Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Dotace pro města na čištění ulic a snížení prašnosti

Z prostředků SFŽP uvolňuje MŽP ČR na nadlimitní (tedy na častější, než stanovuje zákon) čištění komunikací ve městech se zhoršenou kvalitou ovzduší 50 milionů Kč.

Ostrava, foto redakce
Ostrava, foto redakce

Peníze pomohou zvýšit frekvenci a rozsah čištění ulic

Vysoké koncentrace polétavého prachu v ovzduší představují vážné nebezpečí pro člověka i životní prostředí. Způsobují řadu zdravotních komplikací, pronikají do dýchacích cest, vedou k infekcím, rozvoji astmatu a alergií, ale i k rakovinovým onemocněním. Nepříznivě působí zejména na děti či seniory. Negativně působí také na globální klima, způsobují smog, okyselování a eutrofizaci půdy a vodních zdrojů, přispívají k úbytku stratosférického ozónu. Jejich zdrojem je doprava nebo spalování fosilních paliv. V letních měsících se jejich koncentrace zvyšuje zejména vlivem sekundární prašnosti tedy zvýšeným vířením prachu.

Tisíce tun škodlivých prachových částic odstraní ročně města a kraje při sezónním čištění komunikací. Z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR uvolňuje MŽP ČR na nadlimitní (tedy na častější, než stanovuje zákon) čištění komunikací ve městech se zhoršenou kvalitou ovzduší 50 milionů korun. Nejvíce peněz poputuje do Moravskoslezského kraje.
Peníze pomohou zvýšit frekvenci a rozsah čištění ulic a přispějí k dalšímu zlepšení kvality ovzduší. Dotace současně zaplatí monitoring, který bude sledovat vliv zvýšené frekvence čištění komunikací na koncentraci prachových částic v ovzduší.

Příjem žádostí na SFŽP od 13. 1. 2020 do 31. 3. 2020

Dotační výzva je vyhlášena v rámci Národního programu Životní prostředí jako pilotní. Výzva je koncipována jako jednokolová nesoutěžní.
Jejím cílem je snížit množství prachových částic na pozemních komunikacích na území vybraných statutárních měst.
O podporu se může ucházet 9 statutárních měst – Ostrava, Havířov, Kladno, Most, Opava, Frýdek-Místek, Karviná, Přerov, Třinec, případně příslušné kraje, budou-li provádět čištění na území těchto měst.

„Tato města patří co do prašnosti k nejpostiženějším a byla vybrána na základě toho, že nejméně ve třech letech za období 2014–2018 došlo na minimálně 10% jejich území k překročení denního imisního limitu pro suspendované částice PM10. Věřím, že podporu ocení především v Ostravě a dalších městech v Moravskoslezském kraji," upřesňuje ministr Richard Brabec k dotační výzvě.

Pilotní dotační výzva se zaměří na eliminaci znečištění, které vzniká vířením prachových částic, které je problematické zejména v letní sezóně, konkrétně od března do listopadu. Nadstandardní čištění by měla města a kraje provádět primárně v oblastech zatížených zhoršenou kvalitou ovzduší, vysokou intenzitou dopravy a koncentrací obyvatel, a to jednou až dvakrát za měsíc, nikoli třikrát až čtyřikrát za sezónu, jak ukládá zákon. Příjemce dotace bude v návaznosti na nadlimitní čištění zajišťovat také monitoring kvality ovzduší.

Příspěvek cca 50 % na čištění a na náklady na monitoring v plné výši

  • 1 000 Kč/ vyčištěný kilometr
  • 6 000 Kč/ den na monitoring
„Celková výše podpory může dosáhnout až 10 milionů korun, v závislosti na délce vyčištěných komunikací a četnosti čištění. Za každý vyčištěný kilometr bude poskytnut příspěvek ve výši 1 000 Kč, což pokryje zhruba 50 procent celkových nákladů,“ upřesňuje podmínky dotace Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR a doplňuje: „Na monitoring bude možné čerpat podporu ve výši 6 000 Kč na den a měla by tak pokrýt veškeré náklady na jeho realizaci.“
 
 
Reklama