Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Ing. Josef Hodboď

TZB-info, redakce

Absolvent Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze se zaměřením na silnoproudé aplikace. Od roku 1990 vedoucí odborný redaktor působící v oboru vytápění, větrání, přípravy teplé vody atp. Autor řady odborných a mnoha populárně technických článků.

Archiv článků autora:Ministr životního prostředí Petr Hladík. Zdroj: estav.tv
16.7.2024
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, redakce

Podmínky dotačních programů NZÚ a NZÚ Light se od září mění. Proč se mění, jak moc, zda končí kotlíkové dotace, proč nejsou podpořeny plynové kondenzační kotle, proč dotace na výměny kotlů na uhlí a dokonce i na kamna? Odpovědi jsou v sestřihu z tiskové konference MŽP a SFŽP ČR.

16.7.2024
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, redakce

SFŽP prodloužil příjem žádostí a navýšilo objem peněz na podporu energetických úspor u veřejných a památkových budov v rámci ENERGov 1/2023 a ENERGov 2/2023 z Modernizačního fondu na energeticky efektivní rekonstrukce veřejných a památkově chráněných budov.

Venkovní jednotka splitového tepelného čerpadla Panasonic Aquarea 16 kW. Zdroj: estav.tv
10.7.2024
Ing. Josef Hodboď, Ing. Petr Bohuslávek

Instalace tepelného čerpadla vzduch-voda je spojena s povinností ověřit zatížení hlukem z venkovní jednotky. Umístit jednotku prakticky pod okna souseda lze jen výjimečně. V případě domu v Dobříši a splitu Panasonic Aquarea 16 kW s tím nebyl problém.

9.7.2024
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, redakce

Na jedné straně omezení fosilních zdrojů energie s pomocí tepelných čerpadel a na druhé omezení vlivu chladiv na tvorbu skleníkového efektu. Druhou stranu řeší evropské nařízení o F-plynech. Servis starších zařízení s GWP do 2 500 omezen není.

2.7.2024
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, redakce

Využití plynů jako zdrojů energie pro vytápění má stále velké zastoupení a zejména u zdrojů tepla ve spojení s výrobou elektřiny poroste. Uhlíkovou stopu snižuje přechod na plynové kondenzační kotle, plynová tepelná čerpadla, náhrada uhlí plynem.

25.6.2024
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, redakce

Biometan, obnovitelný nositel energie, je plně standardizovaným řešením s velkým potenciálem na cestě k dekarbonizaci a snížení závislosti na producentech fosilních paliv. Stručný souhrn základních informací.

24.6.2024
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, redakce

Odborný Přehled základních rozdílů vlastností splitových a monoblokových tepelných čerpadel. Odlišnosti by měl zájemce vnímat a využít, neboť mohou zvýšit energetickou efektivitu, řešit složité instalační poměry atp.

3.6.2024
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, redakce

Odborný Emoce do volby zdroje tepla pro vytápění nepatří. Plynový kondenzační kotel má řadu předností, stejně tak tepelné čerpadlo, a ty jsou v článku uvedeny. Oba tyto zdroje tepla s námi budou minimálně do roku 2050.

30.5.2024
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, redakce

Provozní uhlíkové stopy elektricky poháněných tepelných čerpadel a plynových tepelných čerpadel se od sebe příliš neliší. Velmi se však liší investiční náklady na obě řešení.

Generováno Adobe Firefly AI
7.5.2024
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, redakce

Po internetu se z různých směrů šíří zpráva, že tepelná čerpadla, protože obsahují chladiva, budou zakázána. Toto opatření se však dotkne jen výrobců a dovozců a ovlivní nabídku. Provozovatelé se zákazu provozu tepelných čerpadel obávat nemusí.

1.4.2024
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, redakce

Úřad pro publikace Evropské unie vydal v září 2023 statistickou příručku „EU Energy in Figures“. Popisuje pozici EU ve světě z hlediska výroby a spotřeby energie a jejích zdrojů a mapuje i podíl emisí skleníkových plynů.

28.3.2024
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, redakce

Vrty o celkové hloubce 720 metrů jsou zdrojem tepla pro tepelné čerpadlo, které vytápí Gočárovu galerii v historickém areálu Automatických mlýnů v Pardubicích. Zásadním požadavkem mj. bylo i neovlivnění venkovního vzhledu komplexu budov.

27.3.2024
Ing. Vladimír Galád, Ing. Zdeněk Lyčka, Ing. Josef Hodboď

Odborný Povinná kontrola systémů vytápění budov nad 70 kW má vyústit v návrh a provedení technických úprav, po jejichž realizaci vzniknou úspory tepla. Optimální provoz vytápění zajistí úprava parametrů tepla od dodavatele ve spojení s automatizačním a řídicím systémem. 
 
Reklama