Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Archiv článků autora: Ing. Josef Hodboď


25.4.2022
Ing. Petr Michal, IVT Tepelná čerpadla s.r.o., Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění

Tepelná čerpadla země–voda případně voda–voda umožňují provozně velmi levné pasivní chlazení. Jeho efektivitu ovlivní návrh výměníku. Účinek chlazení podpoří stínění nežádoucího průniku slunečního záření okny žaluziemi aj.

11.4.2022
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění

Shoda teplot přírodního zdroje tepla a teplot potřebných pro vytápění s možnými provozními teplotami tepelného čerpadla je zásadní. Pokud shoda není, přináší to další náklady a snižuje se účinnost vytápění a přípravy teplé vody.

29.3.2022
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění

Jak garantovat spokojenost zákazníka se zakoupeným tepelným čerpadlem? Nad rámec certifikátů, které jsou kvůli ochraně zákazníků v EU povinné, jsou zde značky EHPA QL a KEYMARK.

25.3.2022
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění

Nedostatky vytápění nelze řešit zvýšením výkonu oběhového čerpadla. BIM vyžaduje důkladnou analýzu nejen cíle, ale i procesu zpracování projektu. Reálné mikroklima v bytě zásadně ovlivňuje zdraví lidí i stavební konstrukce, a proto nelze úspory tepla řešit na jeho úkor, to jsou závěry dalšího dne konference Slovenské společnosti pro techniku prostředí.

24.3.2022
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění

Pro tepelná čerpadla funkčně založená na pracovním okruhu s kompresorem je chladivo zásadní pracovní látkou, energonosičem přenášející tepelnou energii. Potřebné zvýšení teploty zajišťuje stlačení par chladiva.

23.3.2022
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění

Podle národního energetického mixu bylo v roce 2020 celých 47,5 % elektrické energie vyrobeno v České republice bez emisí oxidu uhličitého CO2 .

23.3.2022
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění

Snižování spotřeby energií potvrdí měření a rozúčtování nákladů, včetně měření na teplé vodě. Digitální dvojče umožňuje ověřovat regulační zásahy bez ovlivnění provozu. A i ve stávajících otopných soustavách lze zvyšovat podíl OZE, jak potvrdila konference Slovenské společnosti pro techniku prostředí.

23.3.2022
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění

Z prachu pocházejícího ze spalování dřeva se vytváří strašák. Přitom moderní spotřebiče ho produkují násobně menší množství než milióny starých kamen a krbů nebo kotlů. Stačí je vyměnit. A dále užitečně využívat obnovitelnou dřevní hmotu, která už jinak využít nejde.

22.3.2022
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění

Úspěch tepelných čerpadel ve Švýcarsku přispěl k jejich výrobě i v bývalém Československu. Ambiciózního úkolu se jako pionýři této techniky měly zhostit podniky Calex Zlaté Moravce, Frigera Kolín, ČKD Choceň a ČKD Kompresory.

18.3.2022
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění

Změny ve zdrojích tepla ovlivňuje útlum hnědého uhlí, který zasáhne velké množství bytových domů napojených na CZT. S náklady pomáhají například garantované energetické služby, využití kogenerace včetně kondenzace spalin, udržování optimálních provozních podmínek.To bylo řečeno na konferenci uspořádané Slovenskou společností pro techniku prostředí.

18.3.2022
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění

Budoucnost vytápění nebude založena jen na jedné technologii. Očekáváme rychlý růst elektrifikace. Souběžně se však budou prosazovat řešení kombinující více technologií a respektující individuální aspekty stávajících obytných budov i možnosti jejich majitelů, říkají experti Bosch Termotechnika.

17.3.2022
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění

Doložitelná historie chladicích strojů i tepelných čerpadel sahá do roku 1756. Impulsem k výrobě se stala nutnost chladit potraviny uměle vyrobeným ledem. Možnost užitečného využití tepelné energie vystupující z chladicích strojů formuloval v roce 1852 Lord Kelvin. Jaká byla od tohoto okamžiku cesta až k tepelnému čerpadlu?

17.3.2022
Ing. Josef Hodboď, TZB-info, obor Vytápění

Základní přednosti elektrického vytápění lze dělit na konstrukční a instalační, regulační, ekonomické i ekologické. Nezanedbatelnou výhodou je komfort bez manipulace s palivem, bez pravidelných kontrol, revizí atp. 
 
Reklama