Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Vládní návrh podpory energetické modernizace bytových domů

Přinášíme stručné seznámení s návrhem nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na energetickou modernizaci bytových domů, který předložilo Ministerstvo pro místní rozvoj.


Bytový dům, foto © TZB-info

27. listopadu byl zařazen do evidence Návrh nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na energetickou modernizaci bytových domů, který předložilo Ministerstvo pro místní rozvoj. Cílem návrhu je upravit podmínky použití finančních prostředků ze Státního fondu rozvoje bydlení (dále jen „Fond“) formou úvěru poskytovaného na energetickou modernizaci bytových domů (dále jen „úvěr“). Účelem úvěru má být:

 • zvýšení tepelně technických parametrů obálky bytového domu nebo vnitřních vodorovných či svislých konstrukcí sousedících s venkovním prostředím,
 • pořízení a instalace prvků stínění v exteriéru,
 • pořízení a instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla,
 • výměna stávajícího hlavního zdroje tepla na fosilní paliva za nový hlavní zdroj tepla, který ke svému provozu využívá zemní plyn nebo obnovitelné zdroje energie, nebo za nové tepelné čerpadlo, včetně instalace,
 • výměna stávajícího hlavního zdroje tepla na fosilní paliva pořízením a instalací zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla využívající ke svému provozu obnovitelné zdroje energie nebo zemní plyn a pokrývající energetické potřeby bytového domu,
 • výměna stávajícího zdroje tepla pro přípravu teplé užitkové vody na fosilní paliva za nový zdroj, který ke svému provozu využívá zemní plyn nebo obnovitelné zdroje energie, včetně instalace,
 • instalace nového zdroje tepla, tepelného čerpadla nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, kterou dojde ke splnění podmínek uvedených v písmenech d) až f),
 • pořízení a instalace solárních termických kolektorů, solárních soustav nebo akumulačních nádrží,
 • pořízení centrálního vytápění v bytovém domě, který centrálním vytápěním nebyl vybaven,
 • připojení bytového domu k soustavě zásobování tepelnou energií
 • ústřední regulace otopné soustavy bytového domu nebo modernizace otopné soustavy včetně výměny rozvodů tepla nebo otopných těles,
 • pořízení nebo výměna předávací stanice podle energetického zákona, včetně její instalace,
 • výměna vnějších otvorových výplní nebo
 • výměna nebo pořízení výtahů podle nařízení vlády o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent, včetně instalace.

Úvěr má mít možnost získat:

 • vlastník bytového domu nebo nemovité věci, jejíž součástí je bytový dům,
 • společenství vlastníků jednotek bytového domu nebo nemovité věci, jejíž součástí je bytový dům, nebo
 • spoluvlastníci bytového domu nebo nemovité věci, jejíž součástí je bytový dům.

Výše úvěru má být nejméně 500 000 Kč a nejvýše 90 000 000 Kč a úvěr má být bezúročný. Jeho splácení má být možné sjednat nejvýše na 20 let ode dne nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí úvěru.

Pokud návrh projde, může jeho realizace napomoci ke snížení energetické náročnosti bytového fondu, snížení jeho „uhlíkové stopy“ a také dát práci oboru vytápění.

 
 
Reklama