Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Program Podpora bydlení pro rok 2018

Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová vyhlásila pro rok 2018 podpůrné programy v oblasti bydlení.


© Fotolia.com

Ministryně pro místní rozvoj svým rozhodnutím č. 48/2017 ze dne 13. října 2017 vyhlásila výzvu předkládání žádostí do programu Podpora bydlení, podprogramů Bytové domy bez bariér a Podporované byty, dotační tituly Pečovatelský byt a Komunitní dům seniorů. Výzva (bližší podrobnosti ke stažení, PDF, 166.45 KB) upravuje termíny pro podání žádostí o dotaci z podprogramů Podporované byty, dotačních titulů Pečovatelský byt a Komunitní dům seniorů a podprogramu Bytové domy bez bariér programu Podpora bydlení pro rok 2018.

Lhůta pro doručení žádosti do podatelny MMR začíná běžet dnem 13. října 2017 a končí dnem 5. ledna 2018. Podání žádosti prostřednictvím datové schránky není přípustné.

UPOZORNĚNÍ: podatelna MMR, Staroměstské náměstí č. 6 bude pro příjem žádostí dne 5. 1. 2018 otevřena do 16:00.

V souvislosti s vyhlášením výzvy MMR oznámilo zásadní informace, které mají vliv na plnění podmínek programu:

Schválením programové dokumentace programu Podpora bydlení 2016 - 2021 byla stanovena nová povinnost pro správce programu, kterou je kontrola výběrového řízení na dodavatele stavebních prací včetně souvisejících dodávek zařízení a materiálu u zakázek malého rozsahu a u dotovaných zadavatelů. Byl proto vypracován Metodický pokyn pro výběr dodavatele pro příjemce dotace z programu Podpora bydlení 2016 – 2020 [PDF, 388.04KB], který popisuje povinnosti jednotlivých druhů zadavatelů podle předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Zásadní odlišností oproti výběrovým řízením na stavební práce, které nejsou částečně nebo plně hrazeny z dotace je, že zakázky malého rozsahu musí být soutěženy podle metodického pokynu a dále, že není u zakázek podlimitních na stavební práce přípustné využít zjednodušené podlimitní řízení a musí se soutěžit podle pravidel otevřeného výběrového řízení. Metodický pokyn také upravuje postup dotovaného zadavatele při výběru dodavatele stavebních prací a mj. v příloze obsahuje i Formulář pro kontrolu výběru dodavatele pro příjemce/zadavatele, kteří nepostupují dle ZVZ.

Předběžné alokace programu Podpora bydlení pro rok 2018:

PodprogramRozpočet v tis. Kč
Podporované bytyPečovatelské byty120 000
Komunitní dům seniorů120 459
Bytové domy bez bariér60 000
Celkem300 459

Semináře pro žadatele o dotaci z programu Podpora bydlení

V návaznosti na vyhlášenou výzvu k předkládání žádostí o dotaci pořádá MMR semináře pro žadatele o dotaci. Dva bezplatné semináře budou probíhat ve dnech 12. a 14. prosince 2017 v prostorách Akademie veřejného investování MMR, na adrese Pařížská 4, Praha 1 - Staré Město. Cílem seminářů bude představení vyhlašovaných podprogramů a dotačních titulů, tedy Pečovatelských bytů, Komunitních domů seniorů a Bytových domů bez bariér. Více informací naleznete v pozvánce [PDF, 256.4KB].

Podprogram Podporované byty

13. října 2017: Cílem podprogramu je vznik podporovaných bytů na území České republiky sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich ... Pro hodnocení jsou na níže uvedeném odkazu dostupná i Kritéria pro výběr žádostí podaných podle podmínek podprogramu 117D064 Podporované byty pro rok 2018 dotační titul č. 1 PČB. Cílem podpory je vznik podporovaných bytů na území České republiky sloužících k poskytování sociálního bydlení pro osoby v ekonomicky neaktivním věku – seniory a pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace – věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života (dále jen „cílová skupina“). Z pohledu vytápění, vybavení koupelen a toalet, tedy může jít o příležitosti pro uplatnění jak technicky jednodušších a levnějších řešení pro sociálně slabší osoby, tak pro uplatnění specializovaného vybavení pro osoby se sníženou schopností pohybu. Při nové výstavbě a úpravách by neměla být opomenuta nutnost zajištění hygienického limitu pro větrání.
číst více...

Podprogram Bytové domy bez bariér

12. října 2017: Cílem podpory je zkvalitnění bytového fondu odstraněním bariér při vstupu do domu a do výtahu a výstavbou výtahů v domech, které jím nejsou vybaveny a u kterých jsou k tomu stavebně technické předpoklady. Pro hodnocení jsou na níže uvedeném odkazu dostupná i Kritéria pro výběr žádostí podaných podle podmínek podprogramu 117D0660 Bytové domy bez bariér pro rok 2018. V tomto podprogramu, jehož primárním cílem je zkvalitnění bytového fondu odstraněním bariér při vstupu do domu a do výtahu a výstavbou osobních výtahů v domech, které jím nejsou vybaveny a nikdy nebyly a u kterých jsou k tomu stavebně technické předpoklady. V těchto domech lze předpokládat i zvýšenou četnost využití speciálního vybavení koupelen a toalet s ohledem na osoby se sníženou schopností pohybu, pokud bude dům upravován celkově. Při nové výstavbě a úpravách by neměla být opomenuta nutnost zajištění hygienického limitu pro větrání.
číst více...

S využitím zdroje MMR ČR doplnil Josef Hodboď

 
 
Reklama