Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Konference BOZP v roce 2017: čím bude žít bezpečnost a ochrana zdraví při práci v následujícím období?

Legislativa pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ukládá zaměstnavatelům řadu povinností. Doplnit si informace o tom, co je v současné bezpečnosti práce nejdůležitější, setkat se s podobně zaměřenými kolegy, ale také potkat a vidět přednášet přední osobnosti oboru – to vše budou moci účastníci druhého ročníku Konference BOZP, která se chystá na druhou polovinu listopadu do Prahy.

První ročník vzbudil skvělé ohlasy a lze očekávat, že druhý ročník Konference BOZP v roce 2017 na jeho úspěch po všech směrech naváže.

Během rozhovoru o přestávce prvního ročníku řekl Robert Křepinský, předseda Stálého výboru pro legislativu při Radě vlády pro BOZP, který celou akci moderoval: Myslím, že ČR má historicky velmi dobrý základ v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. České země byly nejprůmyslovější částí Rakousko-Uherska. Tato vysoká úroveň je u nás přítomna dodnes. Co je však pro zaměstnavatele i odborně způsobilé osoby těžké, je vyznat se v přívalu legislativy. Předkladatelé návrhů by jistě mohli dělat více, aby předpisy byly srozumitelnější …

V Česku tak máme zakořeněný jakýsi cit pro bezpečné chování při práci, avšak dobrá úroveň bezpečnosti jako takové trochu kontrastuje s nedodržováním konkrétních předpisů. To není uspokojivé, přestože podíl na něm mají i předkladatelé ne zcela srozumitelných předpisů.

Možnost vybraným ustanovením lépe a v širších souvislostech porozumět skýtá zaměstnavatelům a odborně způsobilým osobám konference BOZP v roce 2017. Kromě přehledu legislativních novinek a informací o poznatcích z činnosti orgánů státního dozoru na ní zazní přednášky o kategorizaci prací, pravidlech pro nakládání s chemickými látkami a směsmi, novele zákona č. 309/2006 Sb., nebo o tom, jak správně pracovat s osobními údaji zaměstnanců. Kromě přednášejících, je řada významných osobností oboru zvána také jako hosté do pléna. Své zkušenosti si účastníci samozřejmě budou moci vyměnit také s podobně zaměřenými kolegy.

Na závěr zmíněného rozhovoru pan Křepinský všem zainteresovaným vzkázal: Chovejme se bezpečně. Nerozumíme-li něčemu, nějakému pokynu, nějakému pravidlu, předpisu, ptejme se. A komunikujme mezi sebou!

Konference BOZP v roce 2017 k tomu jistě bude skvělou příležitostí.

Doplňující informace

O konferenci BOZP v roce 2017

Konference přinese přehled o zásadních tématech BOZP v ČR na konci roku 2016. Akce účastníkům poskytne jedinečnou příležitost setkat se s podobně zaměřenými kolegy a vyměnit si s nimi zkušenosti, ale také vyslechnout výklad klíčových témat bezpečnosti a ochrany zdraví při práci od předních odborníků na BOZP v České republice. Loňský první ročník sklidil dobré ohlasy napříč oborem a druhý ročník slibuje na tento úspěch navázat. Akce má podporu řady významných institucí, jejichž činnost souvisí se zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Konference si postupně buduje renomé významné oborové akce, na jejím druhém ročníku byste proto rozhodně neměli chybět!

Více na http://www.kursy.cz/konference-bozp-v-roce-2017-productskbozp/

O portálu BOZPprofi

BOZPprofi je odborný portál pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Navazuje na dříve vydávané odborné příručky nakladatelství Verlag Dashöfer věnované oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s pravidelným aktualizačním servisem. Předplatitelská sekce portálu obsahuje v současnosti více než 1500 textů s garancí aktuálnosti. Kromě toho přináší portál každý týden volně přístupné informace o novinkách v oboru, nabídce výrobků a služeb pro BOZP a odpovědi na čtenářské dotazy.