Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Nový program podpoří kapacity ZŠ částkou 6,8 miliardy korun

Cílem podprogramu 133D 341 je realizace jmenovitě určených projektů na výstavbu plně organizovaných základních škol s minimální kapacitou 18 kmenových učeben pro 540 žáků.

Základní škola Amos pro Psáry a Dolní Jirčany, SOA Architekti, Česká cena za architekturu 2020
Základní škola Amos pro Psáry a Dolní Jirčany, SOA Architekti, Česká cena za architekturu 2020

Vláda České republiky schválila svým usnesením č. 642 ze dne 19. července 2021 nový investiční dotační program s názvem „133 340 Podpora rozvoje infrastruktury základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí“, jehož prostřednictvím bude stát podporovat vybudování nových kapacit a navýšení stávajících kapacit v oblasti základního vzdělávání.

Program je členěn na dva podprogramy. Podprogram 133D 341 Podpora vybraných projektů rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí a podprogram 133D 342 Podpora rozvoje výukových kapacit základního vzdělávání zřizovaného obcemi a dobrovolnými svazky obcí.

Přečtěte si také Dotace na stavby, stavební úpravy a pořízení vybavení pro zařízení péče o děti do 3 let Přečíst článek

Programem je stanovena minimální částka dotace na jednu akci v hodnotě 50 000 000 Kč. Minimální výše podílu účastníka programu na financování akce činí 30 % z celkových uznatelných výdajů v případě, kdy žadatelem je obec jako samostatný žadatel, nebo 15 % z celkových uznatelných výdajů v případě, že žadatelem je svazek obcí, ev. školská právnická osoba zřizovaná svazkem obcí v souladu s § 124 školského zákona.

Podpora rozvoje infrastruktury základního vzdělávání, nový investiční dotační program

 
 
Reklama