Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

100 milionů Kč na regeneraci brownfieldů

Obcím, městům a krajům dá stát letos na regeneraci brownfieldů 100 milionů Kč. O podporu z programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů mohou žádat u agentury CzechInvest do 16.7. 2019.

Obce, města a kraje, které si neví rady s brownfieldy na svém území, mohou od dnešního dne žádat o finanční podporu na jejich obnovu. Ministerstvo průmyslu a obchodu pro ně v programu Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů připravilo letos celkem 100 milionů korun.

Podmínkou je budoucí podnikatelské využití takto revitalizovaných lokalit.

  • Žádosti o podporu, která může v případě jednoho projektu činit až 50 milionů korun, přijímá agentura CzechInvest do 16. července 2019.
  • Přesné znění výzvy, včetně kontaktu na případné dotazy a formuláře žádosti, najdete na www.brownfieldy.eu. Informace poskytují také regionální kanceláře agentury CzechInvest sídlící ve všech krajských městech České republiky.
  • Podpora je určena pro obce a města ze strukturálně postižených krajů Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského anebo hospodářsky problémové regiony definované Strategií regionálního rozvoje ČR 2014 – 2020 Ministerstva pro místní rozvoj (viz příloha Vymezená území).
  • Podmínkou udělení podpory je budoucí využití obnoveného brownfieldu k podnikatelským či průmyslovým účelům. Výše podpory se pohybuje od 60 procent pro kraje do 95 procent pro nejmenší obce (viz příloha Míra podpory dle velikosti sídla).

Program Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů Ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo v roce 2017

„Letos máme k dispozici pouze 100 milionů korun. Zájem obcí nicméně tuto částku výrazně převyšuje, což chceme při přípravě rozpočtu na rok 2020 zohlednit,“ říká náměstek Ministerstva průmyslu a obchodu Petr Očko.
„Prostředky z tohoto programu nejenže zlepší životní prostředí v obcích a podnítí hospodářský rozvoj strukturálně postižených lokalit, jeho nesporným přínosem je i to, že sníží zábor půdy,“ dodává.

„Z programu lze vedle rekonstrukcí či demolic financovat také výkupy nemovitostí, posudky, audity a průzkumné práce, projektovou dokumentaci a také výstavbu nezbytné infrastruktury,“ říká ředitelka agentury CzechInvest Silvana Jirotková. „Dosud jsme přijali 28 předběžných žádostí a další projekty konzultujeme s žadateli. V předchozích dvou výzvách bylo schváleno 8 projektů, které si rozdělí celkem 126 milionů korun,“ doplňuje.

Konference Brownfieldy 2019 - 30. 5 2019 v Libčicích nad Vltavou

Jak financovat přeměnu zanedbaných lokalit tak, aby znovu sloužily hospodářskému rozvoji oblasti, zazní i na Konferenci Brownfieldy 2019, kterou CzechInvest spolu s Asociací developerů pořádá 30. května 2019 v Libčicích nad Vltavou.

Žádá i město Litoměřice pro přeměnu zchátralé kotelny pivovaru v centru na nový minipivovar.

„S podporou státu chceme zrekonstruovat také jeden z objektů bývalých kasáren Pod Radobýlem, kde by měly vzniknout prostory pro podnikatelské využití, a počítáme i s rekonstrukcí druhého křídla původního pivovaru, kde by měla vzniknout turisticky veřejně přístupná sklárna,“ vyjmenovává plány města Litoměřic na obnovu brownfieldů jeho starosta Ladislav Chlupáč.

Brownfieldy v našich městech

O nevyužívaných průmyslových areálech v našich městech, které skýtají velký potenciál pro rozvoj měst, hovoří v rozhovoru Ing. arch. Jakub Kopecký.


 
 
Reklama