Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

BIM a inženýrské sítě

Projektování staveb metodikou BIM se těší stále větší popularitě a postupně se stává jakýmsi projekčním standardem. Tento fakt bude ještě umocněn novou legislativou, která pro určité stavby stanoví využití této metodiky jako povinné.

Pojem BIM (building information modeling, resp. building information management) v sobě ovšem nese právě pouze prvek určité metodiky, filozofie myšlení, resp. filozofie návrhu budovy. Jedná se o systém určitých pravidel, zásad, unifikací, postupů, zpracování dat a formu jejich výstupů. Reálné uchopení projektu, jeho zpracování a získání požadovaných výstupů, tedy uvedení procesu metodiky BIM do praxe, vyžaduje použití speciálního softwaru. Pro návrhy budov včetně jejich vnitřních instalací se takovým nástrojem stal program Revit od společnosti AutoDesk.

V minulých dílech seriálu o BIM jsme prošli všechny základní kroky od „jak začít“, přes návod uvedení BIM do praxe až po implementace knihoven produktů. Se svými zkušenostmi se v krátkých videích podělili také projektanti, kteří zhodnotili všechna plus a zmínili i úskalí, která museli při výběru a implementaci překonat. Ve všech dílech se jednalo o projektování vnitřních instalací budov.

BIM pro venkovní systémy

Nicméně BIM není striktně vázán jen na projektování a stavbu budov, resp. jejich vnitřních instalací. Pokud se zaměříme na velké liniové stavby v rámci technické infrastruktury, tak odpověď na otázku: jaký software je nejvhodnější pro implementaci BIM metodiky do praxe např. v případě kanalizačního či vodovodního řadu, již není tak jednoznačná. V této oblasti se zatím zdá výhodnější využití jiných softwarových produktů, než je již výše zmiňovaný Revit. Jako vhodné řešení můžeme uvést např. software Civil 3D od společnosti AutoDesk. V současné době je zřejmé, že aplikace BIMu v oblastech venkovních rozvodů oproti rozvodům vnitřním poněkud pokulhává. Tohoto faktu si je vědom i Wavin, který využívá této prodlevy k přípravě uvedení zcela nové a unikátní řady knihoven pro venkovní systémy, a to jak pro program Civil 3D, tak i pro program Revit, podle situace na trhu.
Řešení Wavin pro venkovní instalace

Velmi významným faktorem, který zaznívá z řad projektantů vnitřních rozvodů TZB velmi často, je poptávka po instalaci venkovní. I když pro projektanty vnitřních rozvodů je samozřejmě stěžejním úkolem připravit primárně vnitřní rozvod – např. vnitřní kanalizace, tak jsou prakticky pokaždé postaveni před úkol dovést „svůj“ systém vnitřní kanalizace až na hranice pozemku, do první šachty kanalizačního řadu či do vsakovací nádrže. K řešení tohoto úkolu se ovšem nehodí použít knihovní prvky určené pro vnitřní instalace. Právě pro tyto případy má Wavin již teď připravené knihovny určené pro venkovní instalace, které jsou pro své primární provedení pro Revit vhodné právě pro výše uvedené situace ukončení systému vnitřní kanalizace. V současné době jsou k dispozici rodiny Wavin kanalizačních šachet TEGRA (425, 600, 1000) a vsakovacích a retenčních nádrží z boxů Q-Bic Plus. Před dokončením jsou též rodiny kanalizačního potrubí.

Ukázka reálné představy možností využití BIM Revit knihoven pro oblast venkovních sítí


Wavin Czechia s.r.o.
logo Wavin Czechia s.r.o.

Společnost Wavin je přední světový výrobce a dodavatel plastových potrubních systémů pro rozvody vody, topení a plynu. Specializuje se i na systémy pro hospodaření s dešťovou vodou a realizaci či sanaci inženýrských sítí. V České republice působí od roku ...