodně se vyplatí. Naše peníze se mohou díky novým projektům, které v rámci LIFE COALA ještě vzniknou, až zdvojnásobit. Pro rozvoj našeho regionu a zvyšování jeho odolnosti vůči klimatickým změnám je to velmi důležité.
Klimatická změna se stala jedním z hlavních světových témat. Všichni víme, že se musí něco začít dít, a to i na regionálních úrovních. Podniky a obce i ostatní subjekty buď neví, jak na to, nebo jim chybí odborné kapacity, podklady a informace o možnostech podpory takových projektů, a tak nejsou dostatečně aktivní. V Moravskoslezském kraji toto pomůže překonat právě LIFE COALA. Vzniknou tři poradenská centra, jejichž pracovníci budou aktivně oslovovat vedení měst a obcí i soukromých subjektů v našem kraji. Společně najdou možnosti, jak v projektech na změny klimatu reagovat,“
sdělil hejtman kraje Ivo Vondrák a připomněl, že kraj si jako první v republice před dvěma lety nechal zpracovat Adaptační strategii Moravskoslezského kraje na dopady změny klimatu.

Přečtěte si také Výstava Infotherma se v roce 2022 nekoná, doprovodný program proběhne online Přečíst článek

V regionu výrazně přibude projektů, které budou využívat strategii a její navrhovaná adaptační opatření

„Mám-li uvést jednoduchý příklad: nějaká obec má například v plánu rekultivovat veřejný prostor. Buď rekonstrukce dopadne vydlážděným pláckem s lavičkou, nějakým záhonkem a dvěma odpadkovými koši, nebo vznikne funkční prostranství, které třeba i v době veder nabídne příjemné stinné prostředí, kde si lze odpočinout. Když se při přípravě tohoto projektu obec zapojí do LIFE COALA, získá odbornou i finanční podporu. LIFE COALA totiž počítá s financováním vstupních studií, projektové přípravy a někdy i samotných investic,“ vysvětlila radní Moravskoslezského kraje pro životní prostředí Zdenka Němečková Crkvenjaš.

„Moravskoslezský kraj se zaměří na stovky budov ve svém majetku. Připravíme pro ně plán zlepšování jejich odolnosti vůči změnám klimatu i snižování emisí skleníkových plynů. Na vybraných budovách také zrealizujeme pilotní opatření. Na změny klimatu je ale nutné reagovat nejen ve stavitelství, ale třeba i v zemědělství, v dopravě, cestovním ruchu nebo průmyslu. Všechny tyto oblasti jsou v LIFE COALA zahrnuty. V souladu s krajskou adaptační strategií by se například měla proměnit také pohornická krajina Karvinska v rámci projektu POHO2030,“ sdělil hejtman kraje Ivo Vondrák s tím, že Adaptační strategie Moravskoslezského kraje na dopady změny klimatu navrhuje opatření nejen ve městech, ale na celém území regionu. K dispozici ji zdarma mají města a obce v kraji i soukromé subjekty.

Přečtěte si také Dešťová voda Více k tématu

Moravskoslezský kraj začal s přípravami projektu LIFE COALA v roce 2019, po složitém dotačním procesu byla na konci minulého roku podepsána smlouva s Evropskou komisí, podpis schválilo Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na svém jednání 16. prosince 2021. Kraj se letos chystá na zpracování prvních studí zaměřených na zeleň v krajině a ve městech a třeba také na spuštění informačního systému o klimatických změnách, který bude přístupný jak samosprávám, tak dalším zájemcům. Aktivity spouští také další partneři projektu, například statutární město Karviná začne letos chystat rekonstrukci veřejných prostranství a zadání studie pro využití Karvinského moře.

 
 
Reklama